Lausuntopyyntö RTS 24:18 Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja ilmavirtojen säätö. Tilaajan ohje

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja ilmanvaihdon puhdistusta ja ilmavirtojen säätöä käsittelevästä ehdotuksesta. Ehdotuksen ohjeessa kerrotaan sisäilman laadun tärkeydestä, kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän kunnossapidosta, eri kohdetyyppien suositelluista tarkastusmääräväleistä sekä puhdistus- ja säätöurakan vaiheet valmistelusta jälkityöhön. Ohje on suunnattu erityisesti kiinteistöjen omistajille ja ilmanvaihtojärjestelmien kunnosta vastaaville. Ohjeen liitteessä on työturvallisuusasiakirjan mallipohja. Rinnakkaiskorttina toimii RT-ohjekortti Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja ilmavirtojen säätö. Urakoitsijan ohje. Kortit ovat toisiaan täydentäviä. Urakoitsijan ohje on samaan aikaan lausuntokierroksella tunnuksella RTS 24:19.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 30.8.2024.

Lisätietoja:
Valtteri Viitikko
tuotepäällikkö
valtteri.viitikko@rakennustieto.fi