Uusi arkkitehtuuripoliittinen ohjelma on julkaistu

Valtioneuvoston tänään julkaisema Suomen uusi arkkitehtuuri-poliittinen ohjelma korostaa arkkitehtuurin kykyä tukea hyvinvointia ja yhteiskunnan kestävyyttä. Vuoteen 2035 ulottuva ohjelma asettaa tavoitteet ja toimenpiteet, joilla rakennetun ympäristön kokonaisvaltaista kestävyyttä kehitetään. Rakennustietosäätiö toimii yhtenä ohjelmaa jalkauttavana vastuutahona.

Vuodesta 2019 lähtien valmistellun uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman kantavia teemoja ovat arkkitehtuurin vaikutus ihmisten ja luonnon hyvinvointiin sekä hyvän suunnittelun merkitys aikaa kestävän ja muuntautumiskykyisen rakennetun ympäristön luomisessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön tiedotteen mukaan ohjelma korostaa arkkitehtuurin merkitystä osana jokaisen arkea. Tietoisuutta rakennetun ympäristön merkityksestä meille jokaiselle vahvistetaan muun muassa arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen keinoin. Jakamalla tietoa lisätään ymmärrystä kulttuurisista arvoista osana paikkojen identiteettiä. Kulttuurin, taiteen ja kulttuuriperinnön läsnäolo rakennetussa ympäristössä tukee hyvinvointia, alueellista elinvoimaa ja kansainvälistä vetovoimaa.

Ohjelman jalkautus alkaa

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen nostaa esiin potentiaalin vahvistaa entisestään Suomen kansainvälistä tunnettuutta arkkitehtuurimaana, uusien ja kestävien ratkaisujen luomisen myös talouskasvun tueksi sekä koulutuksen ja tutkimuksen. ”Alan osaamisen ja työvoiman turvaamiseksi arkkitehtuurin alan ammattilaisten tulevat osaamis- ja työvoimatarpeet on hyvä selvittää”, Kurvinen toteaa.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari peräänkuuluttaa ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitsemiseksi rakentamisen haitallisten vaikutusten torjumista kaavoituksesta ja rakennussuunnittelusta lähtien sekä uusia työkaluja ja yhteistyön muotoja. Hän painottaa myös eriarvoisuuden torjumista laadukkaalla rakennetulla ympäristöllä: ”Rakennettua ympäristöä pitää suunnitella ja kehittää yhdessä käyttäjien kanssa ja kuulostella herkällä korvalla myös tulevia tarpeita erilaisilla alueilla”.

Suomen ensimmäinen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma valmistui vuonna 1998. Nyt julkaistun ohjelman valmisteli opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön asettama työryhmä. Ohjelman laatimiseen ja kommentointiin osallistui laaja joukko toimijoita, joilla on ratkaiseva rooli myös siinä, miten ohjelma toteutuu. Ohjelma korostaakin, että laadukas rakennettu ympäristö voi syntyä vain, jos yhteistyö suunnittelijoiden, rakennuttajien ja muiden avaintoimijoiden välillä toimii, käyttäjiä unohtamatta.

Toimenpiteille on sidosryhmäkeskustelujen pohjalta osoitettu laaja joukko eri vastuutahoja, joista yksi on Rakennustietosäätiö RTS sr. Keväällä 2022 käynnistetään hanke kansalaiskeskustelun ja osallisuuden vahvistamiseksi.

Tiedotteen julkaisi ensimmäisenä Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo.

Lisätietoja

Eeva Astala, yhteiskunnallisen vaikuttamisen asiantuntija, Archinfo
puh. 040 686 2155, eeva.astala@archinfo.fi

Miina Jutila, viestintäpäällikkö, Archinfo
puh. 040 585 4135, miina.jutila@archinfo.fi

Riesa Consultative Oy on voittanut vuoden 2021 Esteetön Suomi -palkinnon

Esteettömyyskonsultointia tarjoava, nuorten yrittäjien perustama Riesa Consultative Oy on valittu vuoden 2021 Esteetön Suomi -palkinnon saajaksi. Kunniamaininnat myönnettiin esteettömän matkailun asiantuntija Sanna Kalmarille, joka pitää suosittua Palmuasema-blogia sekä Tuusulan asuntomessuilla esitellylle Villa Mikaelille, esimerkkinä innovatiivisesta ja esteettömästä pientalosuunnittelusta.

