fbpx

Lausunnolla TalotekniikkaRYLin osat Lämmitysjärjestelmät, Jäähdytysjärjestelmät ja Rakennusautomaatio

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja seuraavista RYL-ehdotuksista:

  • RTS 21:10 TalotekniikkaRYL. Osa 21.1 Lämmitysjärjestelmät
  • RTS 21:11 TalotekniikkaRYL. Osa 21.4 Jäähdytysjärjestelmät
  • RTS 21:12 TalotekniikkaRYL. Osa 23 Rakennusautomaatio

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 23.5.2021.

Lisätietoja:

Rakennusautomaatio:
Marko Pulliainen
marko.pulliainen@rakennustieto.fi

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät:
Henrik Björke
henrik.bjorke@rakennustieto.fi