ROK ja KOR 2020 julkaistu

Rakennusosien kustannuksia 2020 -käsikirja sisältää tyypillisiä pien-, rivi- sekä kerrostalojen ja teollisuusrakennusten rakenteiden kustannuksia, jotka on eritelty työn ja materiaalien osalta menekkeihin ja kustannuksiin.

Ajantasaiset työ- ja materiaalimenekit on koottu Ratu-kortistosta. Materiaalihinnat on päivitetty valmistajien, maahantuojien sekä rauta- että puutavarakauppojen ohjehinnastoista. Tuntipalkat perustuvat Rakennusteollisuus RT ry:n palkkatilastojen uusimpiin keskimääräisiin tuntiansioihin. Lue lisää »

Korjausrakentamisen kustannuksia 2020 -käsikirja täydentää Rakennusosien kustannuksia -kirjaa. Perustietojen lisäksi kirjasta löytyy tietoa telineistä, muoteista ja suojauskalustoista, erilaisia malleja energiatehokkuuden parantamiseen, energiakorjauslaskelmia sekä talvirakentamistietoutta.

Kirja perustuu Ratu työmenetelmä- ja menekkitietoihin sekä materiaalien, koneiden, laitteiden ja työn kustannustietoon. Kirjan liitteenä on kuusi mallilaskelmaa sekä omille laskelmille tarkoitettu rakentamiskustannusten laskentalomake. Excel-muotoisen laskentalomakkeen voi ladata kirjassa olevasta QR-koodista. Lue lisää »

Molemmat käsikirjat ovat saatavana myös e-kirjoina:
Rakennusosien kustannuksia 2020 e-kirja »
Korjausrakentamisen kustannuksia 2020 e-kirja »

Vuoden ensimmäinen Loikka-lehti 1/2020 on ilmestynyt

Vuoden ensimmäinen Loikka on julkaistu ja tuo lukijalle jälleen uutta ajateltavaa alan muutokseen. Lehti keskittyy muun muassa pohjustamaan markkinamuutoksen tuomia haasteita. Lehdessä esitellään myös alan edelläkävijöitä; uutta ja rohkeaa näkemystä alan erilaisissa tehtävissä toimivilta on nostettava, jotta ala on tulevaisuudessa kilpailukykyinen, terve ja uudistumiskykyinen.

Tästä lukemaan Loikka 1/2020 -lehteä >

Loikka on suunnattu tulevaisuuden tekijöille, jotka ovat kiinnostuneita kestävyyden edistämisestä rakennetussa ympäristössä. Loikkaa julkaisevat yhteistyössä Rakennustieto ja Green Building Council Finland, ja se on saavuttanut 20 000 lukijan levikin. Lehti on vapaasti ja veloituksetta luettavissa. Löydät edelliset numerot tästä linkistä.

Istahda hetkeksi kirjoitusten pariin ja lepuuta ajatuksiasi tämän hetken hämmentävistä uutisista lehden mielenkiintoisessa sisällössä. Voikaa hyvin!

Lisätietoja:
Jukka Lyytinen, Rakennustieto
Mikko Nousiainen, GBC Finland

Hyvä Rakennustiedon asiakas tai yhteistyökumppani

Rakennustieto ottaa huomioon ohjeet koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi ja teemme parhaamme ehkäistäksemme mahdollisia uusia tartuntoja. Tämän vuoksi olemme tehneet päätöksen toistaiseksi toteuttaa Rakennustiedon kaikki kokoukset ja tilaisuudet etäyhteyksiä käyttäen. Toimimme jatkossa seuraavasti:

  • Rakennustiedon asiakkaille ja yhteistyökumppaneille suunnatut tilaisuudet toteutetaan ainoastaan etäyhteyksien kautta esim. Teamsin, Skypen tai puhelimen välityksellä. Kokouksen järjestäjä toimittaa sähköpostitse tarkemmat ohjeet kokoukseen osallistumiseksi.
  • Muutoin noudatamme toiminnassamme THL:n ajantasaista ohjeistusta.
  • Päätös on voimassa toistaiseksi ja tiedotamme lisää, kun tilanne muuttuu. Lisätietoja tarvittaessa antaa Rakennustietosäätiön yliasiamies Markku Hedman.

