Lausuntopyyntö RTS 24:17 Teollisen hirsirakennuksen suunnitteluperusteet

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja ohjekorttiehdotuksesta Teollisen hirsirakennuksen
suunnitteluperusteet
. Ohjekortissa esitetään teollisesti valmistettujen ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettujen hirsirakennusten sekä niiden osien suunnitteluperusteita. Ohjetta voidaan noudattaa soveltuvin osin myös osa-aikaiseen käyttöön tarkoitetuissa hirsirakennuksissa. Ohjeet soveltuvat hirsirakennuksen suunnitteluun Suomen olosuhteissa. Ohjekortti on suunnattu hirsirakennusten suunnittelijoille sekä soveltuvin osin myös muille hankkeeseen osallistuville, kuten urakoitsijoille ja hankkeeseen ryhtyville. Valmis ohjekortti korvaa ohjekortin RT 82-11168 Hirsitalon suunnitteluperusteet.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 26.8.2024.

Lisätietoja:
Eira Lampén
tuotepäällikkö
eira.lampen@rakennustieto.fi