Lausuntopyyntö RTS 23:12 Rakennustyön tarkkailija RS-kohteissa

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja rakennustyön tarkkailijaa käsittelevästä ohje-ehdotuksesta. Ohjekortissa käsitellään Asuntokauppalain 2. luvun 22 §:ssä tarkoitetun rakennustyön tarkkailijan valintaa, asemaa ja tehtäviä.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 13.6.2023.

Lisätietoja:
Ilkka Friman
ilkka.friman@rakennustieto.fi