Rakennustiedon palveluissa ei Log4j-haavoittuvuutta

Tällä viikolla on uutisoitu internet-palveluissa laajasti käytössä olevassa Log4j-komponentissa olevasta tietuturvahaavoittuvuudesta. Tämän johdosta kaikki Rakennustiedon verkkopalvelut on tarkistettu, ja potentiaalisesti riskialttiit kohteet on päivitetty, joten tällä hetkellä riskiä tuon haavoittuvuuden hyväksikäytöstä ei Rakennustiedon palveluissa ole.

Ohjekortti pumppaamoista päivitetty

Ohjekortissa RT 103405 Pumppaamot käsitellään kiinteistöjen jäte-, hule- ja perusvesipumppaamoita. Ohjekortti on tarkoitettu LVI-suunnittelijoille, mutta se sisältää hyödyllistä tietoa myös tilaajille ja urakoitsijoille. LVI-suunnittelun kannalta esitetään eri pumppaamoiden mitoitus- ja suunnittelutietoja. Ohjekortti ei sellaisenaan sovellu teollisuusprosessien tai kunnallisen vesihuollon pumppaamoiden vaatimuksiin, jotka määritellään aina tapauskohtaisesti.

Rakennustietosäätiö RTS:n kultaiset ansiomerkit 2021

Rakennustietosäätiö RTS jakaa vuosittain kultaisia ansiomerkkejä henkilöille, jotka ovat vaikuttaneet säätiön toimintaan huomattavalla tavalla. Ansiomerkkejä on jaettu vuodesta 1975 lukien.

Vuonna 2021 RTS:n hallitus myönsi kultaiset ansiomerkit seuraaville henkilöille:

 • nro 165 Mikko Äyräväinen, hallituksen puheenjohtaja, Insinööritoimisto Äyräväinen Oy
 • nro 166 Jari Virta, rakennustekninen kehityspäällikkö, TkT, Kiinteistöliitto Uusimaa
 • nro 167 Juhani Kiiras, Professori emeritus, DI
 • nro 168 Sirkka-Liisa Jetsonen, arkkitehti, Studio Jetsonen
 • nro 169 Jari Jetsonen, valokuvaaja, Studio Jetsonen
 • nro 170 Tarmo Savolainen, johtava asiantuntija, Väylävirasto
 • nro 171 Marjut Jensén, talous- ja henkilöstöjohtaja, Rakennustieto Oy

Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 55 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa.

Painavaa asiaa kevyesti – Maankäyttö- ja rakennuslaki tulkintoineen ja Rakennussopimukset nyt digikirjoina

Rakennusalan tietotalo Rakennustieto Oy:n paljon käytetty Rakennussopimukset-kirja on ilmestynyt ensimmäistä kertaa digikirjana. Lisäksi Rakennustiedon ensimmäisestä digikirjasta Maankäyttö- ja rakennuslaki tulkintoineen on julkaistu päivitetty versio.

Digikirja on sähköinen julkaisu, jonka etuja ovat helppo päivitettävyys, tiedonhaku ja mahdollisuus luoda linkkejä suoraan tekstiin. Nämä tekijät erottavan digikirjan e-kirjasta, joka on sähköisellä laitteella luettava kirja, joita voi ladata kirjakaupoista, kirjastoista tai lukupalveluista.  Digikirjat soveltuvat varsinkin paljon tietoa sisältävien teosten julkaisuun.

Maankäyttö ja rakennuslaki tulkintoineen – ajantasainen tieto rakentamista ohjaavasta laista

Maankäyttö- ja rakennuslaki tulkintoineen on yli tuhat sivuinen kirja maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen pykälistä ja niihin tehdyistä muutoksista. Se sisältää myös lain täydennykset perusteluineen sekä keskeisimmät oikeustapaukset. Kun maankäyttö- ja rakennuslaki muuttuu, käyttäjä saa päivitetyn digikirjan virtuaaliseen kirjahyllyynsä. Myös edelliset versiot muistilappuineen jäävät käyttöön.

Kirja on kolmiosainen. Ensimmäisessä osassa esitetään maankäyttö- ja rakennuslain ja toisessa osassa maankäyttö- ja rakennusasetuksen pykälien tulkinnat ja soveltamisohjeet. Kirjan liiteosassa on rakentamisen ja kaavoituksen sanasto, laaja kirjallisuusluettelo ja oikeustapaushakemisto sekä kaavamerkinnät.

