Lausuntopyyntö RTS 24:14 Luonnon monimuotoisuus rakennetussa ympäristössä

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja ohjekorttiehdotuksesta Luonnon monimuotoisuus rakennetussa ympäristössä. Ohjekortissa avataan luonnon monimuotoisuuden käsitteistöä ja annetaan tarvittavat perustiedot monimuotoisuuden heikkenemisen syistä rakennetussa ympäristössä sekä ehdotetaan konkreettisia toimenpiteitä, miten luonnon monimuotoisuutta voidaan huomioida ja edistää paremmin suunnittelussa, rakennushankkeissa ja ylläpidossa. Ohjekortti on suunnattu suunnittelijoille ja hankkeeseen ryhtyville.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 1.9.2024.

Lisätietoja:
Eira Lampén
tuotepäällikkö
eira.lampen@rakennustieto.fi