RYL-laatuvaatimukset talonrakentamisen pohjarakennustöille julkaistu

Kesäkuussa 2021 julkaistu uusi MaaRYL tuo infra-alan suunnittelijoille ja urakoitsijoille yhtenäiset laatuvaatimukset talonrakentamisen pohjarakennustöihin ja muihin infrarakentamisen hankkeisiin.

MaaRYL määrittelee talonrakennushankkeissa käytettävät maa-, pohja- ja kalliorakennustöiden sekä piha-alueiden päällysrakenteiden ja yhdyskuntateknisten järjestelmien rakentamisen laatuvaatimukset.

Uusi MaaRYL jäsentyy infra-alan rakennusosapohjaisen nimikkeistön mukaisesti ja sen sisältö on yhteneväinen InfraRYLin kanssa. Sisältö on ajantasaistettu kansainvälisten standardien kanssa.

MaaRYL toimii työselostuksen pohjana ja on yhteensopiva tietomallipohjaisen suunnittelun kanssa. Kun maa-ja pohjarakennustyöt sekä infrarakentamisen hankkeet toteutetaan yhteneväisillä periaatteilla, hankekohtaisesti räätälöidyn suunnittelun ja toteutuksen tarve vähenee sekä alan tuottavuus ja laatu paranevat. Laatuvaatimusten yhtenäistäminen helpottaa tilaamista, suunnittelua, rakentamista ja valvontaa.

MaaRYL on osa Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RYL-sarjaa, joka määrittää rakennusalalla yleisesti tunnustetun hyvän rakennustavan. RYL tarjoaa käytännön työvälineitä kiinteistö- ja rakentamisalalle hyvän rakennustavan mukaiseen suunnitteluun ja toteutukseen sekä auttaa sopimusten laadinnassa ja tulkinnassa.

Palvelu on tehty yhteiseksi työkaluksi talonrakennushankkeiden tilaajille, rakennuttajille, rakennuttajakonsulteille, suunnittelijoille ja pääurakoitsijoille.

Uusittu MaaRYL on käytettävissä kätevänä verkkopalveluna eikä siitä enää julkaista painettua versiota.

Tilaa MaaRYL-lisenssi osoitteesta tilaukset.rakennustieto.fi

Arkkitehti Sini Saarimaa on valittu Rakennustietosäätiön innovaatiotoiminnan tutkimusjohtajaksi

Sini Saarimaa vastaa kiinteistö- ja rakennusalan innovaatioihin liittyvästä Rakennustietosäätiön TKI-toiminnasta. Lisäksi Saarimaan tehtävänä on ylläpitää säätiökonsernin tilannekuvaa rakennetun ympäristön muutostekijöistä ja megatrendeistä. Tehtävänä on myös vahvistaa kiinteistö- ja rakennusalan toimintaan liittyvän tutkimuksellisen tiedon vaikuttavuutta ja osaltaan parantaa toimijoiden edellytyksiä uusien ratkaisujen kehittämiselle ja käyttöönotolle.

Saarimaa on toiminut viimeisen kymmenen vuoden ajan Tampereen yliopistossa tutkijana ja projektipäällikkönä lukuisissa hankkeissa, jotka ovat toimineet eri tieteenalojen tai tutkimusmaailman ja yritysmaailman välillä. Hän on kokenut arkkitehtuurin opettaja ja luennoitsija sekä toiminut suunnittelevana arkkitehtina eri arkkitehtitoimistoissa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

Saarimaa aloittaa tehtävässään täysipäiväisesti 1.10.2021. 

Lisätietoja
Markku Hedman, yliasiamies, puh. 040 702 4884

Palomies- ja evakuointihissit sekä Hissitilat -ohjekortit julkaistu

Ohjekortissa RT 103366 Palomies- ja evakuointihissit esitetään tietoja ja ohjeita palomies- ja evakuointihisseistä ja niihin liittyvistä tiloista. Ohjekortti on tarkoitettu kiinteistöjen omistajille, suunnittelijoille ja kaikille hissihankkeen osapuolille hankesuunnittelu- ja suunnitteluvaiheen avuksi. Ohjekorttia voidaan soveltaa myös korjausrakentamiseen.

Ohjekortissa RT 103365 Hissitilat esitetään hissien ja hissitilojen suunnitteluohjeita painottuen käyttö- ja huoltoturvallisuuteen. Standardi SFS-EN 81-20 asettaa turvallisuusvaatimukset hissien valmistukselle ja asennukselle ja koskee kaikkia 31.8.2017 jälkeen käyttöön otettuja hissejä. Sitä aiemmin käyttöön otettuihin hisseihin sovellettiin standardeja SFS-EN 81-1 ja SFS-EN 81-2.

Kiertotalous mukana rakennuksen koko elinkaaressa suunnittelusta purkuun

Puolet maapallolla käytetyistä luonnonvaroista kuluu rakentamiseen. Rakentaminen myös tuottaa kolmasosan ilmastopäästöistä. Kestämätön lineaaritalous on tullut tiensä päähän ja pysyvä siirtymä myös rakennusalalla kohti kiertotaloutta on välttämätön

Tietoa kiertotaloudesta syntyy paljon monissa hankkeissa, ja tarve kokoaville teoksille on ilmeinen. 18 asiantuntijan yhteistyönä syntynyt kirja Kiertotalous rakennetussa ympäristössä kokoaa yksien kansien väliin eri näkökulmia kiertotalouteen. Reittejä on monta, mutta tavoite on yhteinen: rakennusten, rakennusosien ja rakennusmateriaalien arvon säilyttäminen kierrossa sekä neitseellisten raaka-aineiden käytön ja jätteen määrän vähentäminen. Nämä tavoitteet ohjaavat niin tilaamista, suunnittelua, käyttöä ja korjaamista kuin purkamistakin. Myös lainsäädäntöä kehitetään samaan suuntaan, jotta esimerkiksi purettujen rakennusosien turvalliselle käytölle uudessa kohteessa ei olisi esteitä.

