RT-ohjekortti palvelumuotoilun käytön mahdollisuuksista kiinteistö- ja rakentamisalalla

Palvelumuotoilua voidaan hyödyntää laaja-alaisesti rakennusten, infrahankkeiden, kaupunginosien ja kokonaisten kaupunkien suunnittelussa. Sen avulla hahmotetaan, kenelle ollaan suunnittelemassa, mitä ollaan suunnittelemassa ja miten lopputuloksen tulisi vastata käyttäjien tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteena on luoda suunnitteluun vahva ymmärrys tilaajan tavoitteista, kohteen käyttäjien ja oleellisten sidosryhmien tarpeista sekä suunniteltavan ympäristön laadusta, toiminnallisuudesta, liiketoiminnallisista tavoitteista ja mahdollisista muista mitattavista asioista. Uusi ohjekortti RT 103058 Palvelumuotoilu kiinteistö- ja rakentamisalalla on tarkoitettu rakennushankkeen eri osapuolille avuksi palvelumuotoilun tilaamiseen ja hyödyntämiseen. Se tarjoaa perustietoja palvelumuotoilusta avaten siihen liittyviä käsitteitä, työvaiheita, tavoitteita ja hyötyjä. Ohjekortissa kuvataan hyötyjä tilaajan, suunnittelijan ja rakennetun ympäristön käyttäjien näkökulmasta sekä esitetään esimerkkejä palvelumuotoilun käytön mahdollisuuksista talonrakennushankkeen eri vaiheissa. ROTI 2019 -raportin mukaan palvelumuotoilun käyttö on oleellista paitsi käyttäjäkokemuksen ja toimintojen sujuvuuden kannalta, myös yritysten tuloksellisuuden kannalta: ’’Perinteisiin yrityksiin verrattuna palvelumuotoilua käyttävien yritysten tulojen kasvu oli 32 prosenttia suurempi ja kasvu osakkeenomistajille jopa 52 % suurempi.’’    

Aurinkosähköä ja -lämpöä käsittelevät RT-ohjekortit julkaistu

Rakennustieto on julkaissut aurinkosähkön ja -lämmön tuotantoa käsittelevät RT-ohjekortit. Kortit antavat yleistiedot aurinkoteknologiasta. Niissä käydään läpi suunnitteluun, mitoitukseen, hankintaan, lupamenettelyyn ja asennukseen liittyviä ohjeita. Ohjekortit on tarkoitettu rakennushankkeeseen ryhtyville, suunnittelijoille ja valvojille sekä muille asianosaisille tahoille. Ohjekortit korvaavat aiemmat aurinkosähköä ja -lämpöä käsittelevät ohjeet.
  • Ohjekortissa RT 103077 Aurinkolämpöjärjestelmät käsitellään aurinkolämmön aktiivista hyödyntämistä kiinteistöissä sekä aurinkolämpöjärjestelmän suunnittelua ja hankintaa. Asennuksessa voidaan suurelta osin noudattaa ohjekortissa RT 103076 annettuja ohjeita.

Uusi e-lehti rakennusalan digitalisaatiosta

Go digi aloittaa ilmestymisensä syyskuussa 2019. Rakennustiedon julkaisema e-lehti kertoo digitalisaation tuomista mahdollisuuksista rakennusalalla. Suomessa ei ole aiemmin rakentamisen digitalisaatioon keskittyvää lehteä. Go digin aihepiirit kattavat koko rakennetun ympäristön ja sen elinkaaren. Lehti on puolueeton. Lehden ensimmäinen numero julkaistaan 17.9. Numero 2/2019 ilmestyy joulukuussa. Lisätietoja »