Rakennustiedon kortistojen käytettävyys uudistetaan ohjekorttien rakenteistamisella

Rakennustieto Oy on käynnistänyt Ohjekorttien rakenteistamisen kehityshankkeen (Ohra). Rakenteisessa muodossa kortistojen sisällöt aukeavat selaimessa nykyisten pdf-tiedostojen sijaan. Tämä parantaa merkittävästi käyttäjäkokemusta, helpottaa tiedon hyödyntämistä ja tehostaa uuden sisällön tuottamista. Ohra-hankkeella vastataan tämän päivän käyttäjien tarpeisiin. Selaimessa verkkosivujen tavoin toimivissa ohjekorteissa navigoitavuus paranee. Tiedon rakenteisuus parantaa myös hakutuloksia ja mahdollistaa linkityksen suoraan ohjekortin sisältökohtaan. Lisäksi hankkeessa … Lue lisää

Tietoisku InfraRYLin ja MaaRYLin uusista sisällöistä ja Rakennustiedon tekoälyassistentti GPT Infra-täsmäpakissa 23.8.2024

Aika: 23.8.2024 klo 9.00 – 9.45Teams InfraRYL ja MaaRYL päivittyvät kahdesti vuodessa. InfraRYLiin ja MaaRYLiin on kesäkuussa julkaistu useampia pienempiä päivityksiä ja lisäksi on toteutettu liitenumerointiuudistus. Tule kuulemaan näistä ja lisäksi kiertotaloussisällöstä osana laatuvaatimuksia sekä toimikunnissa työn alla olevista tulevista päivityksistä. ‍Kerromme myös, miten saat Infra-täsmäpakilla käyttöösi Infra- ja MaaRYLiin linkitetyt RT-ohjekortit sekä, miten Rakennustiedon … Lue lisää

Tuotetiedon hallintapalvelun ja koko Tuotetiedon esittely ja demo 15.8.2024

Aika: 15.8.2024 klo 9.00-10.00Teams Tervetuloa Tuotetiedon hallintapalvelun ja koko Tuotetiedon esittelyyn!Tilaisuuden ohjelmaa muokataan osallistujien tarpeiden ja taustan mukaan, jotta kaikki saavat tilaisuudesta mahdollisimman paljon irti. ‍Alustava ohjelma: ‍Yleiskatsaus Tuotetietoon– Mitä palvelukokonaisuuteen kuuluu, ketkä sitä käyttävät ja miten eri osapuolet ja koko rakennusala hyötyvät siitä ‍Demo Tuotetiedon hallintapalvelusta– Mikä on Tuotetiedon hallintapalvelu, miten se toimii ja … Lue lisää

Sisustamisen SIT-kortit löytyvät nyt kootusti RT-kortistosta

Sisustussuunnitteluun ohjeita tarjoavat SIT-kortit löytyvät nyt kootusti RT-kortistosta oman 06 Sisustus -otsikon alta. SIT-korteista saat kattavasti tietoa sisustussuunnittelun tueksi. Korteissa tarkastellaan muun muassa päivänvalon hallintaa sisätiloissa ja eri materiaalien, kuten metallien, puulajien ja kankaiden käyttöä sisustuksessa. Lisäksi korteissa on tietoa esimerkiksi eri tyylisuuntauksista sekä kalusteista ja niiden rakenteista. Tutustu sisustuksen ohjekortteihin täältä. SIT-kortit saat käyttöösi … Lue lisää

Rakennustiedon uusiomateriaalien ja -tuotteiden luokitus tarjoaa varmennettua tietoa tuotteen turvallisuudesta ja kierrätysasteesta

Uuden Rakennustiedon uusiomateriaalien ja -tuotteiden luokituksen avulla rakennusmateriaali- ja tuotevalmistaja pystyy kertomaan varmennetusti kierrätettyjä raaka-aineita sisältävän tuotteen turvallisuudesta ja vastuullisuudesta. Niin eurooppalaisten kuin kansallisten kiertotaloustavoitteiden myötä uusiomateriaalien ja -tuotteiden käyttö kasvaa. Käytämme jo nykyään kierrätettyjä materiaaleja rakennusttuotteiden valmistuksessa, mutta niiden käyttämiseen ja valmistuksen prosessiin liittyvät turvallisuustekijät voivat herättää huolta käyttäjissä. Rakennustiedon uusiomateriaalien ja tuotteiden luokitus … Lue lisää

