Rakennustiedon verkkopalveluiden käyttömaksujen muutos 2020

Rakennustieto Oy korottaa verkkopalveluidensa käyttömaksuja 1,5 %. Korotus astuu voimaan Rakennustieto Oy:n verkkopalveluiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti 1.1.2020.

Korotus johtuu yleisestä kustannustason noususta sekä palvelun tuotantokustannusten noususta.

Jos teillä on kysyttävää verkkopalveluiden maksuista tai Rakennustiedon palveluista yleensä, olettehan yhteydessä asiakaspalveluun.

Rakennustiedon asiakaspalvelu

p. 029 309 3100, asiakaspalvelu@rakennustieto.fi, avoinna arkisin klo 8.30 – 16.00

RTS-ympäristöluokituksen avulla kiinteistösi ympäristövastuullisuus paranee

RTS-ympäristöluokituksen kriteeristö olemassa oleville toimisto- ja palvelurakennuksille on nyt julkaistu. RTS-ympäristöluokitus auttaa kiinteistön omistajia ja käyttäjiä toimimaan entistä ympäristövastuullisemmin. Kriteeristö on jaettu kahteen osaan. Kiinteistöille tarkoitetut kriteerit kannustavat energiatehokkuuden, esteettömyyden ja turvallisuuden parantamiseen sekä hiilijalanjäljen pienentämiseen. Kiinteistöjen käyttäjille tarkoitetut kriteerit edistävät työntekijöiden hyvinvointia ja työympäristön ympäristövastuullisuutta.

RTS-ympäristöluokituksen kriteerit rakennushankkeille julkaistiin vuonna 2017 ja tällä hetkellä kriteerejä käytetään aktiivisesti yli sadassa toimisto- ja asuntorakennushankkeessa. Nyt julkaistava uusi kriteeristö on tarkoitettu olemassa oleville toimisto- ja palvelurakennuksille. Se on kehitetty yhdessä kiinteistö- ja rakentamisalan sekä työhyvinvoinnin asiantuntijoiden kanssa.

RTS-ympäristöluokituksen kriteeristö olemassa oleville toimisto- ja palvelurakennuksille jakautuu kahteen osaan. Kiinteistön osalta pääteemat ovat ylläpito, ympäristövaikutukset ja sisäilmaston laatu. Käyttäjän osalta pääteemat ovat ympäristövastuu ja työhyvinvointi. Kiinteistöjen ympäristövastuullisuuden parantamisella ja työympäristöjen kohentamisella tavoitellaan myös taloudellisia säästöjä. Vähentämällä kiinteistöjen energiankulutusta säästetään sekä ympäristöä että kustannuksia. Luomalla toimivia ja viihtyisiä työympäristöjä parannetaan tuottavuutta ja työhyvinvointia.

Lisätietoja:

Laura Sariola

Rakennustietosäätiö RTS sr

etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi

+358 40 832 5750

http://glt.rts.fi

 

Rakennustietoa Helsingin Kirjamessuilta

Valtiotieteen maisteri Eero Holstila signeeraa toimittamaansa uutuuskirjaa Kaupunkipolitiikan uusi aika osastollamme 6b60 perjantaina 25.10. klo 13–13.30 Helsingin Messukeskuksessa.

Tule tutustumaan myös muihin uutuuksiimme ja kestosuosikkeihin. Kirjamme on koottu kolmen teeman alle, jotka liittyvät arkkitehtuuriin, kaupunkisuunnitteluun ja rakentamiseen.

AALTOA JA ARKKITEHTUURIA

Näkökulmia, pohdintoja ja analyysejä arkkitehtuurista Alvar Aallosta nykyarkkitehteihin.

Teeman uutuuskirjat: Alvar Aalto Libraries, Jari Jetsonen & Sirkkaliisa Jetsonen Arkkitehdin kynä kohtaa paperin, Eric Adlercreutz

KAUPUNKISUUNNITTELUA MONIPUOLISESTI

Uutta tietoa kaupunkisuunnittelusta Suomessa ja muualla maailmassa.

Teeman uutuuskirja: Kaupunkipolitiikan uusi aika, Eero Holstila ja Timo Hämäläinen (toimittajat)

RAKENTAMISEN AMMATTITIETOA

Käytännön tietoa ja vankkaa teoriaa rakentamisen ammattilaisille ja rakennusalan opiskelijoille.

