RT-ohjekortit ilmaston ja sään perusteista ja ilmastonmuutoksesta julkaistu

Ohjekortissa RT 103169 Ilmasto. Perustietoa suunnittelijalle tarkastellaan ilmasto- ja sääilmiöitä Suomessa rakentamisen ja rakennetun ympäristön näkökulmasta. Ohjekortti korvaa aiemmat ilmastoasioista kertoneet ohjekortit. Ohjekortissa RT 103170 Ilmastonmuutos. Hillintä ja sopeutuminen rakennetussa ympäristössä tarkastellaan ilmastonmuutosta sekä keinoja sen hillintään ja siihen sopeutumiseen rakennetussa ympäristössä. Ohjeet on tarkoitettu perustiedoksi kaikille rakennushankkeen osapuolille sekä myös maankäytön suunnittelun avuksi. Valmisteilla … Lue lisää

RT-ohjekortti Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö päivitetty

Ohjekortti kertoo esteettömän liikkumis- ja toimimisympäristön suunnittelu- ja mitoitusperusteista. Se on tarkoitettu ensisijaisesti suunnittelijalle, mutta soveltuu myös hankkeen tilaajalle, rakennuttajalle ja käyttäjälle. Ohjeet koskevat rakennettua ympäristöä yleisesti, mutta paikoitellen käsitellään myös asuntorakentamisen erityiskysymyksiä. Ohjekortti perustuu Esteetön rakennus ja ympäristö -oppaaseen, jossa aihetta käsitellään laajemmin.   RT 103141 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö

Muuraus- ja kivitöiden Ratu-ohjeet päivitetty

Vuoden 2019 aikana on tehty työmaatutkimusta muuraus- ja kivitöiden osalta. Työmenekit, työmenetelmäkuvaus, laatu- ja työturvallisuusvaatimukset on tarkistettu ja päivitetty. Uudet Ratu-ohjeet: Ratu 0485 Tiilimuuraus Ratu 0480 Harkkomuuraus Ratu 0481 Ohutsaumamuuraus Ratu 0482 Kivityö Ratu 0483 Ladonta

Ratu-työsaavutukset -juliste päivitetty

Ratu-työsaavutukset -julisteen tiedot perustuvat suomalaisilla rakennustyömailla tehtyyn työaikatutkimukseen. Juliste on apuna työvaiheiden aikataulutuksessa. Juliste löytyy Ratu-kortistosta otsikon Aikataulutiedostot alta. Juliste on nelivärinen ja siitä on kaksi eri versiota. Sen voi tulostaa joko kahdelle A3-paperille tai kolmelle A3-paperille.   Ratu-työsaavutukset juliste (tulostettava, 2 kpl A3) Ratu-työsaavutukset juliste (tulostettava, 3 kpl A3) Tutustu myös Ratu-haku Pro laskimeen. … Lue lisää