Kirjan kantavana ajatuksena on seuraava hierarkia. Tilan tarpeet tulee ensisijaisesti täyttää käyttämällä ja tarpeen mukaan korjaamalla olemassa olevaa rakennuskantaa. Jos joudutaan purkamaan, otetaan hyödynnettävät osat ja materiaalit talteen. Uusien rakennusten kohdalla kiinnitetään huomiota esimerkiksi monikäyttöisyyteen, käyttöikään ja materiaalivalintoihin. Materiaaleja koskevan tiedon tulee kulkea läpi rakennuksen elinkaaren.

Kirjan seitsemässä osassa tarkastellaan kiertotaloutta monesta näkökulmasta. Johdanto kokoaa kirjan teemat; siinä perustellaan kiertotalouden keskeinen rooli rakennetussa ympäristössä. Kirjan toinen osa kertoo, miten kiertotalous otetaan huomioon jo tilausvaiheessa. Kolmannessa osassa käydään läpi suunnittelun vaikutusta ja neljännessä omistamisen ja käytön. Viides osa keskittyy purettavien rakennusmateriaalien hyödyntämiseen. Kuudennessa osassa tarkastellaan kiertotaloutta suhteessa rakennusperintöön ja historiaan. Seitsemäs osa tarjoaa reittejä kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa.

Kirja on suunnattu rakennusalan ammattilaisille: suunnittelijoille, kiinteistönomistajille, rakennus- ja purkuliikkeille, viranomaisille sekä alan opiskelijoille.

Eeva Huttunen on ympäristöalan ammattilainen (FM), joka on työskennellyt mm. ympäristöministeriön kestävän rakentamisen asiantuntijana.

Kiertotalous rakennetussa ympäristössä (toimittaja: Eeva Huttunen) Rakennustietokaupassa »

Lehdistökappaleet ja kuvat median käyttöön:
Kristiina Bergholm, puh. 040-824 0765
kristiina.bergholm@rakennustieto.fi

Uudistunut Sopimuslomake Net vastaa käyttäjien toiveisiin

Kokonaan uudistunut Sopimuslomake Net on nyt julkaistu. Palvelun tuttu perustoiminnallisuus on ennallaan, mutta siihen on tehty käyttäjäpalautteen perusteella lukuisia parannuksia. 

Sopimuslomake Net on rakennus- ja kiinteistöalan lomakepalvelu, jossa voi täyttää ja tallentaa alan lomakkeita ja tulostaa lomakkeisiin liittyviä sopimusehtoja, tehtäväluetteloita ja asiakirjamalleja. Alalla yhteisesti hyväksyttyjä sopimusasiakirjoja käytetään kaikissa ammattimaisesti hoidetuissa kohteissa.

“Sopimuslomake Netiä on lähdetty nykyaikaistamaan nimenomaan käyttäjäpalautteen perusteella. Rakennustiedon verkkopalveluiden kehittämiseen panostetaan yhä enemmän”, kertoo Rakennustiedon järjestelmäasiantuntija Jussi Kaskia.

Tutustu uudistuneeseen palveluun tästä linkistä! »

Uutta Sopimuslomake Netissä

Lomakkeiden täyttö 

Täyttötyökalu on nykyaikaistettu: kun vanhassa työkalussa simuloitiin painettuja paperilomakkeita, niin nyt jo lähtökohtana on käytettävyys netissä. 

  • Täysin joustava ja sisällön mukaan juokseva lay-out 
  • Mahdollisuus lisätä ja poistaa rivejä listauksista 
  • Navigointi lomakkeen osioiden mukaan eikä A4-sivujen perusteella 
  • Kenttäkohtaiset ohjetekstit (niiltä osin, kun niitä on laadittu – työ jatkuu) 

Hankekortti 

Lomakkeet ja työmaapäiväkirjat voi nyt liittää hankkeeseen. Hankkeen perustiedot voi kerätä yhteen tietokorttin, ja kaikki hankkeesen liitetyt asiakirjat löytyvät yhdestä paikasta. 

Työmaapäiväkirjan sähköinen hyväksyntä 

Työmaapäiväkirjan päiväsivut voi lähettää sähköisesti hyväksyttäväksi hankkeeseen kirjatulle valvojalle tai hänen sijaiselleen. Hyväksyjä saa sähköpostiin linkin, jonka kautta hän pääsee lukemaan, kommentoimaan ja hyväksymään päiväkirjan sivun. Hyväksynnät ja kommentit kertyvät päiväkirjan koontisivulle. 

Haku omista asiakirjoista 

Haku on laajennettu etsimään myös omia lomaketäyttöjä. Etkö muista, mihin kansioon tuli tallennettua projektin X urakkasopimus? Nyt löydät sen haulla. Haku etsii tallennetun asiakirjan nimestä, mutta voit laajentaa sen hakemaan myös kaikkien asiakirjojesi koko sisällöstä. 

Maksuhistoria 

Pääkäyttäjänä löydät palvelusta listat kaikista maksutapahtumista (lomakkeiden ja saldojen ostot ja lomakkeiden lunastukset) ja voit jälkeenpäin tulostaa niistä uudet kuitit. 

Vanhat asiakirjatäytöt 

Kaikki vanhalla Sopimuslomake Netillä tehdyt lomaketäytöt on siirretty uuteen palveluun. Löydät siis edelleen kaikki vanhat asiakirjasi. 

Ohjeistusta uuden version käyttöön löydät täältä: https://www.sopimuslomake.net/ohjeet