Virtuaalinen aamukahvi 22.3.2024: Työkaluja uimahallihankkeen kustannusten hallintaan

Uimahallihankkeiden menestyksellinen toteuttaminen hallitusti aikataulussa ja budjetissa edellyttää tilaajalta ja rakennuttajalta uimahallihankkeiden erityispiirteiden tunnistamista ja niiden edellyttämän erityisosaamisen tilaamista riittävän ajoissa. Onnistuneeseen kustannushallintaan kuuluu myös uimahallin käytönaikaisen kustannusrakenteen tunnistaminen ja kustannusten aktiivinen seuranta.

‍Kattava uimahallihankkeiden RT-ohjekorttisarja laadittiin opetus- ja kulttuuriministeriön tuella ja korttisarja sisältää tehtäväluettelot tilaamiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen. Osana kokonaisuutta julkaistiin myös tarveselvitysvaihetta palveleva hanketyökalu-excel, joka laskee uimahallihankkeen kustannukset nopeasti. Rakentamisen kustannusten nousun myötä työkalua on päivitetty ja testattu mm. Oulun Linnanmaan ja Helsingin Malmin uimahallihankkeissa. Aamukahviwebinaarissamme 22.3.2024 esittelemme tämän hanketyökalun käyttöä. Lue lisää »