Maankäyttö- ja rakennuslaki tulkintoineen on käsikirja kuntien ja valtion viranomaisille sekä kaikille kaavoituksen ja rakentamisen osapuolille. Se sopii myös oppikirjaksi.

Maankäyttö- ja rakennuslaki tulkintoineen -digikirja
Lauri Jääskeläinen ja Susanna Wähä
2., päivitetty versio
Kustantaja: Rakennustieto Oy
Vuosilisenssi 198 € (sis .alv)
ISBN 978-952-267-404-3

Varatuomari, valtiotieteen maisteri Lauri Jääskeläinen toimii lainsäädäntöneuvoksena ympäristöministeriössä. Hänellä on neljänkymmenen vuoden kokemus rakennuslainsäädännön soveltamisesta kuntatasolla, jossa hän perehtyi rakentamisen käytännön kysymyksiin. Jääskeläinen oli asiantuntijana maankäyttö- ja rakennuslakia valmistelleessa rakennuslakitoimikunnassa. Hän on ollut Rakennustarkastusyhdistys RTY ry:n puheenjohtaja ja oli RY Rakennettu Ympäristö -lehden (ent. Rakennusvalvonta) päätoimittaja vuosina 1986–2020.

Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri, hallintotieteen maisteri Susanna Wähä työskentelee eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa ympäristöasioiden esittelijänä. Hänellä on vuosien kokemus kaavoitukseen liittyvästä laillisuusvalvonnasta, oikeudellisesta ohjauksesta sekä kaavoitusta ja rakentamista koskevan lainsäädännön seurannasta erityisesti hallintotuomioistuimien ratkaisukäytännön osalta. Wähä on toiminut ympäristöministeriön virkamiehenä 13 vuoden ajan, ympäristölakimiehenä valtion alueellisessa ympäristöhallinnossa sekä yliopistossa ympäristöoikeuden assistenttina ja -tutkijana.

Rakennussopimukset – Rakennusalan sopimuskäytännöt selviksi

Rakennussopimukset-kirjan uudistettu painos ilmestyi lokakuussa 2021, ensimmäistä kertaa myös digiversiona. Teos on rakennusalan juridiikan käsikirja. Siihen on koottu rakentajille, tilaajille, valvojille ja suunnittelijoille ohjeita siitä, miten rakennusalalla tulee toimia yhteisesti pidettävissä kokouksissa, kuten työmaakokouksissa, vastaanottotarkastuksissa ja taloudellisissa loppuselvityksissä. Kirjan uusiminen tuli ajankohtaiseksi rakennusalan sopimuskäytännössä ja lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten johdosta.

Rakennussopimukset-kirjan sisältö koostuu kahdesta osasta: rakennusalan sopimusoikeutta ja oikeuskäytäntöä käsittelevästä tekstiosasta sekä Rakennustieto Oy:n sopimus- ja malliasiakirjoja sisältävästä liiteosasta.

Rakennustiedon digikirjat löytyvät Rakennustiedon palvelusivustolta, jossa ovat myös muut Rakennustiedon tietopalvelut, kuten Sopimuslomake Net ja RT-kortistot (vaativat erillisen käyttölisenssin). Yhdestä paikasta löytyvät digikirjat ja tietopalvelut helpottavat eri sisältöjen yhteiskäyttöä.

Rakennussopimukset-digikirja
Aaro Liuksiala ja Pia Stoor
Kustantaja: Rakennustieto Oy
Vuosilisenssi 143 € (sis. alv)
ISBN 978-952-267-346-6

Rakennussopimukset, 8., uudistettu painos
696 s. Ovh. 198 € (sis. alv)
ISBN 978-952-267-331-2

Kirjan kirjoittajat ovat Asianajotoimisto Liuksiala & Co Oy:n lakimiehiä ja kokeneita asianajajia.

Varatuomari, diplomiekonomi Aaro Liuksialalla on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus sopimusoikeudesta. Hän on perehtynyt erityisesti rakennusalan lainsäädäntöön ja sopimuksiin. Liuksiala on ollut asiantuntijana kehittämässä rakennusalan sopimusehtoja ja osallistunut erimielisyyksien ratkaisemiseen asianajajana, sovittelijana sekä välimiesoikeuden puheenjohtajana ja jäsenenä.

Asianajaja, varatuomari Pia Stoor on toiminut Asianajotoimisto Liuksiala & Co Oy:n palveluksessa vuodesta 1988 lähtien. Hänellä on laaja kokemus rakennus-, asunto-osakeyhtiö- ja kiinteistöjuridiikasta sekä asunto- ja kiinteistökauppoja koskevista asioista.

