Esteetön Suomi -palkinto 2021 hakee yhteisöllisyyttä tukevia ratkaisuja

Esteetön Suomi -palkinto 2021 haku on käynnistynyt. Kilpailu on kaikille avoin, ja yleisö voi ehdottaa palvelua, toimintaa tai kohdetta, joka toteuttaa laajaa näkemystä esteettömyydestä tai saavutettavuudesta sekä noudattaa kaikille soveltuvan suunnittelun periaatteita. Palkinto edistää rakennetun ympäristön ja palvelujen soveltuvuutta kaikille sekä kannustaa tilaajia, suunnittelijoita ja toteuttajia esteettömiin ja saavutettaviin ratkaisuihin. 

Invalidiliitto ja Rakennustietosäätiö myöntävät palkinnon toiminnalle tai kohteelle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt esteettömyyden tai saavutettavuuden toteutumista. Palkinnon näkökulma on vuosien saatossa ja tiedon lisääntyessä laajentunut yksinomaan rakennetun ympäristön esteettömyydestä kattamaan myös saavutettavuuden sekä laajemmin ihmisten yhdenvertaisuuden toteutumisen. Palkittava voi olla esimerkiksi henkilö, ympäristö, rakennus, toimintamalli, järjestelmä tai palvelu, jolla on ajankohtaista ja yleistä merkitystä.  

”Tällä kertaa teemana on erityisesti yhteisöllisyys. Haluamme nostaa esiin sellaisia esteettömiä ja hyvinvointia tukevia ympäristöjä sekä saavutettavia palveluja, jotka mahdollistavat yhteisöllisyyden toteutumisen ja kokemuksen yhdenvertaisuudesta”, kertoo vastaava esteettömyysasiantuntija Marika Nordlund Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEstä.  

Vuoden 2021 Esteetön Suomi -palkinto ja mahdolliset kunniamaininnat jaetaan Apuvälinemessuilla Tampereella 28.10.2021. Tunnustuksen lisäksi jaossa on Suomen Messusäätiön myöntämä 3000 € stipendi.  

Palkinnon saajaa ehdottaneiden kesken arvotaan messulippuja ja kirjapalkintoja. Ehdotukset perusteluineen toimitetaan 16.8.2021 mennessä tällä lomakkeella tai ehdotuksen voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen marika.nordlund@invalidiliitto.fi tai postitse osoitteeseen: 

Marika Nordlund
Esteettömyyskeskus ESKE /Invalidiliitto ry 
Mannerheimintie 107 
00280 Helsinki  

Voittajan valitsee raati, johon kuuluvat puheenjohtaja Salla Mustonen Suomen Arkkitehtiliitto SAFAsta sekä jäsenet Markku Hedman Rakennustietosäätiö RTS:stä, Taina Hiekkataipale Expomark Oy:stä, Kauko Väisänen Invalidiliiton jäsenistön edustajana ja Marika Nordlund Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEstä. 

Esteetön Suomi -palkinto jaetaan kahden vuoden välein. Vuonna 2019 palkinnon saivat arkkitehti Pauno Narjus, LPR-arkkitehdit Oy sekä kouluttaja Emilia Mäkiranta, Mainio asenne -palvelukokonaisuus. Kunniamaininnan sai Espoon rantaraitti. 

Lisätietoja: 

Esteetön Suomi -palkinto 2021 Invalidiliiton kotisivuilta 

RT-ohjekortit kaiteista ja käsijohteista sekä puuportaista päivitetty

Ohjekortissa RT 103344 Kaiteet ja käsijohteet esitetään parvekkeiden, portaiden, luiskien ja tasanteiden kaiteiden ja käsijohteiden suunnitteluohjeita. Ohjekortissa esitetään esimerkkejä kaide- ja käsijohderatkaisuista, niiden mitoituksista, yksityiskohdista ja kiinnityksistä. Ohjekortti on tarkoitettu pääsuunnittelijoille, arkkitehdeille ja muille kaiteista ja käsijohteista suunnittelutietoa tarvitseville.

Ohjekortissa RT 103345 Puuportaat käsitellään puurakenteisia sisäportaita sekä uloskäytävän puuportaita. Lisäksi käsitellään portaan yleisiä suunnitteluperiaatteita ja portaan yksityiskohtia. Ohjekortissa ei käsitellä portaan valmistuksen rakenteellisia mitoituksia eikä liitostekniikoita, jotka ovat valmistajakohtaisia. Ohjekortti on tarkoitettu pääsuunnittelijoille, arkkitehdeille ja muille porrassuunnittelutietoa tarvitseville.

