RT-ohjekortit ilmaston ja sään perusteista ja ilmastonmuutoksesta julkaistu

Ohjekortissa RT 103169 Ilmasto. Perustietoa suunnittelijalle tarkastellaan ilmasto- ja sääilmiöitä Suomessa rakentamisen ja rakennetun ympäristön näkökulmasta. Ohjekortti korvaa aiemmat ilmastoasioista kertoneet ohjekortit. Ohjekortissa RT 103170 Ilmastonmuutos. Hillintä ja sopeutuminen rakennetussa ympäristössä tarkastellaan ilmastonmuutosta sekä keinoja sen hillintään ja siihen sopeutumiseen rakennetussa ympäristössä. Ohjeet on tarkoitettu perustiedoksi kaikille rakennushankkeen osapuolille sekä myös maankäytön suunnittelun avuksi. Valmisteilla ovat myös ilmastotietoisen suunnittelun keinoja käsittelevät RT-ohjekortit maankäytön suunnittelun ja rakennussuunnittelun alueilta.          

RT-ohjekortti Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö päivitetty

Ohjekortti kertoo esteettömän liikkumis- ja toimimisympäristön suunnittelu- ja mitoitusperusteista. Se on tarkoitettu ensisijaisesti suunnittelijalle, mutta soveltuu myös hankkeen tilaajalle, rakennuttajalle ja käyttäjälle. Ohjeet koskevat rakennettua ympäristöä yleisesti, mutta paikoitellen käsitellään myös asuntorakentamisen erityiskysymyksiä. Ohjekortti perustuu Esteetön rakennus ja ympäristö -oppaaseen, jossa aihetta käsitellään laajemmin.  

Ratu-työsaavutukset -juliste päivitetty

Ratu-työsaavutukset -julisteen tiedot perustuvat suomalaisilla rakennustyömailla tehtyyn työaikatutkimukseen. Juliste on apuna työvaiheiden aikataulutuksessa. Juliste löytyy Ratu-kortistosta otsikon Aikataulutiedostot alta. Juliste on nelivärinen ja siitä on kaksi eri versiota. Sen voi tulostaa joko kahdelle A3-paperille tai kolmelle A3-paperille.   Tutustu myös Ratu-haku Pro laskimeen. Se toimii aikataulutuksen apurina. Voit merkitä työlajille suoritemäärän ja laskea työvaiheiden keston yhteen.