Invalidiliitto ja Rakennustietosäätiö RTS sr myöntävät Esteetön Suomi -palkinnon toiminnalle tai kohteelle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt esteettömyyden tai saavutettavuuden toteutumista. Palkinnon tarkoituksena on edistää rakennetun ympäristön ja palvelujen soveltuvuutta kaikille sekä kannustaa tilaajia, suunnittelijoita ja toteuttajia esteettömiin ja saavutettaviin ratkaisuihin.

Palkittava voi olla esimerkiksi henkilö, ympäristö, reitistö, rakennus, toimintamalli tai palvelu, jolla on ajankohtaista ja yleistä merkitystä. Joka toinen vuosi jaettavan palkinnon teemana oli tällä kertaa yhteisöllisyys. Teeman avulla haluttiin nostaa esiin sellaisia esteettömiä ja hyvinvointia tukevia ympäristöjä sekä palveluja, jotka mahdollistavat yhteisöllisyyden toteutumisen ja kokemuksen yhdenvertaisuudesta.

Palkintoraatiin kuuluivat puheenjohtaja Salla Mustonen Suomen Arkkitehtiliitto SAFAsta sekä jäsenet Markku Hedman Rakennustietosäätiö RTS:stä, Taina Hiekkataipale Expomark Oy:stä, Kauko Väisänen Invalidiliiton jäsenistön edustajana ja Johanna Hätönen Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEstä.

Ehdotuksia palkinnon saajaksi tuli yhteensä 33 kpl. Osa ehdotuksista osui samoille kohteille ja kaikkiaan 26 eri kohdetta ehdotettiin palkinnon saajaksi.

Palkintoraati perusteli tekemiään valintoja seuraavasti:

  • Riesa Consultative Oy:n toiminnassa rakennettu ympäristö nousee keskiöön. Toiminnalla on tarve, jota ei vielä juuri tarjota markkinoilla. Ehdotus vastaa toiminnallaan parhaiten kilpailun tarkoitusta. Palvelu on ajan hengessä kiinni ja yrittäjät ovat tunnistaneet hyvän markkinan. Riesa Consultative Oy tekee hyvää työtä ja asiakkaina on mm. monia rakentamisalan yrityksiä. Kohteen palkitsemisella halutaan tukea laajemminkin tämänkaltaista toimintaa.
  • Sanna Kalmari tekee tunnustettua ja arvostettua työtä esteettömän matkailun edistämiseksi, minkä myötä matkailualan toimijat ovat alkaneet kokea esteettömyyden tuomaa lisäarvoa. Kalmari ylläpitää suosittua Palmuasema-blogia, jonka avulla on saanut muutettua matkailuun liittyviä asenteita. Blogissaan Kalmari on viime aikoina, korona-ajan myötä, nostanut esiin myös luontomatkailukohteita.
  • Villa Mikael valittiin kunniamaininnan saajaksi hienona arkkitehtuurikohteena. Kohde on hyvä esimerkki laadukkaasta ja esteettömästä pientalorakentamisesta. Kohteen avulla on voitu osoittaa, etteivät esteettömyys ja esteettisyys ole toisiansa poissulkevia arvoja. Kohde on onnistunut muuttamaan esteettömän rakentamisen imagoa.

Esteetön Suomi -palkinnon jakotilaisuus siiryi vallitsevan koronatilanteen vuoksi vuonna 2021. Palkinnon ja kunniamainintojen saajat julkistettiin Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn verkostotilaisuudessa torstaina 20.1.2022. Palkintojenjakotilaisuus on tarkoitus toteuttaa toukokuussa 2022 järjestettävien Apuvälinemessujen yhteydessä.

Suomen Messusäätiö myöntää palkinnon saajalle 3000 euron stipendin. Suomen Messusäätiö edistää ja tekee tunnetuksi suomalaista elinkeinoelämää. Säätiö jakaa vuosittain noin 400 000 euron arvosta stipendejä, apurahoja sekä tunnustus- ja kannustuspalkintoja. Palkinnoista tunnetuimpia ovat Kaj Franck -muotoilupalkinto, Habitare-suunnittelukilpailun palkinto sekä Rakkaudesta kirjaan -palkinto.

