Lausuntopyyntö RTS 24:16 Työvoiman hyväksikäytön torjunta rakennusalalla

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja ohjekorttiehdotuksesta Työvoiman hyväksikäytön torjunta rakennusalalla. Ehdotus sisältää keinoja ennaltaehkäistä ja tunnistaa työvoiman hyväksikäyttöä rakennusalalla sekä neuvoja, kuinka toimia epäilysten herätessä. Ohjekortti on tarkoitettu rakennuttajille, pääurakoitsijoille, taloyhtiöille sekä muille tilaaja-asemassa oleville tahoille. Työperäinen hyväksikäyttö koskee erityisesti ulkomaalaisia työntekijöitä. Tilanteet vaihtelevat alipalkkauksesta ja työsyrjinnästä aina vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin kuten pakkotyöhön. Ohjeiden noudattaminen edistää tervettä kilpailua ja reiluja työoloja sekä auttaa torjumaan harmaata taloutta ja talousrikoksia. Ohjeet perustuvat lain vaatimuksiin ja sisältävät huolellisuusvelvoitteeseen perustuvia toimenpiteitä, joilla edistetään vastuullisempaa yrityskulttuuria.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 16.8.2024.

Lisätietoja:
Heli Niemi
tuotepäällikkö
heli.niemi@rakennustieto.fi