TalotekniikkaRYL Paloturvallisuus-osa – Hybridikoulutus 26.1.2023

Aika: 26.1.2023 klo 8.30-11.45
Paikka: Rakennustieto, Malminkatu 16 A, 8. krs, Helsinki / Online-tilaisuus

Uusittu TalotekniikkaRYL (TateRYL) julkaistiin marraskuussa 2021 verkkopalveluna Paloturvallisuus-osaa lukuun ottamatta. Nyt paloturvallisuutta käsittelevä osa on valmistunut ja julkaistaan verkkopalvelussa joulukuun 2022 päivityksessä. Järjestämme TalotekniikkaRYLin paloturvallisuutta käsittelevästä osasta hybridikoulutuksen, jossa käsittelemme uusitun TalotekniikkaRYLin keskeisiä muutoksia, pureudumme erityisesti rakennusten paloturvallisuuteen ja opastamme RYL-verkkopalvelun käyttöön. TateRYLiä ei enää julkaista kirjana.

‍Koulutus on hyödyllinen jokaiselle talotekniikan tilaamisen, rakennuttamisen, suunnittelun, palokonsultoinnin, urakoinnin ja valvonnan parissa työskentelevälle.
Lue lisää ja ilmoittaudu tilaisuuteen »

Mistä luotettava hiilijalanjälkitieto laskentaan? -Hybridikoulutus 18.1.2023

Aika: 18.1.2023 klo 9.00-12.00
Paikka: Rakennustieto, Malminkatu 16 A, 8. krs, Helsinki / Microsoft Teams

Hiilijalanjälkilaskenta tulee osaksi arkeamme rakennushankkeissa. Olethan varautunut uuteen rakentamislakiin? Tässä koulutuksessa perehdyt hiilijalanjälkitiedon eri lähteisiin ja niiden käyttötarkoituksiin. Tarkastelemme CO2data.fi -palvelua, RTS EPD:tä ja RTS-ilmastoselostetta, joka kattaa myös rakentamislain materiaaliselosteen vaatimukset.

Koulutus on suunnattu rakennushankkeiden tilaajille, rakennusmateriaali- ja tuotevalmistajille sekä rakennustuotteiden maahantuojille. Lisätietoa ja ilmoittautumiset »

Lausuntopyyntö RTS 22:25-28 Terve talo -ohjekorttiehdotukset

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja seuraavista Terve talo -ohjekorttiehdotuksista:

  • RTS 22:25 Terve talo. Uudisrakennushanke
  • RTS 22:26 Terve talo. Peruskorjaushanke
  • RTS 22:27 Terve talo. Vaihekohtainen tehtäväluettelo HJR18:a soveltaen
  • RTS 22:28 Terve talo. Suunnitteluala- ja rakennusosakohtainen tarkastuslista

Terve talo. Uudisrakennusshanke sekä Terve talo. Peruskorjaushanke -ehdotukset pohjautuvat Sisäilmastoluokitus 2018:n sisäilmasto-, puhtaus- ja materiaaliluokitukseen ja ohjeistavat, kuinka Sisäilmastoluokituksessa määritetyt laatutavoitteet voidaan toteuttaa käytännössä uudis- ja korjausrakentamisessa.

Uudis- ja peruskorjaushanketta käsitteleviä ohje-ehdotuksia täydentävät Terve talo – Vaihekohtainen tehtäväluettelo HJR18:a soveltaen sekä Terve talo – Suunnitteluala- ja rakennusosakohtainen tarkastuslista, joiden avulla pyritään varmistamaan, että Terve talo -hankkeeseen liittyvät tehtävät ja tarkastukset tulevat huomioutua, ja että hankkeen eri osapuolet tekevät yhteistyötä tavoitellun sisäilmaolosuhteen saavuttamiseksi.

Ohje-ehdotuksien on tarkoitus korvata ohjekortit RT 07-10805 Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit ja ohjeet toimitilarakentamiselle sekä RT 07-10832 Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit ja ohjeet asuntorakentamiselle.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 31.12.2022.

Lisätietoja:
Tommi Pihlajamäki
tuotepäällikkö
tommi.pihlajamaki@rakennustieto.fi

Lausuntopyyntö RTS 22:29 Asuntosuunnittelu. Porrashuoneet ja kulkutilat

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja asuinrakennusten porrashuoneita ja kulkutiloja käsittelevästä RT-ohjekorttiehdotuksesta. Ohje-ehdotus sisältää asuntoryhmien kulkutilojen, kuten porrashuoneiden sekä niihin liittyvien portaiden, hissien ja käytävien suunnittelu- ja mitoitusohjeita. Erityisasumiseen, kuten hoito- ja majoituslaitosten sekä palveluasuntoihin liittyviin porrashuoneisiin ja kulkutiloihin ohje-ehdotusta voidaan käyttää soveltuvin osin. Ohje-ehdotus on tarkoitettu ensisijaisesti uudisrakentamiseen. Korjausrakentamisessa ohje-ehdotusta voidaan käyttää soveltuvin osin.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 31.12.2022.

