Eliel Saarinen Public Buildings -kirjanjulkistus ja Damyn Tulevaisuus-palkintotilaisuus 20.8.2024

Aika: 20.8.2024 klo 16.00 – 19.00Paikka: Helsingin rautatieasema, Presidentin odotussali, sisäänkäynti laiturialueelta laiturilta 4 Tervetuloa juhlistamaan Eliel Saarisen syntymäpäivää kirjanjulkistus- ja palkintojenjakotilaisuuteen‍1900-luvun alun merkittävin ja kansainvälisin arkkitehtimme Eliel Saarinen syntyi 20. elokuuta vuonna 1873. Arkkitehdin syntymän 151-vuotispäivänä julkistetaan Sirkkaliisa ja Jari Jetsosen uusi kirja Eliel Saarinen Public Buildings (Rakennustieto, 2024). Aiemmin julkaisemattomilla kuvilla runsaasti kuvitettu … Lue lisää

Lausuntopyyntö RTS 24:19 Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja ilmavirtojen säätö. Urakoitsijan ohje

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja ilmanvaihdon puhdistusta ja ilmavirtojen säätöä käsittelevästä ehdotuksesta. Ehdotuksen ohjeessa esitetään ilmanvaihtojärjestelmän puhdistukseen, puhtauden hallintaan ja ilmavirtojen säätöön liittyviä ohjeita ja menetelmiä urakoitsijalle. Ohje on tarkoitettu ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksen ja säädön urakoitsijoille työn suunnitteluun ja toteutukseen. Ohjekortin liitteisiin kuuluu ilmanvaihtokanaviston puhtauden visuaalinen arviointiohje, ilmanvaihtokanaviston- ja koneen tarkastuslista, ilmanvaihdon puhdistus- ja tarkastuspöytäkirjan sekä mittauspöytäkirjan … Lue lisää

Lausuntopyyntö RTS 24:18 Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja ilmavirtojen säätö. Tilaajan ohje

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja ilmanvaihdon puhdistusta ja ilmavirtojen säätöä käsittelevästä ehdotuksesta. Ehdotuksen ohjeessa kerrotaan sisäilman laadun tärkeydestä, kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän kunnossapidosta, eri kohdetyyppien suositelluista tarkastusmääräväleistä sekä puhdistus- ja säätöurakan vaiheet valmistelusta jälkityöhön. Ohje on suunnattu erityisesti kiinteistöjen omistajille ja ilmanvaihtojärjestelmien kunnosta vastaaville. Ohjeen liitteessä on työturvallisuusasiakirjan mallipohja. Rinnakkaiskorttina toimii RT-ohjekortti Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja ilmavirtojen säätö. Urakoitsijan … Lue lisää

Golfkentänhoito-kirja ilmestynyt painettuna ja e-kirjana

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkajulkaisu -sarjan nro 118 Golfkentäntänhoito on ilmestynyt sekä painettuna kirjana että e-kirjana. Vastuullinen golfkentänhoito tukee ympäristöystävällistä toimintaa ja edistää luonnon monimuotoisuutta. Golfkentänhoito-oppaassa on keskeistä sitoutuminen ympäristövastuullisuuteen ja kestävään toimintaan. Kirjassa korostetaan ympäristön huomioimista kaikissa päätöksissä ja toimenpiteissä. Ilmiöitä sekä syy-seuraussuhteiden taustoja avataan teoriaan ja kattavaan tutkimustietoon nojaten. Monipuoliset ohjeistukset auttavat golfkentänhoitajia ymmärtämään, … Lue lisää

Lausuntopyyntö RTS 24:14 Luonnon monimuotoisuus rakennetussa ympäristössä

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja ohjekorttiehdotuksesta Luonnon monimuotoisuus rakennetussa ympäristössä. Ohjekortissa avataan luonnon monimuotoisuuden käsitteistöä ja annetaan tarvittavat perustiedot monimuotoisuuden heikkenemisen syistä rakennetussa ympäristössä sekä ehdotetaan konkreettisia toimenpiteitä, miten luonnon monimuotoisuutta voidaan huomioida ja edistää paremmin suunnittelussa, rakennushankkeissa ja ylläpidossa. Ohjekortti on suunnattu suunnittelijoille ja hankkeeseen ryhtyville. Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 1.9.2024. Lisätietoja:Eira Lampéntuotepäällikköeira.lampen@rakennustieto.fi

