RT-ohjekortit ilmaston ja sään perusteista ja ilmastonmuutoksesta julkaistu

Ohjekortissa RT 103169 Ilmasto. Perustietoa suunnittelijalle tarkastellaan ilmasto- ja sääilmiöitä Suomessa rakentamisen ja rakennetun ympäristön näkökulmasta. Ohjekortti korvaa aiemmat ilmastoasioista kertoneet ohjekortit. Ohjekortissa RT 103170 Ilmastonmuutos. Hillintä ja sopeutuminen rakennetussa ympäristössä tarkastellaan ilmastonmuutosta sekä keinoja sen hillintään ja siihen sopeutumiseen rakennetussa ympäristössä. Ohjeet on tarkoitettu perustiedoksi kaikille rakennushankkeen osapuolille sekä myös maankäytön suunnittelun avuksi. Valmisteilla ovat myös ilmastotietoisen suunnittelun keinoja käsittelevät RT-ohjekortit maankäytön suunnittelun ja rakennussuunnittelun alueilta.