Pyöreä pöytä II 2024: Varasto-ohjautuvien tuotteiden suunnittelutieto virtaamaan läpi ketjun I Case: talotekniset tuotteet 20.5.2024

Aika: 20.5.2024 klo 13.00 – 16.45
Hybriditilaisuus: Rakennustieto, Malminkatu 16 A, Helsinki / Online

Pyöreän pöydän keskustelusarjan taustalla on aito innostus ja palava halu kehittää ja muuttaa toimialaamme. Alaamme haastavat ilmastonmuutos, rahoituksen ohjautuminen vähäpäästöisiin sijoituskohteisiin, väestön vanheneminen ja kaupungistuminen ja myös ikäpyramidimme myötä yhä vähäisemmäksi käyvä tekijöiden määrä. Asuinkerrostalotyömaan läpimenoajasta on mahdollista ottaa jo nyt 30 % pois laatua nostaen ja CO2-päästöjä vähentäen.

Tuottavuuden nostamiseksi tarvitsemme toimialallamme systeemisen muutoksen. Virtaustehokkuuden parantaminen hukkaa poistamalla lyhentää läpimenoaikaa ja pienentää hiilijalanjälkeä sekä parantaa laatua ja työturvallisuutta.

Toimialamme systeeminen muutos edellyttää suunnitteluprosessin muuttamista. Työ ja materiaali eivät virtaa, jos suunnittelutietoa ei saada virtaamaan. Suunnittelijoiden työkalut ovat jo vuosia olleet digitaalisia, mutta digitaalisia suunnitelmia käytetään analogisesti. Toimialallamme ei ole määritelty riittävästi tietomalleissa tarvittavia tietosisältöjä, jotta niitä olisi mahdollista rikastaa hankinnan lähtötiedoiksi. Hankinnassa ja rakentamisessa ei hyödynnetä tietomalleissa olevia tietoja, vaan käytämme edelleen 2D-suunnitelmia, joista tiedot kerätään manuaalisesti. Tässä pyöreässä pöydässä pureudumme siihen, miten varasto-ohjautuvien taloteknisten tuotteiden suunnittelutieto saadaan virtaamaan ja rikastumaan asuinkerrostalohankkeen eri vaiheiden aikana digitaaliseen luovutukseen saakka. Pyöreän pöydän työskentely Tate-toimitusketjun digitalisoimiseksi jatkuu 30.5.2024 – ilmoittaudu myös Rakennusteollisuus RT:n järjestämään tilaisuuteen: Tate-toimitusketjun digitalisointi Suomessa – sanoista tekoihin.

Lue lisää ja ilmoittaudu tilaisuuteen »