RTS-ympäristöluokituksen perusteet -koulutus 20.5.2020

Seuraava RTS-ympäristöluokituksen käyttäjäkoulutus järjestetään 20.5.2020 klo 9–15.30. Koulutus järjestetään etäkoulutuksena. Ilmoittaudu mukaan täällä! Päivän aikana käydään läpi RTS-ympäristöluokituksen kriteerit rakennushankkeille ja tutustutaan työkaluun harjotteiden avulla.

Kurssi selkeyttää RTS-ympäristöluokituksen tavoitteita, saavutettavia pisteitä ja opastaa työkalun tehokkaaseen käyttöön.

Aamupäivällä käydään läpi RTS-ympäristöluokituksen kriteeristö, roolit hankkeissa ja luokituksen käyttö hankkeen eri vaiheissa. Koulutus on tarkoitettu kaikille tilaajille, rakennuttajille ja suunnittelijoille, jotka osallistuvat RTS-ympäristöluokitusta hyödyntäviin hankkeisiin. Aamupäivä antaa ymmärryksen luokituksen vaatimuksista ja eri tahojen rooleista ja tehtävistä.

Iltapäivällä opetellaan RTS-ympäristöluokituksen työkalun käyttöä sekä tutustutaan työkalun toimintaan ja käytettäviin laskentamalleihin harjoitteiden kautta. Iltapäivän osuus on tarkoitettu syventäväksi osaksi tahoille, joiden tehtävänä on vastata RTS-ympäristöluokituksen hallinnasta hankkeissa ja RTS-ympäristökonsulteiksi pyrkiville. Iltapäivä antaa valmiudet tehokkaaseen RTS-ympäristöluokituksen ohjaukseen hankkeissa.

Koulutuksen hinta on 400€/koko päivä. Opiskelijoille tarjoamme koulutuksen veloituksetta.

Mikäli ilmoittautunut joutuu peruuttamaan osallistumisensa, tulee peruutus tehdä viimeistään 1 viikko ennen koulutusta (13.5. klo 9). Osallistujan voi vaihtaa maksutta, mielellään viimeistään 1 päivä ennen koulutusta.

Lisätietoja koulutuksesta: rtsymparistoluokitus@rakennustieto.fi.

Allianssin sopimusasiakirjat julkaistu

Rakennustieto on julkaissut Allianssin yleiset sopimusehdot (RT 103199) ja siihen liittyvät viisi sopimuslomaketta:

  • RT 80354 Rakennushankkeen allianssisopimus
  • RT 80355 Kehitysvaiheen allianssisopimus
  • RT 80356 Toteutusvaiheen allianssisopimus
  • RT 80357 Allianssin kaupalliset ehdot
  • RT 80358 Allianssin korvattavat kustannukset

Sopimusasiakirjoja käytetään allianssina toteutettavassa hankkeessa tilaajan ja palveluntuottajien välisissä allianssisopimuksissa. Sopimusehdot liitetään sopimuslomakkeeseen RT 80354 Rakennushankkeen allianssisopimus, joka on voimassa koko hankkeen ajan. Hankkeessa solmitaan myös vaiheittain Kehitysvaiheen allianssisopimus lomakkeella RT 80355 ja toteutus- ja jälkivastuuvaiheita koskeva sopimus lomakkeella RT 80356.

Allianssi on rakennushankkeen yhteisvastuullinen toteutusmuoto, jossa tilaaja valitsee allianssin keskeiset sopimusosapuolet riittävän aikaisessa vaiheessa suunnittelemaan hanketta yhdessä tilaajan kanssa. Vastuu suunnitelmista, rakentamisesta, aikataulusta, kustannuksista ja laadusta on allianssiosapuolille yhteinen. Allianssimalli soveltuu parhaiten suuriin ja vaativiin hankkeisiin, joissa on paljon riskejä ja epävarmuutta.

Allianssisopimukseen liitetyillä yhteisillä kannustinjärjestelmillä pyritään varmistamaan, että tilaajan asettamiin avaintavoitteisiin päästään. Allianssin sopimusosapuolet vastaavat yhdessä hankkeeseen kohdistuvista riskeistä ja mahdollisuuksista, ja kannustinjärjestelmän mukaan sopimusosapuolille koituu lisäpalkkioita tai palkkionvähennyksiä riippuen hankkeen tuloksista suhteessa yhdessä ennalta määriteltyihin avaintavoitteisiin ja tavoitekustannukseen. Kannustinjärjestelmästä sovitaan lomakkeella RT 80357 Allianssin kaupalliset ehdot.

RT 103199 Allianssin yleiset sopimusehdot on julkaistu RT-, Ratu- ja Infra-kortistoissa sekä Sopimuslomake Net -palvelussa, jossa myös sopimuslomakkeet ovat ostettavissa ja täytettävissä sähköisessä muodossa.

RT 103199 Allianssin yleiset sopimusehdot