Lausuntopyyntö RTS 24:2 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot. Rakennustekniikka

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja kiinteistön teknisiä käyttöikiä ja kunnossapitojaksoja käsittelevästä ohjekorttiehdotuksesta.

Ohjekortissa esitetään kiinteistön rakenteiden, rakennusosien ja aluerakenteiden keskimääräiset tekniset käyttöiät, tarkastusvälit, huoltovälit ja kunnossapitojaksot. Tietoja voidaan hyödyntää mm. kuntoarvioissa, kuntotarkastuksissa, energiakatselmuksissa, kuntotutkimuksissa ja kunnossapidon suunnitteluun sekä hankesuunnitteluun ja elinkaaren määrittelyyn. Niistä on apua myös rakennuksen huoltokirjan laadinnassa.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 26.4.2024

Lisätietoja:
Ilkka Friman
tiimipäällikkö
ilkka.friman@rakennustieto.fi