Lausuntopyyntö RTS 23:13 InfraRYLin liikuntapaikkarakenteita koskevan sisältöpäivityksen lausuntopaketti 2

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja InfraRYLin liikuntapaikkarakenteiden sisältöpäivitystä käsittelevästä ehdotuksesta. Sisältöpäivitys julkaistaan lausunnolle kahdessa osassa ja tämä jälkimmäinen osa sisältää seuraavat luvut:

Pääotsikko 26100 Liikunta- ja virkistyspaikkojen päällys- ja pintarakenteet

  • Johdantoteksti
  • Luku 26140 Massapäällysteet
  • Luku 26150 Kestopäällysteet
  • Luku 26160 Turva-alustat.

Ensimmäinen, jo julkaistu lausuntopaketti (RTS 23:11, lausuntoaika 8.5.-2.6.2023), sisälsi seuraavat luvut:

  • 26110 Liikuntapaikkojen nurmipäällysteet, 26111 Liikuntapaikkojen nurmipäällysteiden kasvualustat, 26112 Liikuntapaikkojen kylvönurmikot, 26113 Liikuntapaikkojen siirtonurmikot, 26120 Tekonurmipäällysteet.
  • 37100 Liikunta- ja virkistyspaikkojen energiajärjestelmät, 37110 Lämmitysjärjestelmät, 37120 Jäähdytysjärjestelmät.
  • 37200 Liikunta- ja virkistyspaikkojen vesijärjestelmät, 37210 Kastelujärjestelmät, 37220 Kuivatus- ja hulevesijärjestelmät.
  • 37300 Liikunta- ja virkistyspaikkojen yhteiset järjestelmät, 37310 Sähkö- ja tietoliikennejärjestelmät, 37320 Valaistusjärjestelmät.
  • 46220 Liikunta- ja virkistyspaikkojen varusteet.

Sisällöllisesti ja rakenteellisesti päivitetty sisältö korvaa InfraRYLin nykyiset liikuntapaikkarakenteita koskevat kokonaisuudet 45300 Liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteet ja 45400 Liikunta- ja virkistyspaikkojen varusteet ja laitteet.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 20.6.2023.

Lisätietoja:
Saara Lehtonen
tuotepäällikkö
saara.lehtonen@rakennustieto.fi