Ota Käyttö2023 avuksi toimitila- ja palvelurakennusten ympäristövastuullisuuden johtamiseen 13.6.2024

Aika: 13.6.2024 klo 9.00-10.00
Teams

Rakennustiedon ympäristöluokituksen uusi Käyttö2023-kriteeristö laajentaa Rakennustiedon ympäristöluokituksen käytössä oleviin asuin-, toimitila- ja palvelurakennuksiin. Tule kuulemaan, miten uusi kriteeristö palvelee sinua toimitila- ja palvelurakennusten johtamisessa ympäristövastuullisesti.

‍Käyttö2023-kriteeristö tarjoaa kiinteistöjen omistajille ja ylläpitäjille suomalaisiin olosuhteisiin sovitetun luokituksen ympäristövastuullisuuden, hyvän sisäilman ja vähähiilisyyden tavoitteiden yhteensovittamiseen rakennuksen elinkaaren aikana. Uusi luokitus palvelee kiinteistön omistajia rakennuksen vastuullisessa johtamisessa ja hankinnoissa. Rakennusten ylläpitopalveluita tuottaville yrityksille kriteeristö tarjoaa selkeitä mittareita kunnossapitoon. Tilojen käyttäjille ja asukkaille luokitus osoittaa, että rakennusta ylläpidetään kestävästi. Rakennustiedon kolmen tähden ympäristöluokituksen taso vastaa taksonomian vaatimuksia käytössä oleville rakennuksille ja toimii osoituksena vastuullisuudesta rahoitus- ja vakuutuslaitoksille.

‍Rakennustiedon ympäristöluokituksen Käyttö2023 -kriteeristö soveltuu hankevaiheessa luokiteltuihin sekä vielä luokittelemattomiin rakennuksiin. Mikäli rakennuksella on hankevaiheen aikainen Rakennustiedon ympäristöluokitus, voidaan kohteen perustietoja sekä osaa kriteerien aineistosta hyödyntää käyttövaiheen ympäristöluokituksessa. Esittelemme tässä webinaarissa, miten Rakennustiedon ympäristöluokituksen työkalu toimii helppokäyttöisenä ja konkreettisena työkaluna suunnitelmallisen kiinteistöjohtamisen tukena.

‍Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti julkisten ja yksityisten toimitila- ja palvelurakennusten kiinteistöjen omistajille sekä kiinteistöjen ylläpidosta vastaaville kiinteistöpäälliköille. Tilaisuus on hyödyllinen myös ympäristökonsulteille ja kaikille kiinteistöjen ympäristövastuullisuuden parissa työskenteleville. Lue lisää ja ilmoittaudu tilaisuuteen »