Rakennustöiden menekit 2020 -kirja ilmestynyt

  Rakennustöiden menekit 2020 -kirja on työmaan tuotannonsuunnittelun menekkitiedosto, johon on koottu karkeutetut Ratu-kortiston työ- ja materiaalimenekkitiedot. Painos sisältää uudis- ja korjausrakentamisen Ratu-menekkitiedot. Kirjaan on päivitetty uusimmat tiedot maarakentamisen, metallirakentamisen, eristämisen ja pintarakentamisen työmenekeistä. Kirjan tiedot perustuvat Ratu-ohjekortteihin, joissa on yksityiskohtaisempaa tietoa. Kirjan avulla Ratu-kortiston tietojen käyttö työmaalla helpottuu. Kirja on tarkoitettu työmaasuunnittelua tekeville, työmaainsinööreille … Lue lisää

PPP-malli rakennushankkeen hankinnan mallina -ohjekortti julkaistu

RT 103144 PPP-malli rakennushankkeen hankinnan mallina -ohjekortti antaa perustietoa PPP-mallista (Public Private Partnership) ja kuvaa mallin keskeiset käsitteet. Ohjekortissa käsitellään erityisesti julkisessa toimitilahankkeessa (esimerkiksi kouluhankkeessa) käytettävää käytettävyysperusteista PPP-mallia. PPP-mallilla tarkoitetaan yksityisrahoitteista kumppanuusmallia, jolla julkinen toimija hankkii liikenne-, toimitila- tai muun julkisen toiminnan järjestämiseen liittyvän kokonaispalvelun yksityiseltä palveluntuottajalta. Yksityinen palveluntuottaja vastaa sille sopimuksella siirretyistä, hankkeeseen liittyvistä … Lue lisää

Paloluokkia käsittelevä ohjekortti uusittu

Rakennuksen paloluokkia koskeva ohjekortti on päivitetty. Ohjekortissa käsitellään eri paloluokkien erityispiirteitä, rakennusten paloluokan määrittämistä sekä rakennussuunnittelussa huomioon otettavia keskeisiä vaatimuksia paloturvallisuuden kannalta ympäristöministeriön asetuksen 848/2017 ja sen perustelumuistion mukaisesti. Ohje käsittelee olennaisia asioita rakennuksen paloluokan ja paloteknisten ratkaisujen valinnassa. Ohjekortti on suunnattu ensisijaisesti rakennussuunnittelijoille.   RT 103131 Rakennuksen paloluokan määrittäminen ja keskeiset palotekniset vaatimukset