Lausuntopyyntö RTS 24:19 Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja ilmavirtojen säätö. Urakoitsijan ohje

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja ilmanvaihdon puhdistusta ja ilmavirtojen säätöä käsittelevästä ehdotuksesta. Ehdotuksen ohjeessa esitetään ilmanvaihtojärjestelmän puhdistukseen, puhtauden hallintaan ja ilmavirtojen säätöön liittyviä ohjeita ja menetelmiä urakoitsijalle. Ohje on tarkoitettu ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksen ja säädön urakoitsijoille työn suunnitteluun ja toteutukseen. Ohjekortin liitteisiin kuuluu ilmanvaihtokanaviston puhtauden visuaalinen arviointiohje, ilmanvaihtokanaviston- ja koneen tarkastuslista, ilmanvaihdon puhdistus- ja tarkastuspöytäkirjan sekä mittauspöytäkirjan mallipohja. Rinnakkaiskorttina toimii RT-ohjekortti Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus
ja ilmavirtojen säätö. Tilaajan ohje
. Kortit ovat toisiaan täydentäviä. Tilaajan ohje on samaan aikaan lausuntokierroksella tunnuksella RTS 24:18.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 30.8.2024.

Lisätietoja:
Valtteri Viitikko
tuotepäällikkö
valtteri.viitikko@rakennustieto.fi