Tiedoitteen on julkaissut ensimmäisenä Invalidiliitto.

Lisätietoja:
Johanna Hätönen, vastaava esteettömyysasiantuntija, Invalidiliitto ry
+358447650521, johanna.hatonen@invalidiliitto.fi

Invalidiliitto edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää. Invalidiliitto-konserniin kuuluvat myös Validia Oy, Lapin Kuntoutus Oy ja Ammattiopisto Spesia.

Tampereen Ranta-Tampellan Kaplan on nyt Suomen ensimmäinen RTS-ympäristöluokituksen saanut omaperusteinen asuinkerrostalo

Skanskan rakentamalle As. Oy Ranta-Tampellan Kaplanille on myönnetty ensimmäisenä omistusasuntokohteena RTS-ympäristöluokitus. Kaplanin saama RTS-ympäristöluokitus ottaa huomioon rakennuksen energiankulutuksen, hyvän sisäilman ja hiilijalanjäljen.

Kestävämmällä ja energiatehokkaammalla rakentamisella on merkittävä rooli Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Myös Skanska tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2045 mennessä. Matkaa tavoitteisiin siivittää rakennusalan itse kehittämä RTS-ympäristöluokitus, jonka Skanska ottaa käyttöön kaikissa tulevissa asuntokohteissaan.

”Olemme todella ylpeitä siitä, että Kaplan on Suomen ensimmäinen omaperusteinen asuinkohde, joka on saanut tavoittelemamme RTS-ympäristöluokituksen. Tämä on iso osa ympäristötyötämme ja päänavaus, jolla on merkitystä etenkin asiakkaillemme. Vastuullamme on auttaa kodinostajia katsomaan tulevaan ja tekemään kestävämmän asumisen valintoja. Ne päätökset, joita me rakennusliikkeenä nyt teemme, kantavat hedelmää pitkälle tulevaisuuteen”, sanoo Skanska Kotien myynti- ja markkinointijohtaja Marja Kuosma.

Ympäristövastuulliseen rakentamiseen ohjaava RTS-ympäristöluokitus on puolueeton ja ulkopuolinen luokitusprosessi, joka ottaa huomioon rakentamisen koko elinkaaren. RTS-luokitus pitää sisällään rakennuksen kestävyyteen, kosteudenhallintaan, käytettävyyteen, ylläpitoon ja asumisen viihtyvyyteen liittyviä kriteerejä. Tavoitteena on ympäristövastuullisesti suunniteltu ja rakennettu, energiatehokas ja luokiteltu rakennus.

”RTS-ympäristöluokitus on tervetullut, rakennusalan itse kehittämä lisävarmistus siitä, että asunnot ovat käyttäjilleen turvallisia ja terveellisiä. Tavoite on nostaa suomalaisen rakentamisen suunnittelu- ja rakennusprosessit yli lainsäädännön vaatiman minimin kohti säännönmukaista, luotettavaa ja asunnon ostajalle vertailukelpoista todennusta”, kertoo tuotepäällikkö Petri Jaarto Rakennustiedolta.

”Kaplanin RTS-ympäristöluokitus on hyvän yhteistyön, keskustelun ja jatkuvan parantamisen ajattelun ansiota. Jaamme Skanskan kanssa yhteiset kehitystavoitteet ja jatkamme nyt hyvässä vauhdissa olevaa työtä muidenkin rakennusalan toimijoiden kanssa”, Jaarto jatkaa.

Ympäristöä ja tulevaisuutta ajatellen rakennettu

Näsijärven ja Ranta-Tampellan kanaalin väliin sijoittuva Kaplan on saanut jo ensimmäiset asukkaansa. Kaplanin julkisivu, terassirakenteet ja piha on toteutettu kulutusta kestävistä materiaaleista, kuten tiilestä, maatiilestä ja puukomposiitista. Rakentamisen aikaiseen suojaukseen ja kosteudenhallintaan on kiinnitetty RTS-kriteerien mukaisesti erityistä huomiota.