Teeman uutuuskirjat: Hyvien löylyjen salaisuus, Lassi A. Liikkanen Rakentamismääräykset ja suunnittelija, Lauri Jääskeläinen

Kaikista kirjoista hyviä messutarjouksia ja lisäksi lähes loppuunmyytyjä klassikoita edulliseen messuhintaan.

Lisätietoja: Kristiina Bergholm, kristiina.bergholm@rakennustieto.fi, puh: 040-824 0765.

Kaupunkipolitiikan uusi aika on kaivattu perusteos kaupunkien kehittämisestä

Uutuuskirja piirtää Suomen kaupungistumisen kehityskaaren, täsmentää kaupunkipolitiikan käsitteet, kuvaa valtiollisen kaupunkipolitiikan vaiheita ja esittelee 20-luvun kaupunkipolitiikan sisällölliset haasteet.

Kaupunkipolitiikan uusi aika on Suomesta puuttunut kaupunkipolitiikan perusteos, joka tuo yhteen liudan uutta sukupolvea edustavia asiantuntijoita ja tarjoaa pohdittavaa 2020‑luvun aluekehittäjille. Teoksen ovat toimittaneet kaupunkikysymysten saralla uraa tehneet Eero Holstila ja Timo Hämäläinen.

”Vaikka kaupungistuminen tunnistetaan megatrendiksi, on kaupunkipoliittinen keskustelu jäänyt Suomessa hapuilevaksi. Nyt ilmestyvä alan perusteos tarjoaa debatille uusia sytykkeitä”, toteaa Eero Holstila.

Kirja pohjustaa aihetta etsimällä vastausta klassiseen kysymykseen, mikä tai mitä on kaupunki ja millaisia muotoja urbanisaatio on saamassa. Kaupunkipolitiikan tekijöiden ja roolien muutos käydään läpi Kustaa Vaasan päivistä 1990-luvun kautta nykypäivään. Samalla kuvataan Suomen kaupungistumisen vaiheet ja esitellään ilmiön ajankohtainen tulevaisuuskuva perustuen väestöennusteisiin sekä kaupunkiverkkotutkimuksen päivitettyihin tietoihin.

Sekä kaupunkien kehittämiskysymyksistä kiinnostuneet että kaupunkipolitiikan parissa työskentelevät löytävät Kaupunkipolitiikan uusi aika -teoksesta uusia ajatuksia herättäviä näkökulmia aikana, jolloin kaupunkien yhteiskunnallinen merkitys on suurempi kuin koskaan.

Lisätietoja:

Jukka Lyytinen, kustannusjohtaja, puh. 0207 476 355, jukka.lyytinen@rakennustieto.fi

Kuntoarvio-ohjeet uusittu

Kuntoarvio-ohjesarjan kaikki ohjeet on nyt uusittu ja julkaistu RT tietoväylässä. Päivitetyt ohjeet sisältyvät RT-, LVI, ja KH-kortistoihin. Yksittäisiä ohjekortteja voi ostaa Rakennustiedon verkkokaupasta: rakennustietokauppa.fi    

Syyskuussa 2019 on julkaistu:

RT 103096 Toimitilakiinteistön kuntoarvio. Tilaajan ohje. Ohjekortissa käsitellään kiinteistön kuntoarviota tilaajan näkökulmasta.

RT 103097 Toimitilakiinteistön kuntoarvio. Kuntoarvioijan ohje. Ohjekortissa käsitellään toimitilakiinteistön kuntoarviota kuntoarvioijan näkökulmasta. Kortissa esitetään mm. kuntoarvion tavoitteet, sisältö ja laajuus. Lisäksi annetaan ohjeita kiinteistötarkastuksen tekemisestä ja kuntoarvion raportoinnista.

RT 103098 Kiinteistön kuntoarvio. Kuntoluokan määräytyminen. Ohjekortissa esitetään, kuinka kiinteistön kuntoarvioraportissa esitettävien rakennusosien ja teknisten järjestelmien korjaustarpeen kiireellisyyttä kuvaavat kuntoluokat määräytyvät.