EPD-ympäristöseloste – Miksi siitä puhutaan? 29.8.2024

Aika: 29.8.2024 klo 9.00-10.00Teams EPD on ympäristöseloste, joka perustuu tuotteen elinkaariarviointiin. Siinä kerrotaan tuotteen vaikutuksista raaka-aineiden alkulähteiltä aina elinkaaren loppuun saakka, ei pelkästään hiilijalanjälki vaan myös vaikutukset muun muassa happamoitumiseen, rehevöitymiseen ja fossiilisten sekä uusiutumattomien resurssien kulutukseen. EPD on kolmannen osapuolen tarkastama kansainvälisesti tunnustettu tapa kertoa nämä tiedot. EPD sisältää lähtötiedot myös rakennuksen hiilijalanjäljen laskentaan. … Lue lisää

Lausuntopyyntö RTS 24:17 Teollisen hirsirakennuksen suunnitteluperusteet

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja ohjekorttiehdotuksesta Teollisen hirsirakennuksensuunnitteluperusteet. Ohjekortissa esitetään teollisesti valmistettujen ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettujen hirsirakennusten sekä niiden osien suunnitteluperusteita. Ohjetta voidaan noudattaa soveltuvin osin myös osa-aikaiseen käyttöön tarkoitetuissa hirsirakennuksissa. Ohjeet soveltuvat hirsirakennuksen suunnitteluun Suomen olosuhteissa. Ohjekortti on suunnattu hirsirakennusten suunnittelijoille sekä soveltuvin osin myös muille hankkeeseen osallistuville, kuten urakoitsijoille ja hankkeeseen ryhtyville. Valmis ohjekortti korvaa … Lue lisää

Rakennustiedon kortistojen käytettävyys uudistetaan ohjekorttien rakenteistamisella

Rakennustieto Oy on käynnistänyt Ohjekorttien rakenteistamisen kehityshankkeen (Ohra). Rakenteisessa muodossa kortistojen sisällöt aukeavat selaimessa nykyisten pdf-tiedostojen sijaan. Tämä parantaa merkittävästi käyttäjäkokemusta, helpottaa tiedon hyödyntämistä ja tehostaa uuden sisällön tuottamista. Ohra-hankkeella vastataan tämän päivän käyttäjien tarpeisiin. Selaimessa verkkosivujen tavoin toimivissa ohjekorteissa navigoitavuus paranee. Tiedon rakenteisuus parantaa myös hakutuloksia ja mahdollistaa linkityksen suoraan ohjekortin sisältökohtaan. Lisäksi hankkeessa … Lue lisää

Tietoisku InfraRYLin ja MaaRYLin uusista sisällöistä ja Rakennustiedon tekoälyassistentti GPT Infra-täsmäpakissa 23.8.2024

Aika: 23.8.2024 klo 9.00 – 9.45Teams InfraRYL ja MaaRYL päivittyvät kahdesti vuodessa. InfraRYLiin ja MaaRYLiin on kesäkuussa julkaistu useampia pienempiä päivityksiä ja lisäksi on toteutettu liitenumerointiuudistus. Tule kuulemaan näistä ja lisäksi kiertotaloussisällöstä osana laatuvaatimuksia sekä toimikunnissa työn alla olevista tulevista päivityksistä. ‍Kerromme myös, miten saat Infra-täsmäpakilla käyttöösi Infra- ja MaaRYLiin linkitetyt RT-ohjekortit sekä, miten Rakennustiedon … Lue lisää

Tuotetiedon hallintapalvelun ja koko Tuotetiedon esittely ja demo 15.8.2024

Aika: 15.8.2024 klo 9.00-10.00Teams Tervetuloa Tuotetiedon hallintapalvelun ja koko Tuotetiedon esittelyyn!Tilaisuuden ohjelmaa muokataan osallistujien tarpeiden ja taustan mukaan, jotta kaikki saavat tilaisuudesta mahdollisimman paljon irti. ‍Alustava ohjelma: ‍Yleiskatsaus Tuotetietoon– Mitä palvelukokonaisuuteen kuuluu, ketkä sitä käyttävät ja miten eri osapuolet ja koko rakennusala hyötyvät siitä ‍Demo Tuotetiedon hallintapalvelusta– Mikä on Tuotetiedon hallintapalvelu, miten se toimii ja … Lue lisää