Rakennustiedon kortistojen käytettävyys uudistetaan ohjekorttien rakenteistamisella

Rakennustieto Oy on käynnistänyt Ohjekorttien rakenteistamisen kehityshankkeen (Ohra). Rakenteisessa muodossa kortistojen sisällöt aukeavat selaimessa nykyisten pdf-tiedostojen sijaan. Tämä parantaa merkittävästi käyttäjäkokemusta, helpottaa tiedon hyödyntämistä ja tehostaa uuden sisällön tuottamista.

Ohra-hankkeella vastataan tämän päivän käyttäjien tarpeisiin. Selaimessa verkkosivujen tavoin toimivissa ohjekorteissa navigoitavuus paranee. Tiedon rakenteisuus parantaa myös hakutuloksia ja mahdollistaa linkityksen suoraan ohjekortin sisältökohtaan. Lisäksi hankkeessa tehostetaan tiedontuotantoa sujuvoittamalla uusien ohjeiden laadinnan prosessia. 

Uusien asiakasodotusten ja viimeaikaisen teknologiakehityksen myötä hankkeessa kokeillaan ja kehitetään tekoälypohjaista tietopalveluympäristöä, jolla turvataan varmennetun tiedon jakelumahdollisuus ja tekoälyn tarjoamat oppimismallit tiedontuotannossa. Tämä mahdollistaa eri tietomuotojen yhdistelyn ja uudenlaisen käyttäjävuorovaikutuksen lisäämisen kortistopalveluissa. 

Ohra-hanke on saanut Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR) merkittävän kehittämisavustuspäätöksen, jonka Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) on myöntänyt Rakennustieto Oy:lle 3.4.2024. 

EAKR-tuki mahdollistaa digitaalisten palveluiden ratkaisukokonaisuuden kehittämisen ulkoisen palvelukumppanin kanssa. Kehitettävä ratkaisukokonaisuus parantaa palvelun käyttökokemusta asiakkaille ja tehostaa sisällön tuotantoa rakenteistetun sisällön avulla. Kortistopalvelun sisältöjen uusi rakenteinen esitystapa ja uuden sisällöntuotantomallin tarjoamat toiminnallisuudet Rakennustiedon julkaisunhallintaympäristöön ovat keskeinen osa kehityshanketta. Kehityshankkeessa kehitettyjä uusia toiminnallisuuksia testataan yhteistyössä asiakkaidemme ja sisällöntuottajiemme kanssa. 

Ulkoisen kumppanin kanssa tehtävä kehitystyön osuus on alkanut keväällä 2024, hankkeen tulokset otetaan käyttöön vaiheittain alkuvuoden 2025 aikana. Koko projektin arvioitu valmistumisaika on kesäkuussa 2025. 

Rakennustiedon kortistopalvelut ovat laajasti kiinteistö- ja rakentamisalalla käytössä olevia luotettavan tiedon lähteitä, jotka sisältävät alan ammattilaisten yhdessä laatimia ohjeita tilaamiseen, rakennuttamiseen, suunnitteluun rakentamiseen, rakennustuotteisiin, kiinteistöjen ylläpitoon sekä uudis- ja korjausrakentamiseen. Kortistot auttavat rakentamisen ammattilaisia tekemään kestävää ja laadukasta työtä ja lopputulosta. Rakennustiedon kortistopalveluja ovat RT-, LVI-, KH-, Ratu-kortisto sekä Infra-täsmäpakki. Kortistopalvelut kuuluvat Rakennustiedon Ohjeet-palvelukoriin. 

Kortistojen ainutlaatuisuus on, että sen sisältö laaditaan Rakennustietosäätiö RTS:n toimikunnissa, joissa on mukana vuosittain useita satoja rakentamisen ammattilaisia laatimassa ajantasaista ohjeistusta kiinteistö- ja rakentamisalalle.