RT-ohjekortit yläpohjista, bitumikermikatoista ja liikennöidyistä tasoista päivitetty

RT 103274 Yläpohjat, perustietoja -ohjekortissa esitetään perustietoja tuulettuvista ja tuulettumattomista yläpohjista, niiden höyrynsulusta, lämmöneristyksestä, vesikatteesta, aluskatteesta, vedenpoistosta katolta, yläpohjan ja katon purkutyön ja rakentamisen työturvallisuudesta, katon huollosta ja huoltotyön turvavarusteista.

RT 103275 Loivat bitumikermikatot -ohjekortissa esitetään ohjeita bitumikermeistä loivalle katolle tehtävästä katteesta. Loivien kattojen käyttöluokat katon kaltevuuden mukaan ovat VE40 (jyrkempi kuin 1:40) ja VE80 (jyrkempi kuin 1:80).

RT 103276 Jyrkät bitumikermikatot -ohjekortissa esitetään vesikaton kattaminen bitumikermillä tiivissauma-, kolmiorima- ja kattolaattakatteena.

RT 103277 Liikennöidyn tason vedeneristykset -ohjekortissa esitetään ohjeita liikennöityjen tasojen vedeneristyksen suunnitteluun, rakentamiseen, laadunvalvontaan ja korjaamiseen. Ohjeet soveltuvat käytettäväksi tavanomaisissa rakennuskohteissa lämmöneristetyillä ja kylmillä liikennöidyillä taso- ja kansirakennelmilla, kuten pysäköintitasoilla, pihakansilla ja terassi- ja parvekerakenteissa.

Tiilikortteja päivitetty

Ohjekortissa RT 103281 Poltetut tiilet esitetään poltettujen tiilien mittatietoja sekä niiden laatu- ja käyttöominaisuuksia.

RT 103281 Poltetut tiilet

Ohjekortti RT 103282 Tiilirakenteet käsittelee tiiliseinien suunnittelua ja mitoitusta sekä niihin liittyviä tiiliholveja, -kaaria ja -palkkeja.

RT 103282 Tiilirakenteet

Ohjekortissa RT 103283 Kalkkihiekkatiilet ja -harkot esitetään kalkkihiekkatiilien ja -harkkojen mittatietoja sekä niiden laatu- ja käyttöominaisuuksia.

RT 103283 Kalkkihiekkatiilet ja -harkot

Kiinteistö- ja rakentamisalan yhteinen ohjeistus syntyy toimikunnissa

Rakennustietosäätiön toimikunnissa toimii vuosittain satoja ammattilaisia, jotka etsivät ratkaisuja kiinteistö- ja rakentamisalan ajankohtaisiin kysymyksiin. Yhdessä tuotetut sisällöt julkaistaan kaikkien käyttöön Rakennustiedon palveluissa.

Rakennustietosäätiön toimikuntatyötä ja toimikuntia koskeva tieto on nyt keskitetysti saatavilla osoitteessa toimikunnat.rakennustieto.fi. Uuden toimikuntaportaalin tavoitteena on helpottaa toimikuntatyöskentelyä ja lisätä sen näkyvyyttä kiinteistö- ja rakentamisalalla. 

Toimikuntaportaali on osa toimikuntatyöskentelyn uudistusta. Uudistuksessa on muun muassa täsmennetty toimikuntatyöskentelyn periaatteita ja sopimuskäytäntöjä sekä tarkistettu päätoimikuntien lukumäärää ja tehtäviä. Kehitystyössä on otettu huomioon toimikuntalaisilta kerättyjä palautteita.

Rakennustietosäätiön toimikunnissa ovat edustettuina kiinteistö- ja rakentamisalan paras asiantuntemus sekä alan eri osapuolien näkemykset. Toimikunnissa jäsenet voivat edistää hyvien käytäntöjen yleistymistä, vaihtaa ajatuksia muiden asiantuntijoiden kanssa ja kehittää edelleen osaamistaan. Säätiön yleishyödyllisenä tarkoituksena on edistää hyvää kaavoitusta, rakentamista ja kiinteistönpitoa.