RAKENNUSTIETO
rakennustieto@rakennustieto.fi
029 309 3100

Rakennustieto järjesti osana Digital Supply Chain -kehityshanketta ensimmäisen infotilaisuuden 26.2.2020

Infotilaisuuden aiheena oli Rakennustuotteiden digitaalinen tunnistaminen ja GS1:n globaaleiden standardien hyödyntäminen tuotteiden tunnistamisessa ja toimitusketjun hallinnassa.

Lataa tilaisuuden esitysmateriaali >

Rakennustuotteiden digitaalinen tunnistaminen rakennushankkeessa -kehityshanke yhdistää koko toimialan toimijat, jotka työskentelevät tuotetietojen kanssa. Hanke on kansallinen ponnistus ja osa kansainvälistä Digital Supply Chain -hanketta, jonka Building Smart International ja GS1 International ovat käynnistäneet Euroopassa 2019.

Digiturvallinen rakennus -seminaari 18.5.2020 SIIRRETÄÄN koronatilanteen johdosta. UUSI AJANKOHTA: 23.11.2020

Aika: 23.11.2020 klo 8.15-14.30
Paikka: Original Sokos Hotel Tripla, Fredrikanterassi 1 B, 00520 Helsinki

Älykaupunki ja -rakennukset sekä internetin käyttäminen tiedonsiirtoon tuovat hallittavaksi uusia tietoturvan, tietosuojan ja kyberturvallisuuden riskejä. Digitalisaation hyötyjen täysimääräinen hyödyntäminen on mahdollista ainoastaan silloin, kun hallitsemme digiturvallisuuden osa-alueiden riskit. Rakennustieto on julkaisemassa uudet RT-ohjekortit rakennusten digitaalisen turvallisuuden huomioimiseksi tilaajaorganisaatioissa, suunnittelussa ja käytönaikaisessa kiinteistönpidossa. Tässä seminaarissa tekijät kertovat ohjeistuksesta ja sen perusteista, ja pääset esittämään suoraan kysymyksiä ohjeistuksen tekijöille.

Tilaisuuden fasilitaattorina toimii tunnettu kyberturvallisuuden asiantuntija Aapo Cederberg, Cyberwatch Finland:sta.

Ohjelma ja lisätietoja »


Rakennusalan tietomallintamisen osaamistarvekyselyn tulokset

BuildingSMART Finlandin koulutuksen toimialaryhmä teki vuoden 2019 lopulla tietomallintamisen osaamistarvekyselyn rakennusalan yrityksille saadakseen ajantasaista tietoa alan tunnistetuista tietomalliosaamisen kehitystarpeista. Osaamistarvekyselyn yhtenä tavoitteena on alan koulutussisältöjen kehittäminen tämän päivän tarpeita vastaavaksi. Lisäksi kysely tuottaa tietoa siihen, miten yleisiä tietomallivaatimuksia (YTV2012) tulee jatkossa kehittää käyttäjien näkökulmasta. Kysely oli avoimesti suunnattu koko rakennusalalle ja kutsu verkkokyselyyn oli nähtävillä bSF:n verkkosivuilla 11.11.2019 alkaen. Samalla tehtiin kysely rakennusalan oppilaitoksille tietomallintamisen opetuksen tilanteesta.