Lausuntopyyntö RTS 24:16 Työvoiman hyväksikäytön torjunta rakennusalalla

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja ohjekorttiehdotuksesta Työvoiman hyväksikäytön torjunta rakennusalalla. Ehdotus sisältää keinoja ennaltaehkäistä ja tunnistaa työvoiman hyväksikäyttöä rakennusalalla sekä neuvoja, kuinka toimia epäilysten herätessä. Ohjekortti on tarkoitettu rakennuttajille, pääurakoitsijoille, taloyhtiöille sekä muille tilaaja-asemassa oleville tahoille. Työperäinen hyväksikäyttö koskee erityisesti ulkomaalaisia työntekijöitä. Tilanteet vaihtelevat alipalkkauksesta ja työsyrjinnästä aina vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin kuten pakkotyöhön. Ohjeiden noudattaminen edistää tervettä … Lue lisää

Lausuntopyyntö RTS 24:15 Infra- ja maarakentamisen ympäristövaikutukset ja niiden hallinta

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja infra- ja maarakentamisen ympäristövaikutuksia ja niiden hallintaa käsittelevästä ehdotuksesta. Infra- ja maarakentamisen ympäristövaikutukset ja niiden hallinta -asiakirjassa kuvataan infrarakentamisen ja talonrakentamisen maanrakennustöiden tyypillisimmät ympäristövaikutukset sekä niiden hallintakeinot. Tavoitteena on luoda kokonaiskuva kaikista ympäristönäkökohdista ja mahdollisista vaikutuksista, jotta hankekohtaisessa suunnittelussa ja rakentamisessa voidaan huomioida ne ja ottaa käyttöön tarpeelliset toimenpiteet negatiivisten ympäristövaikutusten … Lue lisää

InfraRYLin ja MaaRYLin uudet versiot on julkaistu 11.6.2024

Muutosteemoina uusimmissa versioissa:– Teräslevyarinat. (InfraRYL ja MaaRYL)– Tie- ja siltakaiteet. (InfraRYL)– Hulevesiviemärit. (InfraRYL) Lisäksi toteutettiin liiteuudistus, jossa liitteet numeroitiin uudelleen, viiteluettelot päivitettiin ja tarpeettomat tai vanhentuneet liitteet poistettiin. Löydät kaikkien muutosten tarkemmat tiedot palveluiden revisiohistoriasta. Muutoksia esitellään 23.8.2024 aamukahviwebinaarissa ».Kerromme myös Rakennustiedon tekoälyassistentista. Tervetuloa mukaan! Uudet sisällöt on työstetty päätoimikunnassa PT 21 InfraRYL ja MaaRYL … Lue lisää

EPD-ympäristöseloste – Miksi siitä puhutaan? 20.6.2024

Aika: 20.6.2024 klo 9.00 – 10.00Teams EPD on ympäristöseloste, joka perustuu tuotteen elinkaariarviointiin. Siinä otetaan huomioon vaikutukset raaka-aineiden alkulähteiltä aina tuotteen elinkaaren loppuun saakka, ei pelkästään hiilijalanjälki vaan myös vaikutukset muun muassa happamoitumiseen, rehevöitymiseen ja fossiilisten sekä uusiutumattomien resurssien kulutukseen. EPD on kolmannen osapuolen tarkastama kansainvälisesti tunnustettu tapa kertoa nämä tiedot. EPD:n tiedoissa on lähtötiedot … Lue lisää

Ota Käyttö2023 avuksi toimitila- ja palvelurakennusten ympäristövastuullisuuden johtamiseen 13.6.2024

Aika: 13.6.2024 klo 9.00-10.00Teams Rakennustiedon ympäristöluokituksen uusi Käyttö2023-kriteeristö laajentaa Rakennustiedon ympäristöluokituksen käytössä oleviin asuin-, toimitila- ja palvelurakennuksiin. Tule kuulemaan, miten uusi kriteeristö palvelee sinua toimitila- ja palvelurakennusten johtamisessa ympäristövastuullisesti. ‍Käyttö2023-kriteeristö tarjoaa kiinteistöjen omistajille ja ylläpitäjille suomalaisiin olosuhteisiin sovitetun luokituksen ympäristövastuullisuuden, hyvän sisäilman ja vähähiilisyyden tavoitteiden yhteensovittamiseen rakennuksen elinkaaren aikana. Uusi luokitus palvelee kiinteistön omistajia rakennuksen … Lue lisää