Lausuntopyyntö RTS 24:13 Palontorjuntatekniikan suunnittelukokonaisuus

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja palontorjuntatekniikan suunnittelukokonaisuutta käsittelevästä ohjekorttiehdotuksesta. Ehdotus sisältää ohjeistuksen palontorjuntatekniikan suunnitteluprosessin kululle ja roolien tehtävänjaolle painottuen suunnitteluperusteiden määrittelyyn ja laadunvalvontaan.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 10.8.2024.

Lisätietoja:
Valtteri Viitikko
tuotepäällikkö
valtteri.viitikko@rakennustieto.fi