Yhdyskuntateknisten rakennusurakoiden kilpailuttaminen -ohjekortti julkaistu

Ohjekortissa RT 103309 Yhdyskuntateknisten rakennusurakoiden kilpailuttaminen esitellään yhdyskuntateknisten rakennusurakoiden kilpailuttamisen periaatteet kansallisissa hankinnoissa ja kansallisen hankinnan kynnysarvon alle jäävissä pienhankinnoissa. Kortissa käydään läpi avoin menettely ja neuvottelumenettely sekä esitellään kilpailuttamisen vaiheet markkinakartoituksesta sopimuksen solmimiseen. Tarjousasiakirjojen laadinnan yhteydessä käsitellään mm. tarjoajien soveltuvuusvaatimukset ja hankinnan kohteen vaatimukset sekä lopuksi hankintapäätöksen teko ja siitä tiedottaminen. Ohjekortti ohjaa hankintojen kilpailuttamista hankintalain mukaisesti siten, että myös pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin.

Ohjekortti on ensisijaisesti tarkoitettu pienten ja keskisuurten kuntien ja kaupunkien hankintayksiköille, mutta se soveltuu myös muiden yhdyskuntateknisiä rakennusurakoita kilpailuttavien hankintayksiköiden käyttöön.

Maankäyttö- ja rakennuslaki tulkintoineen -digikirjan toinen versio on ilmestynyt

Vastailmestynyt MRL-digikirjan toinen versio sisältää maankäyttö- ja rakennuslain muuttuneen sisällön. Helppokäyttöisestä ja ajantasaisesta digikirjasta löytyvät maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen pykälät ja niihin tehdyt muutokset ja täydennykset perusteluineen sekä keskeisimmät oikeustapaukset.

Lain muuttuessa digikirjasta ilmestyy uusi, ajantasainen versio. Lisenssin haltija saa tällöin päivitetyn digikirjan virtuaaliseen kirjahyllyynsä. Aiempaan versioon tehdyt muistilaput jäävät käyttöön. 

MRL-digikirjan uuden version päivityksiä ja muutoksia:

 • maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia on seurattu säädöskokoelmanumeroon 927/2021 (HE 121/2021) (tulee voimaan 1.12.2021) ja asetuksen numeroon 518/2018.
 • Uusia säädöksiä on tullut voimaan yhteensä 4 kappaletta, joista viimeisin (927/2021) muuttaa useita pykäliä ja tuo lakiin kaksi uutta pykälää: 117 l Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian vähimmäisosuus ja 181 a Rakennustuoteyhteyspiste.
 • Muuttuneet pykälät ovat 117 § Rakentamiselle asetettavat vaatimukset, 132 § Ympäristövaikutusten arviointi, 133 § Kuuleminen ja lausunnot, 181 § Markkinavalvonta ja 192 §.
 • Lisäksi kirjaan on lisätty 38 uusinta oikeustapausta.

Kirja on kolmiosainen. Ensimmäisessä osassa esitetään maankäyttö- ja rakennuslain pykälien tulkinnat ja soveltamisohjeet sekä keskeisimmät lain soveltamista ohjaavat oikeustapaukset ja toisessa osassa puolestaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen. Kirjan liiteosassa on rakentamisen ja kaavoituksen sanasto, laaja kirjallisuusluettelo ja oikeustapaushakemisto sekä kaavamerkinnät.

Maankäyttö- ja rakennuslaki on käsikirja kuntien ja valtion viranomaisille sekä kaikille kaavoituksen ja rakentamisen osapuolille. Se sopii myös oppikirjaksi.

Digikirjan aineisto ja tekstit perustuvat Rakennustiedon julkaisemiin maankäyttö- ja rakennuslain selitysteosten 1.-5. painoksiin, joiden kirjoittajina ovat olleet 1.-4. painoksissa kirjoittaja varatuomari, valtiotieteen maisteri Lauri Jääskeläinen ja professori, oikeustieteen tohtori, varatuomari ja hallinto-oikeuden dosentti Olavi Syrjänen. 5. painoksen kirjoittajina olivat edellisten lisäksi tämänkin julkaisun kirjoittaja hallintotieteen maisteri Susanna Wähä ja hallitusneuvos, oikeustieteen kandidaatti Jyrki Hurmeranta.

Tilaa digikirjan lisenssi »