Lausuntopyyntö RTS 23:11 InfraRYLin liikuntapaikkarakenteita koskevan sisältöpäivityksen lausuntopaketti 1

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja InfraRYLin liikuntapaikkarakenteiden sisältöpäivitystä käsittelevästä ehdotuksesta. Sisältöpäivitys julkaistaan lausunnolle kahdessa osassa ja tämä ensimmäinen osa sisältää seuraavat luvut:

Pääotsikko 26100 Liikunta- ja virkistyspaikkojen päällys- ja pintarakenteet

 • Luku 26110 Liikuntapaikkojen nurmipäällysteet, sisältäen alaluvut
  • 26111 Liikuntapaikkojen nurmipäällysteiden kasvualustat
  • 26112 Liikuntapaikkojen kylvönurmikot
  • 26113 Liikuntapaikkojen siirtonurmikot
 • Luku 26120 Tekonurmipäällysteet

Pääotsikko 37000 Liikunta- ja virkistyspaikkojen järjestelmät

 • Luku 37100 Liikunta- ja virkistyspaikkojen energiajärjestelmät, sisältäen alaluvut
  • 37110 Lämmitysjärjestelmät
  • 37120 Jäähdytysjärjestelmät
 • Luku 37200 Liikunta- ja virkistyspaikkojen vesijärjestelmät, sisältäen alaluvut
  • 37210 Kastelujärjestelmät
  • 37220 Kuivatus- ja hulevesijärjestelmät
 • Luku 37300 Liikunta- ja virkistyspaikkojen yhteiset järjestelmät, sisältäen alaluvut
  • 37310 Sähkö- ja tietoliikennejärjestelmät
  • 37320 Valaistusjärjestelmät

Pääotsikko 46200 Kalusteet ja varusteet

 • Luku 46220 Liikunta- ja virkistyspaikkojen varusteet.

Toisessa lausunto-osassa tullaan julkaisemaan päällys- ja pintarakenteiden luvut 26140 Massapäällysteet, 26150 Kestopäällysteet ja 26160 Turva-alustat.

Sisällöllisesti ja rakenteellisesti päivitetty sisältö korvaa InfraRYLin nykyiset liikuntapaikkarakenteita koskevat kokonaisuudet 45300 Liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteet ja 45400 Liikunta- ja virkistyspaikkojen varusteet ja laitteet.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 2.6.2023.

Lisätietoja:
Saara Lehtonen
tuotepäällikkö
saara.lehtonen@rakennustieto.fi