Rakennustieto käynnistää kehityshankkeen kansallisen ympäristötietokannan luomiseksi

Ympäristöministeriö on myöntänyt Rakennustiedolle avustuksen hankkeeseen ”Rakennustuotteiden ympäristötietokanta edistämään rakentamisen vähähiilisyyttä”. Samaa hanketta tukevat rahallisesti ja asiantuntemuksellaan Talonrakennusteollisuus, Rakennustuoteteollisuus, Puutuoteteollisuus, SKOL, Senaatti-kiinteistöt ja Rakennustuotteiden Laatu Säätiö (säätiön mukaantulo vahvistuu 6/2022). Hankkeen toteutuminen luo edellytyksiä konkreettisille toimille rakentamisen vähähiilisyyden edistämiseen.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää Rakennustiedon ylläpitämästä RT-tuotetiedosta kansallinen rakennustuotteiden ympäristötietokanta. Tietokantaan voidaan viedä käytössä olevien rakennustuotteiden hiilijalanjälkitiedot. Kannassa voidaan hyödyntää tuotekohtaisia hiilijalanjälkiarvoja ja Suomen Ympäristökeskus SYKEn tietokannasta saatavia varmuuskertoimella varustettuja yleisiä arvoja. Näitä tietoja voidaan hyödyntää läpi rakennusalan yhdessä tuotteen muiden tietojen kanssa.

Hiilijalanjälkitiedon avoin saatavuus mahdollistaa, että tiedosta muodostuu todellinen kilpailutekijä tuotteiden valinnan yhteydessä. Loppukäyttäjä voi ensin hakea teknisten ominaisuuksien näkökulmasta soveltuvat tuotteet ja valita niistä vähähiilisimmän. Tämä kirittää tuotetoimittajia vähähiilisempiin ratkaisuihin.

Kohteen BIM-tietomalliin voidaan viedä tietoa käytetyistä tuotteista ja niiden ominaisuuksista. Näihin tietoihin voidaan viedä myös hiilijalanjälkitieto. Tietomallissa oleva hiilijalanjälkitieto mahdollistaa parhaimmillaan lähes automaattisen rakennuksen hiilijalanjäljen laskennan. Kun tietomalli päivittyy rakennuksen elinkaaren aikana, myös rakennuksen hiilijalanjälki päivittyy samalla.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen toimenpiteet kohdistuvat kerättävien hiilijalanjälkitietojen määrittämiseen, tietojen hankkimiseen tuotetoimittajilta ja välittämiseen tiedon loppukäyttäjille. Samaan aikaan kehitetään palvelua, joka mahdollistaa tuotteiden etsimisen, vertailun ja valinnan hiilijalanjälkitiedon perusteella.

Kansallinen ympäristötietokanta on ainutlaatuinen mahdollisuus tuoda hiilijalanjälkitieto avoimesti näkyväksi ja koko rakennusalan käyttöön. Kyseisen tiedon saatavuus on kriittistä alaan kohdistuvien vähähiilisyystavoitteiden toteutumiseksi.

Lisätietoja

Kai Renholm
Rakennustieto Oy
liiketoimintajohtaja
kai.renholm@rakennustieto.fi
p. 040 771 8511

Ympäristöministeriön avustus hankkeelle tulee Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF).

RT-urakoitsijan tuotetiedon palvelu päivitetty

RT-urakoitsijan tuotetieto palveluun tuotiin huhtikuun lopussa uusia ominaisuuksia ja käytettävyysparannuksia helpottamaan ja nopeuttamaan käyttöä.

Tässä lueteltu näkyvimmät muutokset:

  • Urakkanäkymä etusivulla – jatkossa ensin näkyy viimeiseksi tarkastellut urakat
  • Urakkakohtaisen koontinäkymän kehitys
  • Urakan tuotteiden massamuutokset (totea tuotekelpoisuus / asennettu) kansioittain
  • Selkeytetty ja parannettu tuoteyhteenvedon luontia
  • Tuotelinkki säilyy, kun tuote merkitään asennetuksi
  • Käyttäjän pääsy omiin urakoihin ja sen tuotteisiin kätevämmäksi eri tilanteissa

RT-urakoitsijan tuotetieto palvelun kehitys on vauhdissa ja tällä hetkellä koodareilla on työn alla:

  • Tuotekelpoisuuden tarkastamisoikeuden lisääminen kaikille käyttäjille
  • Parannetaan palvelun käyttöoikeuksien hallintaa, mikä helpottaa mm. suunnittelijoiden kutsumista urakalle
  • Kemikaaliluettelon hallinnan kehitys

RTS-ympäristöluokitellussa talossa asuu tyytyväinen asukas

RTS-ympäristöluokitus helpottaa ympäristötietoisen asunnonostajan valintaa. Se on todistus laadusta ja vastuullisesta rakentamisesta.

Eero Lahti osti asunnon Tampereen keskustaan rakennetusta As. oy Ranta-Tampellan Kaplanista ja on puolen vuoden asumisen jälkeen tyytyväinen valintaansa. Skanska Kotien uudiskohteella on RTS-ympäristöluokitus, millä oli vaikutusta Lahden ostopäätökseen.

”Tällainen luokitus on todistus rakennuksen laadusta ja vastuullisesta rakentamisesta”, Lahti perustelee.

RTS-ympäristöluokituksen myöntää Rakennustietosäätiö RTS sr. Kyse on rakennusalan toimijoiden yhdessä Suomen oloihin kehittämästä luokitusprosessista, joka sisältää rakennuksen kestävyyteen, kosteudenhallintaan, käytettävyyteen, ylläpitoon ja asumisviihtyvyyteen liittyviä kriteerejä.

Rakennustiedon tuotepäällikkö Petri Jaarto kertoo, että toimitilarakentamisen ohella RTS-ympäristöluokitus on nyt tulossa vahvasti asuinrakentamiseen niin omistus- kuin vuokra-asuntokohteisiin.

”Luokitus tuo lisäturvaa asunnon ostajille ja asukkaille, sillä se ottaa huomioon rakennuksen energiankulutuksen, hyvän sisäilman ja hiilijalanjäljen koko elinkaaren ajalta”, Jaarto toteaa.

Hyvä työkalu hiilineutraaliuden tavoitteluun

RTS-ympäristöluokitellun rakennuksen tunnistaa tästä kyltistä. kuva: Rakennustieto

Yksikönjohtaja Toni Tuomola Skanskalta sanoo, että RTS-ympäristöluokitus on tärkeä työkalu, kun Skanska tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2045 mennessä. Omien suorien päästöjen lisäksi tavoite sisältää hankkeiden arvoketjussa syntyvät päästöt.

”Asukkaille RTS-ympäristöluokituksen vaatimat ratkaisut näkyvät muun muassa puhtaana sisäilmana, aikaa kestävinä materiaalivalintoina ja vähäpäästöistä liikkumista edistävinä ratkaisuina”, Tuomola huomauttaa.

Skanska Kodit on ottanut RTS-ympäristöluokituksen käyttöön kaikissa tulevissa asuntokohteissaan. Kaplan Tampereella on ensimmäinen valmistunut luokiteltu kohde.

Eero Lahti nostaa uuden kotinsa ympäristöasioista ykkösasiaksi rakennuksen energiatehokkuuden, mikä pienentää hiilijalanjälkeä ja madaltaa käyttökustannuksia. A-energialuokan kiinteistössä tuotetaan myös itse uusiutuvaa sähköä aurinkopaneelien avulla.

”Asukas pääsee itse vaikuttamaan energian kulutukseen ja asumisviihtyvyyteen, sillä ilmanvaihtoa, lämmitystä ja viilennystä on mahdollista säätää asuntokohtaisesti”, Lahti kertoo.

Loppuunmyynti Rakennustiedon Malminkadun kirjakaupassa 16.5.–27.5.

Malminkadun kirjakauppamme sulkeutuessa kirja- ja lomakemyynti siirtyy kokonaan verkkoon. Tervetuloa tekemään löytöjä loppuunmyynnin kirja-aleista 16.5–27.5. 

Rakennustiedon kirjakauppa palveli rakennusalan ammattilaisia neljännesvuosisadan ajan 1980-luvun lopulta vuoteen 2015 Runeberginkatu 5:ssä. Omakustanteisten kirjojen lisäksi kaupassa myytiin kansainvälistä arkkitehtuurin ja rakentamisen ammattikirjallisuutta.

Kirjakaupan valikoima oli laaja ja monipuolinen – sieltä löytyi uusin tieto ja uusimmat trendit. Ennen Amazonia ja Rakennustiedon verkkokaupan tuloa se oli ainoa paikka, josta Suomessa saattoi hankkia kirjoja esimerkiksi Frank Gehrysta, Tadao Andosta tai Jean Nouvelista.

Nyt myymme kaikki jäljellä olevat muiden kuin Rakennustiedon kustantamat kirjat poistohinnoilla. Tarjolla arkkitehtuurin ja rakentamisen ammattikirjallisuutta 2000-luvun alusta 2010-luvun loppuun – klassikoita ja ajankohtaista tietoa.

Valikoimassa yli 200 kirjaa, hinnat alkaen 5 euroa.

Osta lahjaksi tai omaan kirjahyllyyn!

Rakennustiedon kirjakauppa
Malminkatu 16 A, 00101 Helsinki

RT-kustannuslaskennan hinnasto päivitetään 4.5.2022 klo 16

RT-kustannuslaskennan hinnasto päivitetään ja kirjastossa on käytössä uudet hinnat. Hinnat on kerätty materiaalitoimittajilta sekä rautakaupoista. Edellinen hinnaston päivitys on tehty kesäkuussa 2021.

Uudet hinnat eivät automaattisesti päivity aiemmin laskettuihin hankkeisiin tai rakenteisiin. Halutessaan kirjaston mukaiset hinnat voi päivittää aiemmin laskettuun hankkeeseen klikkaamalla auki hankkeen yläpalkista lisätoiminnot ja päivätä hinnat.

Lisätietoja:
Suvi Utriainen
Rakennustieto Oy
Puh. 0400 477 003
suvi.utriainen@rakennustieto.fi