Lausunnolla RTS PCR Menetelmäohje rakennustuotteiden ympäristöselosteiden (RTS EPD) laadintaan

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja RTS PCR -ehdotuksesta. Ehdotus sisältää tarkennuksia standardissa EN15804 esitettyihin asioihin, muun muassa puuhun ja biogeeniseen hiileen liittyen.

Lausuntomateriaali alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 15.8.2022.

Lisätietoja:
Jukka Seppänen
jukka.seppanen@rakennustieto.fi