Kysymyksiä YSEstä 2 -kirja ilmestynyt

Kysymyksiä YSEstä 2 -kirja on julkaistu sekä painettuna kirjana että lisenssipohjaisena digikirjana. Kirjan on kirjoittanut VT Pia Klementjeff, Lexmentor Oy. Kirja jatkaa 2013 ilmestyneen 50 kysymystä YSEstä -kirjan teemaa. Uuden selitysteoksen 32 kysymystä avaavat Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) soveltamistilanteita, joihin liittyy tulkintaongelmia. Tuoreimman oikeuskäytännön lisäksi kirjassa tuodaan esiin alan kirjallisuuden kannanottoja YSE-ehtojen tulkintaan ja soveltamiseen sekä muita asioita, jotka eivät selviä pelkästään ehtojen tekstiä lukemalla. Käytännön tilanteisiin perustuvien kysymysten ja vastausten avulla lukijan on helppo ymmärtää YSEn soveltaminen ja kaikki asian ratkaisuun vaikuttavat seikat.

Digikirjasta on saatavana yksittäislisenssin lisäksi usean käyttäjän organisaatiolisenssejä.

Lisätietoa tuotteista:
Kysymyksiä YSEstä 2 painettu kirja »
Kysymyksiä YSEstä 2 digikirja »

Tuotetieto toimittajan järjestelmistä rajapintojen kautta RT-tuotetietoon 

Usean tuotetoimittajan tuotetiedot siirtyvät luotettavasti rajapintojen kautta RT-tuotetietoon ja edelleen eteenpäin koko rakennusalan käyttöön. Rajapintojen käyttöönoton edellyttämä työ maksaa itsensä takaisin erityisesti, jos tuotteita on paljon, tuotteet päivittyvät usein ja tiedot ovat hyvässä kunnossa tuotetoimittajan lähtöjärjestelmässä. Kun nämä ehdot täyttyvät, kannattaa rajapinnan käyttöönottoprojekti usein käynnistää. 

Vuonna 2022 on tehty runsaasti töitä tuotetoimittajien ja RT-tuotetiedon rajapintojen kehittämiseksi. Kehitystyön myötä rajapinnat toimivat tehokkaasti ja välittävät tietoa suoraan tuotetoimittajien järjestelmästä RT-tuotetietoon sekä sieltä eteenpäin kaikkiin käytössä oleviin julkaisukanaviin.  

Rajapinnat tuovat parhaimmillaan tehokkuutta sekä tuotetoimittajien että RT-tuotetiedon toimintaan. Uudet tuotteet julkaistaan lähes välittömästi, päivitykset saadaan ajallaan ja myös tuotepoistot hoituvat. Kuluneen vuoden aikana on havaittu, ettei toiminta ole aina näin auvoista. Järjestelmien välisen keskustelun saaminen mutkattomaksi edellyttää työtä ja yhteistä kieltä. Kulunut vuosi on kuitenkin osoittanut, että hyvään lopputulokseen voidaan yhteisellä tahtotilalla päästä. 

Koska kaikki työ maksaa, voi rajapinnan sijaan paljon tehokkaampi tapa saada tuotteet RT-tuotetietoon olla perinteinen Excel-siirto. Rajapintojen käyttöönoton edellyttämä työ maksaa itsensä takaisin erityisesti, jos tuotteita on paljon, tuotteet päivittyvät usein ja tiedot ovat hyvässä kunnossa tuotetoimittajan lähtöjärjestelmässä. Kun nämä ehdot täyttyvät, kannattaa rajapinnan käyttöönottoprojekti usein käynnistää. 

Mahdollisista haasteista huolimatta tänään usean tuotetoimittajan tiedot siirtyvät luotettavasti rajapintojen kautta RT-tuotetietoon ja edelleen eteenpäin koko rakennusalan käyttöön. 

RT-tuotetiedon rajapinta – 150 000 rakennustuotteen tuotetiedot suoraan järjestelmiisi >