Tehtäväluettelo ja ohje rakennesuunnitelmien ulkopuoliseen tarkastukseen julkaistu

Rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastuksen tarkoituksena on rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen ja vakavien suunnitteluvirheiden eliminointi. Tarkastustyö voi olla rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämä tai rakennesuunnittelun tilaajan omaehtoisesti hankkima laadunvarmistus- ja riskienhallintatoimenpide. Tehtäväluetteloa käytetään tarkastajan tehtävänlaajuuden määrittelyssä, tarkastuskokonaisuuden hallinnassa sekä osana tarkastustoiminnan laadunvarmistusta. Tehtäväluettelo RTA19 korvaa SKOL ry:n ja FISE Oy:n vuonna 2005 koekäyttöön julkaiseman tehtäväluettelon RTA05.   Tehtäväluetteloon liittyy ohjekortti RT 103089 Rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastus, jossa on kuvattu laajemmin rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastuksen periaatteita ja menettelytapoja sekä tarkastajan pätevyysvaatimuksia. Ohje sisältää myös esimerkkejä tarkastustoiminnan asiakirjamalleista.  

Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK18 on päivitetty 06/2019

Tehtäväluettelo sisältää tavanomaisen talorakennushankkeen rakennesuunnittelun tehtävät, ja se on tarkoitettu rakennesuunnittelun tehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn. Kunkin suunnitteluvaiheen tehtävät on jaettu perustehtäviin, erikseen tilattaviin tehtäviin ja tilaajan erillishankintoihin. Konsulttisopimukseen liitettävästä tehtäväluettelosta poistetaan kohdat, jotka eivät sovellu tai sisälly toimeksiantoon, esimerkiksi yliviivaamalla. Rakennesuunnittelijan toimeksiantoon voi kuulua myös tuote- ja valmisosasuunnittelun sekä rakennusfysikaalisen suunnittelun tehtäviä. Näiden toimeksiantojen tehtäväluettelot on otettavissa käyttöön erillisinä excel-liitetiedostoina.  

Rakennuksen kuntoarvioijan (RKA) uudet osaamis- ja pätevyysvaatimukset

FISEssä valmistui toukokuussa 2019 hanke Rakennusten rakennusteknisen kunnon arvioijien koulutusten ja pätevyyksien kehittäminen. Hankkeen loppuraportissa esitetään uudet osaamis- ja pätevyysvaatimukset rakennuksen kuntoarvioijalle (RKA). Lisäksi loppuraportissa esitetään lukuisia toimenpide-ehdotuksia keskeisille tahoille. Rakennustieto on ollut mukana hankkeen projektiryhmässä. Projektiryhmän työn perusteella käynnistetään asuntokaupan kuntotarkastus -ohjeiden päivitys. Hankkeen loppuraportti on julkaistu FISEn sivuilla »

RT-kustannuslaskennan rakennekirjasto on päivitetty

RT-kustannuslaskennan rakennekirjasto ja panoksien hinnasto päivitetään kerran vuodessa ja hinnasto on nyt päivitetty. Rakennusmateriaalihinnaston tiedot on koottu valmistajien, maahantuojien sekä rauta- ja puutavarakauppojen ohjehinnastoista. Tuntipalkat on koottu Rakennusteollisuus RT ry:n viitetilastoista.

Käyttäjän ei tarvitse tehdä itse mitään. Hinnastopäivitys ei kuitenkaan päivitä aiemmin laskettujen hankkeiden ja rakenteiden hintoja. Ne pysyvät ennallaan. Jos kuitenkin toivot, että aiemmin laskemasi hankkeen hinnat päivittyvät vuoden 2019 tasolle, niin voit tehdä sen ohjelman yläosassa olevan työkalupalkin Lisätoiminnot-painikkeen kautta, jolloin saat näkyviin Päivitä hinnat -toiminnon. Lisätietoja: suvi.utriainen@rakennustieto.fi, 0207 476314.