fbpx

Lausunnolla ohje-ehdotus palomieshisseistä ja evakuointihisseistä

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja Palomieshissit ja evakuointihissit -ohjekorttiehdotuksesta. Ohjekorttiehdotuksessa esitetään tietoja ja ohjeita palomieshisseistä ja evakuointihisseistä ja niihin liittyvistä tiloista. Ohjekortti on tarkoitettu kiinteistöjen omistajille, suunnittelijoille ja kaikille hissihankkeen osapuolille hankesuunnittelu- ja suunnitteluvaiheen avuksi. Ohjekorttia voidaan soveltaa myös korjausrakentamiseen.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 25.1.2021.

Lisätietoja:
Viljo Lukkarinen
projektipäällikkö
viljo.lukkarinen@rakennustieto.fi