Rakennuksen digitaalisesta turvallisuudesta RT-ohjekortit työn alla

Rakennuksen tietosuojaan ja –turvaan sekä kyberturvallisuuteen liittyvien RT-ohjekorttien laatiminen on aloitettu Rakennustietosäätiö RTS sr:n perustamassa toimikunnassa. Digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia on jo pitkään hyödynnetty hyvinkin monipuolisesti rakentamisessa sekä kiinteistöjen ylläpidossa ja omistamisessa. Tavoiteltaessa kustannustehokkuutta ja alhaisia ilmastovaikutuksia koko rakennuksen elinkaaren aikana digitaalisten järjestelmien ja digitaalisen turvallisuuden hallinta korostuvat entisestään. Digitalisaatioon liittyvien uhkien ja riskien hallinnassa on kuitenkin parantamisen varaa. Tavoitteena on laatia rakennusten digiturvallisuuden hallintaan ja parantamiseksi seuraavat RT-ohjekortit:
  • Tilaajan ohje rakennushankkeeseen ryhtyvälle tavoiteasettelun tueksi
  • Suunnittelijan ohje eri suunnittelualueiden ja -vaiheiden tueksi
  • Kiinteistönpidon ohje kiinteistöhallinnon, -liiketoiminnan ja ylläpidon tueksi.
Ohjekorttiehdotukset lähetetään ennen julkaisua kattavalle lausuntokierrokselle. Ohjekortit tullaan julkaisemaan Rakennustiedon kortistoissa ja Sähköinfon ST-kortistossa kuluvan vuoden 2019 aikana. Toimikunnassa ovat mukana HVK Digipooli (Teknologiateollisuus), Sähköinfo Oy, Integrio Oy, Eou-palvelut Oy, Senaatti-kiinteistöt, Rakennusteollisuus RT ry, ISS-palvelut Oy, Rakli, Suomen kiinteistöliitto ry ja Rakennustieto. Lisätietoja antavat: Ilkka Friman, tuotepäällikkö, Rakennustieto Oy ilkka.friman@rakennustieto.fi    0207 476 424   Antti Nyqvist, valmiuspäällikkö, Digipooli, Teknologiateollisuus ry antti.nyqvist@teknologiateollisuus.fi    040 861 9446   Ari Järvinen, KyberGuide ari.jarvinen@eou-palvelut.fi    040 736 4253  

Nimikkeistöjen siiloutuneisuus hankaloittaa kiinteistö- ja rakentamisalan tiedonvaihtoa

Loppuvuodesta 2018 toteutetun kiinteistö- ja rakentamisalan nimikkeistöjen nykytilannetta ja kehitystarpeita kartoittaneen hankkeen tulokset esiteltiin Rakennustietosäätiön rakennusfoorumissa 5.2.2019. Nimikkeistövertailu osoittaa, että kiinteistö- ja rakentamisalan nimikkeistöt on kehitettävä yhteensopiviksi, mikäli digitalisaation mahdollisuuksia halutaan hyödyntää paremmin. Tällä hetkellä monet nimikkeistöt ovat keskenään yhteensopimattomia eivätkä vastaa koneluettavuuden vaatimuksia. Nimikkeistöjen keskinäisen yhteensopimattomuuden taustalla on niiden hallinnan hajanaisuus. Lue lisää »

Ratu-kortiston pintatöiden kortteja on päivitetty

Seuraavat pintatöiden kortit on uudistettu ja julkaistu RT tietoväylässä: Ratu-kortiston pintatyökorttien päivitystyö jatkuu vielä kevään ajan. Viimeiset kortit saadaan julkaistua huhtikuuhun mennessä.