Lausuntopyyntö RTS 23:16 Toimikunnan TK 406 InfraRYL Siltarakenteet ja rakennustekniset rakennusosat esittämät muutosesitykset

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja InfraRYLin alla lueteltujen kohtien päivitystä käsittelevistä ehdotuksista.1) Betonirakenteita koskevat muutokset1a) Työmaakoekappaleiden säilytykseen liittyviä vaatimuksia ja ohjeita on päivitetty.1b) Ennakkokokeiden ohjeita on täydennetty.1c) Betonin lämpötilan ja lujuudenkehityksen hallintaan liittyviä vaatimuksia ja ohjeita ontäydennetty.1d) Betonitöitä johtamaan määrätyn betonityönjohtajan läsnäolovaatimusta on täsmennetty.2) Liimapuun mittatarkkuuksiin ja puurakenteiden liitostarvikkeiden korroosiosuojauksiintehty ohje- ja vaatimusmuutoksia.3) Väyläviraston ohjeen NCCI … Lue lisää

Rakennustyön tarkkailija RS-kohteissa -ohjekortti julkaistu

Rakennustieto on julkaissut uuden ohjekortin RT 103645 Rakennustyön tarkkailija RS-kohteissa. Ohjekortissa käsitellään Asuntokauppalaissa mainitun rakennustyön tarkkailijan valintaa, asemaa ja tehtäviä. Osakkeenostajien valitseman rakennustyön tarkkailijan keskeisenä tehtävänä on seurata, että rakennus valmistuu rakentamista koskevan sopimuksen mukaisesti sekä tiedottaa osakkeenostajia tekemistään havainnoista. Ohjekortti ohjaa osakkeenostajia ja rakennustyön tarkkailijaa sopimaan rakennustyön tarkkailijan tehtävistä. Ohjekorttia voidaan käyttää apuna laadittaessa … Lue lisää

50 kysymystä YSEstä -kirja julkaistu myös digikirjana

Varatuomari Pia Klementjeffin 50 Kysymystä YSEstä -kirja on julkaistu nyt myös digikirjana. Kyseessä on aiemmin painetun kirjan päivitetty rinnakkaisteos, johon on lisätty mm. uusia oikeustapauksia. Yksittäislisenssin lisäksi digikirjasta on saatavilla usean käyttäjän organisaatiolisenssejä. Kirjan käytännön tilanteisiin perustuvien kysymysten ja vastausten avulla lukijan on helppo ymmärtää YSEn soveltaminen ja kaikki asian ratkaisuun vaikuttavat seikat. Kirjassa annetaan … Lue lisää

Tallenne nyt katsottavissa: Tietoisku InfraRYLin ja MaaRYLin uusista sisällöistä 1.9.2023

Rakennustiedon aamukahviwebinaarissa 1.9.2023 kuultiin, mitä uutta sisältöä InfraRYLissä ja MaaRYLissä julkaistiin kesän 2023 aikana sekä mitä asioita InfraRYLin ja MaaRYLin toimikunnissa työstetään vuosien 2023–2024 aikana. Lisäksi käsiteltiin InfraRYLin ja MaaRYLin merkitystä alan yhteisenä työkaluna laadun ja tuottavuuden kehittämisessä. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa täällä »

Uutta Ratussa – työvaiheiden laadunvarmistuslistat

Ratuun on julkaistu kesän 2023 aikana iso määrä työvaiheiden laadunvarmistuslistoja. Listat toimivat muistilistoina siitä, mitä yksityiskohtia tulee muistaa tarkistaa kustakin työlajista esimerkiksi aloituspalaveria pidettäessä, mestaa vastaanotettaessa tai mallitarkastusta tehdessä. Laatuvaatimukset selvitetään ja käydään läpi ennen työn aloitusta ja laatuvaatimusten toteutumista seurataan työn aikana. Ennalta yhdessä sovitut ja selkeästi määritellyt laatuvaatimukset ja työn edellytykset parantavat hankkeen … Lue lisää

Hybriditilaisuus 20.9.2023: RYL-päivä 2023 I Talonrakentamisen uudistuvat RYLit: Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset RYL tärkeä osa sopimuksia ja laadun määrittämistä

Aika: 20.9.2023 klo 14.00 – 16.15Hybridi: Rakennustieto, Malminkatu 16 A, 8. krs (Rakennustietosali), Helsinki / Online Tässä tilaisuudessa käsittelemme talonrakentamisen RYL-laatuvaatimuksia rakennushankkeen eri osapuolien yhteisenä työkaluna osana sopimista ja rakennusalan laadun ja tuottavuuden parantamista. Kerromme, miten RYL-palvelu päivittyy vuosittain, miten sitä käytetään ja miten palvelua kehitetään asiakastarpeiden pohjalta. ‍Tervetuloa uudistuvan RYL-palvelumme äärelle sekä tapaamaan ja … Lue lisää

Infra 2023 Rakennusosanimikkeistö on julkaistu

Infra-nimikkeistöjärjestelmään kuuluvan rakennusosanimikkeistön päivitys on julkaistu 8.8.2023. Infra 2023 Rakennusosanimikkeistö on vapaasti ladattavissa Excel-tiedostona Rakennustiedon nimikkeistöt -sivulta. Tiedostossa on esitetty omalla välilehdellään vertailu aiempaan Infra 2015 Rakennusosanimikkeistöön.https://www.rakennustieto.fi/nimikkeistot/infra-nimikkeistojarjestelma Päivitys koski seuraavien pääotsikoiden alla olevia nimikkeitä:• 1000 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet• 2000 Päällys- ja pintarakenteet• 3000 Järjestelmät.Lisäksi päivitettiin nimikkeen 4620 Kalusteet ja varusteet tarkempi erittely. Päivitystyöstä vastasi … Lue lisää