A-energialuokitellun, 9-kerroksisen talon katolle asennettujen aurinkopaneeleiden tuottamaa sähköä hyödynnetään talon yhteistiloissa kuten hississä ja valaistuksessa sekä asuntojen kylpyhuoneiden mukavuuslattialämmityksissä. Lisäksi Kaplanissa on käytössä lämmityskauden ulkopuolella toimiva lattiaviilennysjärjestelmä, jonka kylmäenergia tuotetaan ekologisesti Näsijärvestä kaukokylmällä. Kaikki talon valaisimet ovat energiatehokkaita led-valaisimia.

Kaplanin asukkaille RTS-ympäristöluokituksen vaatimat ratkaisut näkyvät muun muassa erityisen puhtaana sisäilmaana, madaltuneina käyttökustannuksina ja vähäpäästöistä liikkumista edistävinä ratkaisuina.

Skanska on julkaissut tiedotteen 11.1.

Lisätietoja:

Skanska Kodit, myynti- ja markkinointijohtaja Marja Kuosma, puh. 040 844 8630, marja.kuosma[at]skanska.fi
Rakennustieto Oy, tuotepäällikkö Petri Jaarto, puh. 040 594 1964, petri.jaarto[at]rakennustieto.fi
Skanska Oy, viestintäpäällikkö Pilvimaari Heikkinen, puh. 040 519 4787, pilvimaari.heikkinen[at]skanska.fi

Lue lisää: https://kodit.skanska.fi/artikkelit/ekotehokas/rts/, https://www.rakennustieto.fi/palvelut/ymparistopalvelut/rts-ymparistoluokitus

»» Lue lisää RTS-ympäristöluokituksen työkalusta ja osta lisenssi: https://cer.rts.fi/rts-ymparistoluokitus/rts-ymparistotyokalu/


Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2020 lopussa 2 177 henkilöä Suomessa.

Sähköajoneuvojen latauspisteet kiinteistöissä -ohjekortti julkaistu

Ohjekortissa RT 103404 Sähköajoneuvojen latauspisteet kiinteistöissä esitetään perustietoja sähköajoneuvojen latauspisteistä erityyppisissä kiinteistöissä. Ohjeessa käsitellään sähköautojen latauspisteisiin liittyvää lainsäädäntöä, latauspisteiden määrää ja sijoittelua sekä latauspisteiden suunnittelua, mitoitusta ja latausjärjestelmän rakentamista. Lisäksi käsitellään latauspisteisiin liittyvää päätöksentekoa ja kustannusten kohdentumista asunto-osakeyhtiössä.

Ohjekortissa käsitellään henkilö- ja pakettiautojen latauspisteiden toteutusta. Ohjeita voi soveltuvin osin käyttää myös raskaiden ajoneuvojen latausratkaisujen suunnitteluun.

Diplomityö ”Kierrätetty kerrostalo” tarjoaa ratkaisuja neitseellisten luonnonvarojen kulutukseen uudisrakentamisessa

Rakennustietosäätiö RTS sr kannustaa nuoria alalle tukemalla diplomitöitä vuosittain stipendein. Diplomityössään Havu Järvelä tutki, mitä ja miten purettavan rakennuskannan resursseja voidaan hyödyntää osana kasvavien kaupunkien asuinkerrostalorakentamista.

Uudisrakentaminen ei kykene lähitulevaisuudessa perustumaan nykyisessä määrin neitseellisten luonnonvarojen kulutukseen ja uudisrakentamisen määrää on syytä vähentää. 

Diplomityö kartoittaa uudisrakentamiseen soveltuvia resursseja ja niiden käytännön uudelleenkäyttöpotentiaalia. Lisäksi tavoitteena on ollut selvittää, miten uudelleenkäytettyjen rakennusosien hyödyntäminen vaikuttaa suunnittelutyöhön ja mitä muutoksia tarvittaisiin rakennusosien laajamittaisen uudelleenkäytön vakiinnuttamiseksi.

Tutustu Havu Järvelän diplomityöhön »

Ratu S-1236 Olosuhteiden hallinta rakentamisessa on julkaistu

Ohjeessa esitetään menetelmiä olosuhteiden hallinnan tueksi rakennushankkeen suunnittelu-, toteutus- ja valvontavaiheessa. Ohjeessa käydään läpi, miten eri olosuhdetekijät vaikuttavat tuotantoon ja millä toimenpiteillä näihin voidaan varautua. Ohjeen lopussa esitetään esimerkki työmaan kosteudenhallintasuunnitelmasta.