Lisätietoja:
Tommi Pihlajamäki
tuotepäällikkö
tommi.pihlajamaki@rakennustieto.fi

Lausuntopyyntö RTS 22:24 Liikuntapaikkojen katsomot

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja liikuntapaikkojen katsomoita käsittelevästä ohje-ehdotuksesta. Ohje-ehdotus käsittelee liikuntapaikkojen katsomoiden suunnittelua ja mitoitusta. Ohjeessa käsitellään liikuntapaikkojen katsomoiden suunnittelun lähtökohtia, suunnitteluratkaisuja, erilaisia katsomotyyppejä ja niiden käyttökohteita. Ohje on tarkoitettu katsomoiden tilaajien ja suunnittelijoiden, erityisesti pää- ja arkkitehtisuunnittelijoiden tueksi. Ohje käsittelee pääasiassa alle 5000 henkilön liikuntapaikkojen katsomoiden suunnittelua, mutta soveltuvin osin sitä voidaan hyödyntää myös muiden katsomoiden suunnitteluun.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 14.12.2022.

Lisätietoja:
Tommi Pihlajamäki
tuotepäällikkö
tommi.pihlajamaki@rakennustieto.fi

Haitalliset aineet rakennuksissa -ohjekortit julkaistu

Haitta-ainetutkimusten tilaamista ja tekemistä koskevat RT-ohjekortit on päivitetty uusimman lainsäädännön mukaisiksi.

Ohjekortissa RT 103500 Haitalliset aineet rakennuksissa. Tilaajan ohje perehdytään haitallisia aineita koskevaan lainsäädäntöön, rakennushankkeen eri osapuolten vastuisiin ja velvollisuuksiin, haitta-ainetutkimuksen teettämiseen sekä tutkimusraportointiin. Liitteissä on tutkimusta ja analysointia koskevia käsitteitä, ohjeita tarjouspyynnön laatimiseen ja esimerkkejä tarjouspyyntöasiakirjoista. Ohjekortti on tarkoitettu rakennushankkeeseen ryhtyvälle rakennuttajalle/tilaajalle.

Ohjekortissa RT 103501 Haitalliset aineet rakennuksissa. Tutkijan ohje perehdytään haitallisia aineita sisältävien materiaalien paikallistamiseen, tutkimiseen, näytteenottoon, analyyseihin, laadunvarmistusmittauksiin ja raportointiin. Liitteissä on esitetty aiheeseen liittyvä terminologia, rakennusaineiden- ja tuotteiden markkinoillaoloajat sekä rakennusjätteiden jäteluokitus ja purkutapa. Ohjekortti on tarkoitettu haitta-aineasiantuntijalle ja soveltuvilta osin myös tilaajan käyttöön.

Rakennushankkeen ohjaus kestävästi RTS-ympäristöluokituksella -hybridikoulutus 6.10.2022

Aika: 6.10.2022 klo 8.45 – 16.00
Paikka: Rakennustieto, Malminkatu 16 A, Helsinki / online-lähetys

Koulutus on tarkoitettu tilaajille, rakennuttajille, rakennuttajakonsulteille ja rakennushankkeissa RTS-luokituksen ohjauksesta vastaaville henkilöille. Koulutus täyttää RT-ympäristökonsultin koulutusvaatimukset ja auttaa tilaajaa hankkeen tavoitteiden ohjaamisessa ja dokumentoinnissa.

‍Koulutuksessa perehdytään rakennushankkeen ohjaukseen RTS-ympäristöluokituksella. Koulutuksessa käsitellään RTS-ympäristöluokituksen uudistetut hankevaiheen kriteeristöt ja luokituksen käyttö hankkeen eri vaiheissa. Lisäksi tutustutaan RT-ympäristötyökalun käyttöön ja laskentatyökaluihin. Koulutus antaa valmiudet tehokkaaseen RTS- ympäristöluokituksen ohjaukseen ja käyttöön hankkeissa. Lue lisää »

Ulko- ja julkisivuvalaistuksesta julkaistu uusi ohjekortti

Ohjekortissa RT 103475 Ulko- ja julkisivuvalaistus käsitellään pihojen ja muiden ulkotilojen ulkovalaistusta, julkisivujen valaistusta sekä ulkoalueiden valaistusratkaisuja. Ohjekortissa käsitellään valaistuksen suunnittelua, valaistustekniikkaa ja erilaisia valaistuksen kohteita. Lisäksi annetaan ohjeita valaistusjärjestelmien huoltoon ja ylläpitoon.

Ohjekortti on tarkoitettu tilaajalle ja arkkitehdille. Ohjekortti perustuu Sähköinfon ST-kortteihin ST 58.10 Julkisivuvalaistus ja muu ulkotilojen erikoisvalaistus ja ST 58.09 Ulkovalaistus.