Uudistunut RYL-palvelu

Rakennustiedon RYL-palvelun käyttöliittymään on tehty useita käyttäjien toivomia parannuksia. Palvelun ulkoasua on kehitetty aikaisempaa selkeämmäksi. Samalla keskeisiä toimintoja, kuten hakua, sisällön selaamiskokemusta ja pdf:n luomista on parannettu.

RYL-palveluun sisältyvät tällä hetkellä seuraavat julkaisut: InfraRYL, KiinteistöRYL ja Yleiset inframallivaatimukset (YIV-ohjeet). Lisäksi palvelusta löytyy RYLien käyttöä tukevaa muuta sisältöä. KorjausRYL, TalotekniikkaRYL, MaaRYL ja TaloRYLit tuodaan palveluun vaiheittain. Sisältöjä päivitetään jatkossa tarpeen mukaan. Parhaillaan päivitettävänä ovat KiinteistöRYL sekä myöhemmin palveluun tuleva TalotekniikkaRYL.

RYL-palvelun etusivulle »

Rakennushankkeen uusiutuvat toteutusmuodot -kirjan 2. uudistettu painos on ilmestynyt

Toteutusmuodot luovat perustan rakennushankkeiden johtami­selle ja onnistuneelle toteutukselle. Miten valitaan oikea toteu­tusmuoto kullekin hankkeelle? Kuinka valittu toteutusmuoto vai­kuttaa projektin läpivientiin ja johtamiseen? Miten toteutusmuo­tojen kehitys vastaa yhä monimutkaisempien hankkeiden tuo­miin haasteisiin?

Perinteisten toteutusmuotojen rinnalle on noussut yhteistoimin­taa ja elinkaarivastuita korostavia vaihtoehtoja, kuten allianssi­malli. Ne tuovat uusia mahdollisuuksia hankkeiden ohjaamiseen, mutta asettavat toisaalta osapuolille uusia osaamisvaatimuksia. Tämä kirja jäsentää uusia yhteistoiminnallisia toteutusmuotoja vaihtoehtoina perinteisille malleille. Se toimii tietolähteenä eri toteutusmuotoihin perehtymiseen, mutta myös uudistaa alaa ja kartoittaa rakennusprojektien johtamisen tulevaisuutta.

Kirja on uudistettu painos vuonna 2017 julkaistusta kirjasta. Sitä on täydennetty mm. uusilla kuvilla, ja toteutusmuotojen jäsen­telyä sekä termistöä on yhdenmukaistettu RT-ohjekortteja vas­taavaksi. Kirjan liitteenä on myös RT 103199 Allianssin yleiset so­pimusehdot -ohjekortti. Toteutusmuotojen vauhdilla muuttuva kehitystilanne on tuotu ajan tasalle; esimerkiksi toteutusmuoto­jen käsitettä laajentava projektisysteemin suunnittelu -luku on täysin uudistettu.

Kirja on suunnattu rakennuttajille, suunnittelijoille ja urakoitsi­joille, ja se soveltuu hyvin myös rakennusalan oppilaitosten op­pimateriaaliksi. Kirjan kirjoittaja, TkT Juha Salminen, on työsken­nellyt kehitysjohtajana, tutkijana ja rakennusliikkeiden kehitys- sekä tuotantotehtävissä. Nyt hän toimii konsulttina omassa yri­tyksessään Salmicon Oy:ssä. Hän on aktiivinen toimija koko alan yhteisissä kehityshankkeissa ja osallistuu keskusteluihin esitel­möitsijänä, kouluttajana, kirjoittajana sekä kolumnistina.

Rakennushankkeen uusiutuvat toteutusmuodot
Tekijä: Juha Salminen
Kustantaja: Rakennustieto Oy
Painos: 2. uudistettu
241 s., 66 euroa (sis. alv)
ISBN 978-952-267-341-1

Lehdistökappaleet: Satu Laine, puh. 040 58 101 38.
satu.laine@rakennustieto.fi

Webinaari 26.5.: Tutustu RT-kustannuslaskentaan!

Tee urakkatarjoukset ja kustannusarviot RT-kustannuslaskennalla. Ohjelman avulla tarkennat ja nopeutat tarjouslaskentaasi. Ohjelmassa on avoimesti käyttäjän nähtävillä kustannustenmuodostuminen, jolloin hankkeeseen liittyvien päätösten tekeminen on helppoa.

Esittelemme myös RT-kustannuslaskentaan liitettävän Aikataulumoduulin. Sen avulla saat luotua kustannuslaskelmastasi aikataulupohjan, jota voit muokata sopivaksi kyseisen kohteen erityispiirteet huomioiden.

Osallistumalla saat käyttöösi RT-kustannuslaskennan tunnukset koekäyttöön. Ilmoittaudu tilaisuuteen ja pääset testaamaan, miten voit työssäsi hyödyntää rakennusosapohjaista RT-kustannuslaskentaa ja Aikataulumoduulia.

Aika:        Tiistai 26.5.2019 klo 8.30–11.00
Paikka:   Webinaari

Järjestäjä: Rakennustieto Oy ja Mittaviiva Oy

Ohjelma: 
klo 8.30 Tilaisuuden avaus ja ohjelman esittely, Suvi Utriainen                 
klo 9.00 Näin lasket urakkatarjouksen ja lisätyöt RT-kustannuslaskennalla, Suvi Utriainen
klo 10.00 Aikataulumoduuli – työkalu työmaan aikataulutukseen, Aki Peltola
klo 10.30 alkaen   Kysymykset ja neuvonta
klo 11.00 Tilaisuus päättyy

Tilaisuus on maksuton. Ilmoittaudu >

Tervetuloa!

Lisätietoja:

Suvi Utriainen, tuotepäällikkö: p. 0207 476 314, suvi.utriainen@rakennustieto.fi

Ohjelman tekijät: Rakennustieto Oy, Mittaviiva Oy ja Ihme-3d

Rakennustieto Oy on rakennusalan johtava tietopalveluiden tarjoaja. Mittaviiva Oy on arvostettu rakennusalan tuotannonsuunnittelun kouluttaja, tuottavuus- ja Ratu-tutkimuksen tekijä sekä rakentamisen kustannuslaskennan asiantuntija. SSADigi Oy:llä on vahva osaaminen ja kokemus rakennusalan digitalisoinnista sekä nykyaikaisista pilvipalveluista. Kaikki tämä osaaminen on yhdistetty RT-kustannuslaskennan kehittämisessä ja alalle on luotu ainutlaatuinen kustannuslaskennan työväline.

Kiinteistönpidon laatu ja hyvä isännöinti -kirja ilmestynyt

Kirjassa tarkastellaan kiinteistönpitoa teknisen isännöitsijän tai kiinteistömanagerin näkökulmasta. Hyvä kiinteistönpito perustuu realistiseen kiinteistöstrategiaan. Strategia vastaa kysymyksiin: missä vaiheessa elinkaartaan kiinteistö tällä hetkellä on ja miten sitä kannattaa ylläpitää. Avainsana on laatu, jonka toteutuminen edellyttää suunnitelmallista kiinteistönpitoa. Kirjassa käsitellään sekä asuinkiinteistöjä että toimitiloja. Kirjan liiteosaan on koottu mm. lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita sekä kiinteistönpidossa hyödyllisiä KH- ja RT-ohjekortteja.

Kirja on tarkoitettu ammatti-isännöitsijöille ja kiinteistönpidosta vastaaville. Kirja sopii myös oppikirjaksi. Lue lisää »