Rakennusalan osaamistarvekartoituksenvastauksissa korostuivat tilaamiseen liittyvät osaamistarpeet ja tilaamista helpottavat aineistot mm. tavoitteiden määrittely, mallinnustarkkuus, johtaminen, aikataulutus ja työmäärien määrittely. Toisena merkittävänä tarpeena nähtiin mm. yhtenäisten toimintatapojen, tiedonhallinnan, nimikkeistöjen ja elinkaaren tietotarpeiden määritysten kehittäminen. Lisäksi rakennuslupaprosessin digitalisaatio, tietomallipohjainen rakennuslupa, aineiston koneluettavuus sekä kaupunkimallien laajentuva hyödyntäminen saivat mainintoja. Näihin toiveisiin buildingSMART Finland pyrkii vastaamaan ohjeistuksien, tarkentuvien vaatimusten sekä käyttötapauksiin perustuvien toimintamallien kehittämisessä tulevassa YTV-päivityksessä.

Yleiset tietomallivaatimukset YTV2012 -dokumentti on Suomessa tärkein ja ensisijainen ohjekokoelma tietomallien laatimisen, käytön ja hyödyntämisen ohjeistamiseen eri rooleille sekä eri rakennushankkeen vaiheisiin. YTV2012 on vakiintunut suomalaiselle rakennusalalle ja sen päivitys nähdään merkittävänä alan kilpailukykyä lisäävänä tekijänä. BuildingSMART Finland tekee kehitystyötä avoimesti koko rakennusalan kanssa yhdessä sen kilpailukykyä edistäen. Yleiset tietomallivaatimukset YTV2012 on julkaistu myös englanniksi (COBIM, Common BIM requirements) ja se on vuosien ajan lisäksi toiminut suomalaisen osaamisen vientituotteena auttaen tietomalliosaajiamme viemään osaamistaan kansainvälisille markkinoille. YTV2012 kokonaisuutta on käännetty lukuisille kielille eri maissa ja se on otettu kansallisesti käyttöön tämän myötä kansainvälisissä buildingSMART verkostoissa.

Lisätietoja / buildingSMART Finland:

Anna-Riitta Kallinen, BSF projektikoordinaattori anna-riitta.kallinen@arkcon.fi, 0407709799

Päivi Jäväjä, BSF koulutuksen toimialaryhmän puheenjohtaja paivi.javaja@metropolia.fi

Tommi Arola, BSF toiminnanjohtaja tommi.arola@rakennustieto.fi

Koulutuksen toimialaryhmä

Koulutusryhmä edistää rakennetun ympäristön toimijoiden menestystä varmistamalla alan ammattilaisten tietomalliosaamisen. Koulutusryhmä työskentelee tietomallinnuskoulutuksen laajentamiseksi Suomen kaikkiin rakennusalan oppilaitoksiin ja kaikille koulutustasoille, sekä monipuolisten oppimisympäristöjen ja oppimateriaalien tuottamiseksi rakennusalan koulutuksen tarpeisiin. Koulutuksen ryhmä toimii verkostona tietomallintamisen koulutuksen eri toimijoille.

Mukana toiminnassa yliopistoista: Aalto Yliopisto, Tampereen ja Oulun yliopistot, Ammattikorkeakouluista: Metropolia AMK, Saimaan AMK, Karelia AMK, Savonia AMK, JAMK, Turku AMK, Oulun AMK ja XAMK. Lisäksi mukana BSF jäsenorganisaatioita ja yrityksiä: M.A.D, Solibri, Novatron, YIT, NCC, Skanska, Peab, Lehto, Ramboll, Tietoa Finland, Gravicon, Profox, Welado, Sitowise, Infrakit, Tieyhdistys, VTT ja RATEKO.

BuildingSMART Finland on Rakennustietosäätiön alaisuudessa toimiva puolueeton, suomalaisten kiinteistö- ja infra-alan omistajien ja palveluntuottajien muodostama yhteistyöfoorumi. Mukana toiminnassa ovat omistajien lisäksi laajasti suunnittelijat, urakoitsijat, ohjelmistotalot, yliopistot ja oppilaitokset sekä muut rakennusalan yritykset. Toiminnan tavoitteena on tieto- ja kaupunkimallinnuksen edistäminen Suomessa, sekä suomalaisen tietomalliosaamisen viennin edistäminen.