Ilmiöverkosto kokoaa rakennetun ympäristön yhteisesti tuotettua tilannekuvaa

Ilmiöverkoston toiminta on käynnistynyt Rakennustietosäätiössä vauhdikkaasti. Tällä viikolla järjestimme kaksi samansisältöistä Ilmiöverkoston kick off -kahvitilaisuutta, jonne kutsuimme mukaan kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijoita. 

Tilaisuuksissa yliasiamies Markku Hedman toivotti asiantuntijat mukaan verkostoon ja vahvisti, että Rakennustietosäätiö on vahvasti sitoutunut alan kehittämiseen ja toiminnasta on tarkoitus tuottaa pysyvä malli alalle tutkimustiedon ja käytännön ammattitaidon törmäyttämiseen. 

Tutkimusjohtaja Sini Saarimaa ja projektitutkija Marianna Kotilainen kertoivat yksityiskohtaisemmin Ilmiöverkostosta, jossa Rakennustietosäätiön luotsaamana kartoitetaan ja koostetaan tietoa muutosilmiöistä koko alaa osallistaen. Ajankohtaisista raporteista ja tutkimuksista nousevaa tietoa koostetaan yhteen ja jalostetaan käytännön toimijoiden ja yrityssektorin näkemyksillä. Yhteisesti koostettua tietoa tarkastelemalla löydämme alalle merkityksellisimpiä muutosilmiöitä, joihin liittyvää ymmärrystä syvennetään yhteisellä työskentelyllä.

  • Olemme jo varsin pitkällä toiminnan kehittämisessä, vaikka saimme päätöksen ELY-keskuksen tuesta joulukuun loppupuolella, iloitsee Marianna Kotilainen 

Tiedon tuottaminen vaatii vuorovaikutusta

Tammikuussa haemme aktiivisesti alan asiantuntijoita mukaan Ilmiöverkostoon. TKI-tiimissä on koostettu tutkimuksista kirjallisuuden analyysiä, joihin tarvitsemme alan käytännön asiantuntijoiden rikastavaa näkemystä. Kirjallisuuden analyysiin on kutsuttu mukaan myös aiheen tutkijoita ja erityisosaajia. Asiantuntijoille suunnattu ensimmäisen kysely käynnistyy helmikuussa. Kyselyssä hyödynnetään kolmivaiheista Delfoi-menetelmää, jolla kootaan asiantuntijapaneelin jäsenten tieto sekä oletukset valittuun aiheeseen. 

Kevään aikana kutsumme laajemmin myös yritysten edustajia mukaan verkostoon. Heillä on suuri rooli tuoda käytännön näkökulmia yhteiseen analyysiin. Koko toimintamalli tähtää siihen, että tutkimuksen ja elinkeinoelämän näkökulmat yhdistävä alan muutoksen tilannekuva helpottaisi yrityksiä löytämään tietoa alan muutosaiheista ja siten sopeuttamaan omaa toimintaansa alan muutokseen. 

Yhteisesti tuotettu tieto vahvistaa osaamista

Ilmiöverkosto kokoaa yhteen tutkimusalan edustajia sekä yritysten ja yhteisöjen alan ammattilaiset KIRA-alalta. Toiminnan käynnistämisvaiheessa on tärkeää saada tietoa työstä alan asiantuntijoille sekä sitouttaa heidät mukaan. Tämä olikin ensisijainen tavoite tämän viikon kick off -tilaisuuksissa. Vaikka ei tilaisuuksiin olisi osallistunutkaan, niin Ilmiöverkostoon on tervetullut mukaan.  

  • Haluamme saada monipuolisesti alan eri osapuolien näkemykset mukaan verkostoon rikastamaan valmistumassa olevaa kirjallisuuden analyysia, kannustaa Sini Saarimaa. 

Tilaisuuksiin osallistuneet asiantuntijat pitivät Ilmiöverkoston toimintaa lupaavana. Laajasti tunnistettiin, että alalla resurssit ovat varsin rajatut, eikä yksittäisillä toimijoilla ole aikaa laajan tutkimustiedon läpikäymiseen. Rakennettuun ympäristöön liittyy paljon laadukasta tutkimusta ja monipuolista kehittämistoimintaa, mutta niistä koottua tietoa on vaikea löytää. Erityisesti vihreä siirtymä ja sen ympärillä olevan olemassa olevan ja uuden tiedon haltuunotto on yksittäiselle toimijalle haastavaa. Eri näkökulmia omaavat asiantuntijat totesivat hyväksi sen, että tietoa alan muutosaiheista kootaan yhdessä.  

Yhteistyöllä voimme tehokkaammin hyödyntää alamme tutkimuksia ja kehitystyötä, luoden vahvemman perustan kestävälle tulevaisuudelle ja innovaatioille. Näin alalla on myös mahdollisuuksia paremmin vastata kansainväliseen kilpailuun. Ala tarvitsee erilaisia kohtaamisen ja vuorovaikutuksen rajapintoja, joissa tieto, osaaminen ja asiantuntemus siirtyy ja kehittyy.  

Haluatko tietää Ilmiöverkostosta lisää?