Helmikuussa 2019 on julkaistu:

RT 103002 Asuinkiinteistön kuntoarvio. Tilaajan ohje. Ohjekortissa esitellään asuinkiinteistön kuntoarviota tilaajan näkökulmasta, käsitellään kuntoarvion tavoitteet, sisältö ja laajuus sekä kuinka tilaaja voi parhaiten hyödyntää kuntoarviota.

RT 103003 Asuinkiinteistön kuntoarvio. Kuntoarvioijan ohje. Ohjekortissa esitellään asuinkiinteistön kuntoarviota kuntoarvioijan näkökulmasta ja käsitellään kuntoarvion tavoitteet, sisältöä ja laajuutta. Lisäksi annetaan ohjeita kiinteistötarkastuksen tekemisestä ja kuntoarvion raportoinnista. Ohje on tarkoitettu kerros- ja rivitalojen kuntoarviontiin.

Uusi opas kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten korjaukseen

Rakennuksissa esiintyvät kosteus- ja mikrobivauriot ovat yleisiä sisäilmaongelmien aiheuttajia, mutta ongelmia aiheuttavat myös muut kosteudesta riippumattomat tekijät. Tämän vuoksi ilmenneet ongelmat ja niiden syyt tulee tunnistaa, jotta voidaan varmistua, että korjaustyöt suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisimman hyvin ja korjattu rakennus on käyttäjilleen terveellinen ja turvallinen. Uudessa Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten korjaus -oppaassa annetaan käytännönläheistä tietoa kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten korjausten suunnittelijoille. Opasta voi käyttää myös oppikirjana alan koulutuksessa. Opas on laadittu silmällä pitäen 1940-luvun jälkeen rakennettuja julkisia palvelurakennuksia ja niissä esiintyviä tavanomaisia rakenteita. Korjausperiaatteet ovat kuitenkin sovellettavissa muuhunkin rakennuskantaan. Oppaassa käsitellään korjaushankkeen vaiheita ja korjaussuunnitelmien sisältöä sekä aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä. Käytössä olevien korjausmenetelmien ja niiden valintaan vaikuttavien tekijöiden käsittelyn lisäksi oppaassa esitetään yksityiskohtaisempia korjausperiaateratkaisuja. Oppaassa käydään läpi myös laadunvarmistusmenetelmiä sekä korjausten onnistumisen seurannassa käytössä olevia työkaluja ja menetelmiä. Lue lisää »

Maankäyttö- ja rakennuslaki tulkintoineen -verkkopalvelu avautuu 1.10.2019

Lisenssipohjainen verkkopalvelu, Maankäyttö- ja rakennuslaki tulkintoineen, avautuu Rakennustiedon RT tietoväylässä 1.10.2019. Se perustuu Maankäyttö- ja rakennuslaki -kirjan 5. painokseen, joka ilmestyi toukokuussa 2018. Lauri Jääskeläinen ja Susanna Wähä ovat päivittäneet sisällön kesäkuun 2019 tilanteeseen ja jatkavat edelleen päivitystyötä lain muuttuessa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan lähes 20 vuotta sitten ja on tänä aikana muuttunut enemmän kuin sitä edeltävä rakennuslaki 40 vuodessa: yli kaksi kolmasosaa lain pykälistä on muuttunut. Muutosvauhti on viime vuosina kiihtynyt entisestään; runsaassa vuodessa lakiin on tullut lukuisia muutoksia. Verkkopalvelussa maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia on seurattu säädöskokoelmanumeroon 770/2019 (HE 269/2018) ja asetuksen muutokseen 518/2018 asti. Tavoitteena on pitää palvelun sisältö ajantasaisena jatkuvalla päivittämisellä.

Helppokäyttöisestä ja ajantasaisesta verkkopalvelusta löytyvät maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen pykälät, niiden soveltamisohjeet ja keskeisimmät oikeustapaukset. Palveluun tuodaan tuoreeltaan muuttuneet laki- ja asetuspykälät asianmukaisin tulkinnoin sekä uusia oikeustapauksia. Palvelussa kerrotaan myös tulevista sisältömuutoksista kuten lakimuutoksia koskevista hallituksen esityksistä.

Lisätietoja: kustannusjohtaja Jukka Lyytinen 050 545 1937, jukka.lyytinen@rakennustieto.fi