Uusitut Rakennusosien kustannuksia ja Korjausrakentamisen kustannuksia -kirjat ovat ilmestyneet

Yli 20 vuoden ajan vuosittain julkaistu Rakennusosien kustannuksia -kirja sisältää rakentamisen yksityiskohtaista kustannustietoutta. Korjausrakentamisen kustannuksia -kirja täydentää Rakennusosien kustannuksia korjausrakentamisen osalta.

Rakennusosien kustannuksia 2021 (ROK) sisältää tyypillisiä pien-, rivi- sekä kerrostalojen ja teollisuusrakennusten rakenteiden kustannuksia, jotka on eritelty työn ja materiaalien osalta menekkeihin ja kustannuksiin. Se on työkalu suunnitteluvaiheen rakennus- ja elinkaarikustannusten arviointiin ja ratkaisujen vertailuun, kustannus- ja tarjouslaskentaan, tarjousten vertailuun sekä rakennustyön ohjaukseen ja valvontaan.

Kirja sisältää kaksi suuntaa antavaa mallitalolaskelmaa, joissa on käytetty kirjan rakennusosia. Teoksessa on myös laskentalomakkeen malli, jota voi käyttää oman kustannusarvion laskemiseen. Excel-muotoisen laskentalomakkeen voi ladata kirjassa olevasta QR-koodista. 

Rakennusosat on eritelty runko- ja pintarakenteisiin. Rakenteiden jaottelu noudattaa Talo 2000 -hankenimikkeistöä. Kirjan rakennusosat ovat pääosin RT-ohjekorttien mukaisia. Rungon tuoterakennevaihtoehtoja on yli 200 ja pintarakennevaihtoehtoja lähes 150.

Kirja sisältää kustannustietoutta myös muun muassa telineistä, muoteista, suojauskalustoista, julkisivuista, talotekniikasta ja talvirakentamisesta.

Korjausrakentamisen kustannuksia -kirja täydentää ROK:ia

ROK:ia täydentävä Korjausrakentamisen kustannuksia 2021 (KOR) sisältää korjausrakennuskohteen rakenteiden purku- ja kunnostuskustannuksia. Perustietojen lisäksi kirjassa on malleja energiatehokkuuden parantamiseen ja energiakorjauslaskelmia.

Kirjan liitteenä on kuusi mallilaskelmaa sekä omille laskelmille tarkoitettu rakentamiskustannusten laskentalomakkeen malli. Myös KOR:in laskentalomakkeen voi ladata kirjassa olevasta QR-koodista.

Talo 2000 -nimikkeistön mukaan jäsennellyt kokonaisuudet sisältävät rakennusosien korjaamisen, uusimisen, purkamisen ja alustan valmistelun uudisrakentamisen lähtötilannetta vastaavalle tasolle. Kun rakenne tai sen osia on purettu tai kunnostettu, voidaan rakenteen uusimisen kustannuksia arvioida joko kirjassa olevien Rakennusosien kustannuksia 2021 -kirjan lainauksien avulla tai laskea ne kattavammin Rakennusosien kustannuksia 2021 -kirjan laajempaa sisältöä hyödyntäen.

Korjausrakentamiskohteen kustannusten kokonaisvaltaiseen suunnitteluun tarvitaan molempia kirjoja. ROK- ja KOR-kirjojen avulla voidaan verrata vanhan rakenteen korjaamisen ja rakenteen uusimisen kustannuksia sekä uudiskohteen rakenteiden rakennus- ja elinkaarikustannuksia.

Ajantasaista tietoa kestävään rakentamiseen

Kirjapari perustuu RT tietoväylässä julkaistavan Ratu-kortiston työmenetelmä- ja menekkitietoihin sekä materiaalien, koneiden, laitteiden ja työn kustannustietoon. Materiaalihinnat on päivitetty valmistajien, maahantuojien sekä rauta- että puutavarakauppojen ohjehinnastoista. Tuntipalkat perustuvat Rakennusteollisuus ry:n palkkatilastojen uusimpiin keskimääräisiin tuntiansioihin.

ROK ja KOR ovat hyviä tietolähteitä suunnittelijalle ja työn toteuttajalle rakennus-, korjaus- ja elinkaarikustannusten arviointiin, vaihtoehtoisten ratkaisujen ja tarjousten vertailuun sekä toteutuneiden kustannusten seurantaan. Kirjat sopivat hyvin myös yleistietolähteiksi rakennusalan oppilaitosten opiskelijoille.

