RT-ohjekortti päiväkotien suunnittelusta uusittu

Toiminta päiväkodissa on kehittynyt pääosin hoitoon keskittyvästä palvelusta varhaiskasvatukseksi, joka tarkoittaa suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu pedagogiikka. Tämä on linjattu Opetushallituksen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2018 ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014. Uusittu RT-ohjekortti RT 103083 Päiväkotien suunnittelu noudattaa edellisen suunnitteluohjeen jäsennystä, mutta sisältö on kokonaisuudessaan käyty läpi ja uudistettu ajan tasalle. Ohjekortti perehdyttää määritelmiin, lainsäädäntöön ja ohjeistukseen, ja antaa suunnittelun perusteet sekä rakennus- ja tilasuunnittelun ohjeistuksen päiväkodeille. Erityistä huomiota kiinnitetään opetusteknologian kehitykseen sekä yhteishankkeiden ja monikäyttöisyyden tuomaan tilojen käytön optimointiin. Tilamitoituksesta esitetään erikokoisille päiväkotiyksiköille konkreettisia neliömääräarvoja tilapaikkaa kohden. Tilakohtaisissa ohjeissa annetaan yksityiskohtaisia suunnitteluohjeita toiminta-alueiden, yhteistilojen, henkilökunnan tilojen sekä huolto- ja teknisten tilojen vaatimuksista. Ohjekortissa käsitellään myös päiväkotien kalusteita, varustusta, pintamateriaaleja sekä sisäilmaa ja ääniolosuhteiden hallintaa. Ulkotiloja, tonttia ja ympäröivää kaupunkirakennetta käsitellään lyhyesti, ja tähän voi perehtyä syvemmin erillisessä ohjeessa RT 103084 Päiväkodin ja perusopetuksen tilat. Ulkotilojen suunnittelu. Ohjekortissa on myös kattava kirjallisuusluettelo. Turvallisuuden suunnittelua käsitellään erillisessä ohjekortissa. Ohjekorttia RT 103079 Perusopetuksen tilat. Rakennushankkeen valmistelun lähtökohtia voidaan soveltaa myös päiväkotihankkeen valmisteluun. Samaan aikaan on julkaistu RT-ohjekorttikokonaisuus perusopetukseen tarkoitettujen tilojen hankkeen valmistelusta ja suunnittelusta. Kokonaisuuteen kuuluvat seuraavat RT-ohjekortit:    

Kiertotalous esillä e-lehti Loikassa

Syksyn 2019 Loikka on ilmestynyt. Lehdessä esimerkiksi kerrotaan, kuinka kiertotalouden avulla saadaan aikaan ympäristöystävällisempää kaupunkia ja pohditaan mitä kestävä rakentaminen tarkoittaa tilaajan näkökulmasta. Lehdessä käsitellään muun muassa sitä, mitä sopimuskumppaneilta voi vaatia kestävään rakentamiseen liittyen.

Rakennustiedon julkaisemassa e-lehdessä toimii yhteistyökumppanina Green Building Council Finland.

Lehden voi lukea täältä.

Loikka on puolueeton. Lehden jutut pohjautuvat faktoihin, tutkimustietoon ja asiantuntijoiden haastatteluihin. Lehti on vapaasti luettavissa Rakennustiedon ja Green Building Councilin verkkosivuilla. Lehden lukemiseen ei vaadita käyttäjätunnuksia.

Lisätiedot:

Jukka Lyytinen, päätoimittaja & kustannusjohtaja, Rakennustieto, jukka.lyytinen@rakennustieto.fi, 050 545 1937

Mikko Nousiainen, toimitusjohtaja, Green Building Council, mikko.nousiainen@figbc.fi, 040 525 8840

Uusi e-lehti Go digi on ilmestynyt

Rakennustiedon julkaisema e-lehti Go digi kertoo digitalisaation tuomista mahdollisuuksista rakennusalalla. Suomessa ei ole aiemmin rakentamisen digitalisaatioon keskittyvää lehteä. Go digin aihepiirit kattavat koko rakennetun ympäristön ja sen elinkaaren. Lehti on puolueeton.

Lehden sisältöä linjaa toimitusneuvosto. Siihen kuuluvat kustannusjohtaja Jukka Lyytinen Rakennustiedosta, kehityspäällikkö Tarmo Savolainen Väylävirastosta, digitaalisten palveluiden kehityspäällikkö Miro Ristimäki Skanskasta, liiketoiminnan kehitysjohtaja Mikko Hyytinen Pöyryltä, rakentamisen tuotantotalouden professori Olli Seppänen Aalto-yliopistosta ja kehitysjohtaja Teemu Suila Kojamosta.

Lue uusi Go digi >

Lehteen on mahdollista varata ilmoituksia.

Tutustu Go digin mediatietoihin >

 

Lisätietoja:

Kustannusjohtaja Jukka Lyytinen, Rakennustieto, jukka.lyytinen@rakennustieto.fi

Uusia ohjekortteja: portaat ja luiskat sekä paarikuljetuksen tilantarve

Portaita ja luiskia sekä paarikuljetuksen tilantarvetta käsitteleviin ohjekortteihin on tehty uusien asetusten edellyttämät päivitykset. Ohjekorteissa esitetään tavallisimmat porrastyypit sekä annetaan portaiden ja luiskien suunnittelu- ja mitoitusohjeita. Lisäksi esitetään paarikuljetuksen tilantarpeen vähimmäismitat portaissa ja käytävissä. Ohjekortin tilanvaraukset eivät koske sairaaloiden sisäisissä kuljetuksissa käytettäviä paareja ja vuoteita. Paarikuljetuksen tilantarve -ohjekortin taulukon 1 tietoja on syyskuussa 2019 tarkistettu ja korjattu. Ohjekortit on tarkoitettu pääsuunnittelijoille, arkkitehdeille, rakennuttajille ja kiinteistön ylläpidosta vastaaville.

Koulujen suunnitteluohjeet uusittu kokonaisuudessaan

Toiminta kouluissa on muutoksessa. Nykyisen oppimiskäsityksen keskiössä on oppilaan aktiivinen ja merkityksellinen rooli oppijana. Tavoitteena on yhteisöllisen ja vuorovaikutteisen toimintakulttuurin mahdollistava ympäristö. Uusitussa ohjekorttisarjassa käsitellään opetussuunnitelman perusteiden (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. POPS) mukaisia toimintakulttuurin, oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteita, hankekohtaista pedagogista suunnitelmaa ja siitä johdettuja toiminnallisia tavoitteita suunnittelun lähtökohtana, tontin ja rakennuksen mitoitusta sekä tilasuunnittelua ja tilojen mitoituksen lähtökohtia. Ohjekorttisarjassa käsitellään myös sisätiloja, materiaaleja, kalustusta, kalusteiden mitoitusta sekä perusvarusteltujen ja erikoisvarusteltujen tilojen varustusta. Ulkotilojen suunnittelua käsitellään pedagogisen oppimisympäristön, liikkumaan kannustavan ympäristön sekä luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutusten näkökulmasta. Onnistunut lopputulos edellyttää hankkeen eri osapuolien ja käyttäjien vuoropuhelua sekä yhteistyötä hankkeen valmistelusta lähtien. Turvallisuuden suunnittelua käsitellään erillisessä ohjekortissa. Kesäkuussa 2019 julkaistiin myös ohjekortti RT 103083 Päiväkotien suunnittelu. Perusopetukseen tarkoitetun koulun hankkeen valmistelua ja suunnittelua ohjeistava RT-ohjekorttikorttikokonaisuus sisältää seuraavat ohjekortit: