fbpx

Lausunnolla piirustusten esittämistapoja käsittelevät ohjekorttiehdotukset

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja seuraavista ohjekorttiehdotuksista:

  • RTS 21:15 Rakennuspiirustukset. Esitystapaohjeita
  • RTS 21:16 Pääpiirustusten laatiminen
  • RTS 21:17 Asemapiirustuksen laatiminen
  • RTS 21:18 Tunnisteet, symbolit ja tekstilyhenteet rakennuspiirustuksissa

Ohjekortit on tarkoitettu yhdenmukaistamaan rakennuspiirustusten laadintaa sekä varmistamaan, että lupahakemuksissa käytetyt pääpiirustukset sisältävät riittävät tiedot oikein esitettyinä. Lisäksi tarkastellaan ISO-standardeissa käytettyjä merkitsemistapoja. Ohjekortit on tarkoitettu rakennussuunnittelijoille, lupakäsittelijöille ja muille rakennuspiirustuksia käyttäville tahoille.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 5.7.2021.

Lisätietoja:
Seppo K. Niiranen
projektipäällikkö
seppo.niiranen@rakennustieto.fi