Rakennusosien kustannuksia 2021
Tekijät: Lindberg, Rita; Kivimäki, Christian; Hotinen, Hetti
Kustantaja: Rakennustieto Oy

Korjausrakentamisen kustannuksia 2021
Tekijät: Lindberg, Rita; Kivimäki, Christian; Hotinen, Hetti
Kustantaja: Rakennustieto Oy

Mökkiläinenkö ilmastorikollinen? – Vihreä mökki -kirja kertoo, mitä mökkeilevän pitää tietää päästöjen vähentämisestä

Kuinka suuren osuuden mökkeily aiheuttaa hiilidioksidipäästöistä? Mistä muodostuu mökkeilijän hiilijalanjälki ja miten sitä voisi pienentää? Uusi tietokirja ”Vihreä mökki – Kestävää loma-asumista” tarkastelee suosikkiharrastustamme ilmastosyntien näkökulmasta.

Mökkeily on kasvattanut suosiotaan pandemian aikana. Tällä hetkellä Suomessa on yli puoli miljoonaa mökkiä – sillä on siis väliä, miten mökkeillään.

Uusi tietokirja Vihreä mökki – Kestävää loma-asumista antaa perustietoa vanhan mökin kunnostamiseen ja uuden rakentamiseen sekä energian käyttöön ja omaan sähköntuotantoon mökeillä. Tietoa saa myös mökkeilyn arjesta aina kuivakäymälästä kompostointiin.

Kirja käsittelee vanhan mökin korjaamista rakennusvirheiden ja korjausvaihtoehtojen kautta; vanhan mökin ongelmakohtia käydään läpi perustuksista kattorakenteisiin, minkä lisäksi kerrotaan laajentamisesta ja mukavuuksien lisäämisestä. Uusien mökkien suunnittelussa lähdetään liikkeelle mökin elinkaaren pidentämisestä tuleville sukupolville.

Kirja kertoo myös miten jokainen mökkiläinen voi pienillä teoilla suojella ympäristöä ja vesistöä sekä säästää lämmityksessä ja energian käytössä. 

Teoksen kirjoittaja, toimittaja (FM, YTK) Jarmo Hankivaara on käsitellyt mökkeilyn aihepiirejä parinkymmenen vuoden ajan.

Vihreä mökki– Kestävää loma-asumista
Tekijä: Jarmo Hankivaara
Kustantaja: Rakennustieto Oy

Tilaa omasi Rakennustietokaupasta!

Kai Renholm Rakennustiedon tuotetiedon ja ympäristöliiketoiminnan liiketoimintajohtajaksi

Kai Renholmilla on iso rooli Rakennustiedon ratkaisukeskeisten ja asiakaslähtöisten palveluiden tuottamisessa.

Renholmilla on vankka kokemus rakennusalalta, liiketoiminnan johtamisesta ja rakennustuoteteollisuudesta. Ennen Rakennustietoa Renholm työskenteli rakennustuoteteollisuuden palveluksessa Knauf Oy:llä teknisenä päällikkönä. Lisäksi hänellä on kokemusta ratkaisumyynnistä, teknisestä markkinoinnista, projektinjohtamisesta ja tuotehallinnasta niin Suomessa kuin pohjoismaisessa liiketoimintaympäristössä.

”Rakennustieto on tullut minulle työurallani tutuksi laadukasta ja kestävää rakentamista tukevan tiedon tuottajana. Nyt alan voimakkaan muutoksen aikana on Rakennustiedolla hyvät mahdollisuudet kehittyä asiakkailleen yhä tärkeämmäksi kumppaniksi rakentamisen laadun ja prosessien kehityksessä”, Renholm sanoo.

Renholmin mukaan hänen työssään tärkeintä on ratkaisukeskeisten palveluiden tuottaminen asiakkaiden tarpeiseen. ” Uskon, että Rakennustiedon osaavalla porukalla pystymme yhdessä asiakkaidemme ja sidoskumppaniemme kanssa tarjoamaan kiinteistö- ja rakentamisalalle parhaita ratkaisuja tiedonhallintaan ja ympäristövastuulliseen rakentamiseen.”

Renholm aloitti työssään 1.3.2021. Toivotamme Kain tervetulleeksi Rakennustietoon.