RYL-laatuvaatimukset talonrakentamisen pohjarakennustöille julkaistu

Kesäkuussa 2021 julkaistu uusi MaaRYL tuo infra-alan suunnittelijoille ja urakoitsijoille yhtenäiset laatuvaatimukset talonrakentamisen pohjarakennustöihin ja muihin infrarakentamisen hankkeisiin. MaaRYL määrittelee talonrakennushankkeissa käytettävät maa-, pohja- ja kalliorakennustöiden sekä piha-alueiden päällysrakenteiden ja yhdyskuntateknisten järjestelmien rakentamisen laatuvaatimukset. Uusi MaaRYL jäsentyy infra-alan rakennusosapohjaisen nimikkeistön mukaisesti ja sen sisältö on yhteneväinen InfraRYLin kanssa. Sisältö on ajantasaistettu kansainvälisten standardien kanssa. MaaRYL … Lue lisää

Arkkitehti Sini Saarimaa on valittu Rakennustietosäätiön innovaatiotoiminnan tutkimusjohtajaksi

Sini Saarimaa vastaa kiinteistö- ja rakennusalan innovaatioihin liittyvästä Rakennustietosäätiön TKI-toiminnasta. Lisäksi Saarimaan tehtävänä on ylläpitää säätiökonsernin tilannekuvaa rakennetun ympäristön muutostekijöistä ja megatrendeistä. Tehtävänä on myös vahvistaa kiinteistö- ja rakennusalan toimintaan liittyvän tutkimuksellisen tiedon vaikuttavuutta ja osaltaan parantaa toimijoiden edellytyksiä uusien ratkaisujen kehittämiselle ja käyttöönotolle. Saarimaa on toiminut viimeisen kymmenen vuoden ajan Tampereen yliopistossa tutkijana ja projektipäällikkönä … Lue lisää

Palomies- ja evakuointihissit sekä Hissitilat -ohjekortit julkaistu

Ohjekortissa RT 103366 Palomies- ja evakuointihissit esitetään tietoja ja ohjeita palomies- ja evakuointihisseistä ja niihin liittyvistä tiloista. Ohjekortti on tarkoitettu kiinteistöjen omistajille, suunnittelijoille ja kaikille hissihankkeen osapuolille hankesuunnittelu- ja suunnitteluvaiheen avuksi. Ohjekorttia voidaan soveltaa myös korjausrakentamiseen. RT 103366 Palomies- ja evakuointihissit Ohjekortissa RT 103365 Hissitilat esitetään hissien ja hissitilojen suunnitteluohjeita painottuen käyttö- ja huoltoturvallisuuteen. Standardi … Lue lisää

Kiertotalous mukana rakennuksen koko elinkaaressa suunnittelusta purkuun

Puolet maapallolla käytetyistä luonnonvaroista kuluu rakentamiseen. Rakentaminen myös tuottaa kolmasosan ilmastopäästöistä. Kestämätön lineaaritalous on tullut tiensä päähän ja pysyvä siirtymä myös rakennusalalla kohti kiertotaloutta on välttämätön.  Tietoa kiertotaloudesta syntyy paljon monissa hankkeissa, ja tarve kokoaville teoksille on ilmeinen. 18 asiantuntijan yhteistyönä syntynyt kirja Kiertotalous rakennetussa ympäristössä kokoaa yksien kansien väliin eri näkökulmia kiertotalouteen. Reittejä on … Lue lisää

Uudistunut Sopimuslomake Net vastaa käyttäjien toiveisiin

Kokonaan uudistunut Sopimuslomake Net on nyt julkaistu. Palvelun tuttu perustoiminnallisuus on ennallaan, mutta siihen on tehty käyttäjäpalautteen perusteella lukuisia parannuksia.  Sopimuslomake Net on rakennus- ja kiinteistöalan lomakepalvelu, jossa voi täyttää ja tallentaa alan lomakkeita ja tulostaa lomakkeisiin liittyviä sopimusehtoja, tehtäväluetteloita ja asiakirjamalleja. Alalla yhteisesti hyväksyttyjä sopimusasiakirjoja käytetään kaikissa ammattimaisesti hoidetuissa kohteissa. “Sopimuslomake Netiä on lähdetty … Lue lisää