Lausuntopyyntö RTS 24:15 Infra- ja maarakentamisen ympäristövaikutukset ja niiden hallinta

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja infra- ja maarakentamisen ympäristövaikutuksia ja niiden hallintaa käsittelevästä ehdotuksesta.

Infra- ja maarakentamisen ympäristövaikutukset ja niiden hallinta -asiakirjassa kuvataan infrarakentamisen ja talonrakentamisen maanrakennustöiden tyypillisimmät ympäristövaikutukset sekä niiden hallintakeinot. Tavoitteena on luoda kokonaiskuva kaikista ympäristönäkökohdista ja mahdollisista vaikutuksista, jotta hankekohtaisessa suunnittelussa ja rakentamisessa voidaan huomioida ne ja ottaa käyttöön tarpeelliset toimenpiteet negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Sisältö julkaistaan erillisenä ohjeena Infra- ja MaaRYLiin.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 30.8.2024.

Lisätietoja:
Saara Lehtonen
tuotepäällikkö
saara.lehtonen@rakennustieto.fi