KiinteistöRYLin päivitystyö on aloitettu

KiinteistöRYL julkaistiin 2009 ja sen jälkeen moni kiinteistöalaan liittyvä säädös ja ohje on muuttunut. Alkaneessa päivitystyössä käydään läpi uusien ja päivittyneiden lakien ja ohjeiden aiheuttamat päivitystarpeet. Lisäksi kartoitetaan mahdolliset muut päivitystä vaativat asiat. Näiden pohjalta tehdään sisältöön tarvittavat muutokset. KiinteistöRYLin päivitystyössä lähtökohtana on, että nykyinen rakenne säilyy ja sisältö koostuu edelleen seuraavista kokonaisuuksista:
  • Operatiivinen kiinteistöjohtaminen: osassa käsitellään mm. kiinteistöstrategiaa, hallintoa ja kiinteistonhoidon organisointia
  • Käyttäjäpalvelut: osassa käsitellään kiinteistöpalveluita, joiden tarkoituksena on luoda tilojen käyttäjille edellytykset harjoittaa toimintaansa
  • Rakennusten ja teknisten järjestelmien hoito ja kunnossapito: osassa esitetään vaatimuksia ja ohjeita kiinteistön ylläpidolle
  • Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito: osassa esitetään vaatimuksia ja ohjeita kiinteistön ulkoalueiden ylläpidolle
  • Siivouspalvelut: osassa käsitellään mm. sitä, kuinka siivous suunnitellaan ja toteutetaan, että sovittu puhtaustaso ylläpidetään
  • Jätehuolto: osassa käsitellään mm. jätehuollon toteuttamista turvallisesti, taloudellisesti ja mahdollisimman vähän ympäristö- ja terveyshaittoja aiheuttaen lainsäädännön ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Luvut muodostuvat jatkossakin yleisestä tekstistä, laatuvaatimuksista, ohjeista ja viitteistä. Laatuvaatimustekstissä esitetään suoritukselle asetettuja vaatimuksia. Ohjetekstissä kerrotaan, kuinka laatuvaatimusten asettamat tavoitteet voidaan saavuttaa. Luvut valmistelee ja lähettää aikanaan lausuntokierrokselle Rakennustietosäätiö RTS sr:n kokoama toimikunta. Lisätietoja: tuotepäällikkö, Ilkka Friman, ilkka.friman@rakennustieto.fi, puh. 0400 477 268