Ilmiöverkostosta tukea kiinteistö- ja rakentamisalan liiketoiminnan kehittämiseen

Rakennustietosäätiössä on käynnistynyt uusi toimintamalli, joka luo vaikuttavuutta tutkimukseen ja vauhtia liiketoiminnan kehittämiseen yhteisesti tuotetulla rakennetun ympäristön tilannekuvalla. Ilmiöverkosto kokoaa kiinteistö- ja rakentamisalalla vaikuttavia ja nousevia muutosilmiöitä sekä niihin liittyviä kehitystarpeita.

Kiinteistö- ja rakentamisalan tutkimustieto on laadukasta, mutta hajallaan. Yritykset arvostavat tutkimustietoa, mutta sen löytäminen ja hyödyntäminen vaatii ponnisteluja. Ilmiöverkosto kerää ajantasaisia alan muutosilmiöitä ja jalostaa niistä ymmärrettävää kokonaiskuvaa. Tärkeimmistä muutosilmiöistä tuotetaan myös syvällisempiä tutkimustiedon koosteita, jotka julkaistaan katsauksina.

  • Tutkimme kiinteistö- ja rakentamisalan muutosilmiöitä keskittyen erityisesti elinkaarilaadukkaaseen rakennettuun ympäristöön ja siten vihreän sekä digitaalisen siirtymän edistämiseen, kuvaa tutkimusjohtaja Sini Saarimaa.

Ilmiöverkosto tuo kiinteistö- ja rakentamisalalle uudenlaisen toimintamallin, joka yhdistää tutkimuskentän ja yrityssektorin. Rakennustietosäätiön toimesta kartoitetaan ja kerätään tutkimuksellista tietoa muutosilmiöistä käytännön työssä hyödynnettäväksi. Tutkittua tietoa rikastetaan alan käytännön toimijoiden ja yrityssektorin näkemyksillä. Koostettua tietoa tarkastelemalla löydetään yrityssektorille merkityksellisiä ilmiöitä, joihin liittyvää ymmärrystä syvennetään yhteisellä työskentelyllä.

RTS-konsernin rooli tiedontuottajana uudistuu

Rakennustietosäätiön toimikunnissa työskentelee vuosittain satoja asiantuntijoita, jotka etsivät ratkaisuja kiinteistö- ja rakentamisalan ajankohtaisiin kysymyksiin ja edistävät hyvien käytäntöjen yleistymistä. Toimikuntien työskentelyssä yhdistyvät KIRA-alan eri toimijoiden asiantuntemus ja näkemykset. Tuloksena syntyy RTS-konsernin tietotuotteiden ja -palveluiden sisällöt, jotka nauttivat alan eri toimijoiden luottamusta.

  • Rakennustietosäätiön toimikunnat ovat ainutlaatuinen toimintatapa. Vuodesta 1942 alkaen suomalaisessa rakentamisessa, kiinteistöjen ylläpidossa ja omistamisessa on hyödynnetty tietotuotteita, jotka ovat syntyneet KIRA-alan eri tahojen yhteistyönä. Ilmiöverkosto-toimintamallin avulla pystymme aiempaa paremmin tunnistamaan ja arvioimaan alaan liittyviä tulevaisuuden muutoksia ja mahdollisuuksia. Tämän tiedon ja sen pohjalta rakentuvan kokonaiskuvan tarjoamme koko alan hyödynnettäväksi, toteaa yliasiamies Markku Hedman.

Toimintamallissa otetaan käyttöön erilaisia menetelmiä tutkimustiedon ja käytännön liittämiseksi yhteen. Esimerkiksi kiinteistö- ja rakentamisalan toimintaympäristön kuvaus luodaan syventymällä alan kirjallisuuteen ja rikastamalla sitä alan toimijoiden monipuolisilla näkemyksillä. Ilmiökatsauksia ovat taas työstämässä sekä tutkijat että käytännön asiantuntijat yhdessä. Tutkimusten ja ilmiökatsausten tuloksia, tietoa sekä toimintaan liittyviä tapahtumia kootaan RTS:n uudistuville verkkosivuille.

Ilmiöverkosto rakentuu yhteistyössä

Ilmiöverkoston toiminta saa ELY-keskuksen toimintaympäristön kehittämisavustusta vuosina 2023–2026. Keskeinen tavoite on saada aikaan välittömiä positiivisia vaikutuksia pk-yritysten toimintaan. Ilmiöverkosto koostaa tietoa yhteen, lisää tiedonvaihtoa ja verkostoitumista yritysten välillä sekä yritysten ja tutkimuslaitosten välillä.

  • Olemme kehittämässä Suomeen rakennetun ympäristön käytännön toiminnan ja tutkimuksen yhteistyötä fasilitoivaa ja koordinoivaa pysyvää toimintamallia. Olemme yleishyödyllisenä ja riippumattomana toimijana sitoutuneet tähän hankkeeseen, ja kutsumme asiasta kiinnostuneita tahoja mukaan yhteistyöhön, toteaa Hedman.

Lisätietoja

  • Markku Hedman, yliasiamies, p. 040 702 4884. markku.hedman(a)rts.fi
  • Sini Saarimaa, tutkimusjohtaja, p. 0400 811 923, sini.saarimaa(a)rts.fi

Rakennustietosäätiö RTS sr on yleishyödyllinen, puolueeton ja riippumaton suomalaisen kiinteistö- ja rakennusalan vaikuttaja. Säätiö edistää kestävää ja laadukasta rakennettua ympäristöä, joka tukee ihmisten hyvinvointia. Säätiö toteuttaa yhdessä verkostojensa kanssa tutkimus- ja kehityshankkeita, edistää alan innovatiivisia toimintamalleja ja kiihdyttää käytännön ja tutkimuksen välistä yhteistyötä.

Rakennustietosäätiö RTS on osa RTS-konsernia, johon kuuluvat säätiön omistamat Rakennustieto Oy, Rakennustietomalli Oy ja ET InfoKeskuse AS.