Rakennustiedon uusiomateriaalien ja -tuotteiden luokitus tarjoaa varmennettua tietoa tuotteen turvallisuudesta ja kierrätysasteesta

Uuden Rakennustiedon uusiomateriaalien ja -tuotteiden luokituksen avulla rakennusmateriaali- ja tuotevalmistaja pystyy kertomaan varmennetusti kierrätettyjä raaka-aineita sisältävän tuotteen turvallisuudesta ja vastuullisuudesta.

Niin eurooppalaisten kuin kansallisten kiertotaloustavoitteiden myötä uusiomateriaalien ja -tuotteiden käyttö kasvaa. Käytämme jo nykyään kierrätettyjä materiaaleja rakennusttuotteiden valmistuksessa, mutta niiden käyttämiseen ja valmistuksen prosessiin liittyvät turvallisuustekijät voivat herättää huolta käyttäjissä. Rakennustiedon uusiomateriaalien ja tuotteiden luokitus kertoo tuotteen käyttäjille muun muassa siitä, että uusiotuote ei sisällä luokituksessa määriteltyjä haitallisia aineita tai niiden pitoisuus ei ylitä turvallista rajaa. Tuotteista tutkitaan muun muassa asbestia, PAH-yhdisteitä, PCB-yhdisteitä ja SCCP-aineita. Lisäksi luokitusta varten tuottaja todentaa tuotantoprosessinsa sekä todentaa oleellisena tietona, paljonko tuote sisältää kierrätettyä materiaalia.

Hiilineutraali kiertotalous on myös kiinteistö- ja rakentamisalan tulevaisuutta. Tarvitsemme kaikki osapuolet mukaan rakentamaan tuotantoketjuja, joilla vähennämme neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja saamme olemassa olevan materiaalin kiertämään uusiksi tuotteiksi turvallisesti ja vastuullisesti. Uusiotuotteiden käyttäjän on voitava luottaa tuotteen turvallisuuteen. Rakennusten ympäristöluokituksiin ja hankkeiden ESG-raportointiin tarvitaan tietoa hankkeessa käytettyjen tuotteiden kierrätysmateriaalien määrästä. Tänä päivänä myös yhä useampi rakennushankkeissa toimija on kiinnostunut tästä tiedosta.

Uusi luokitus auttaa rakennushankkeen tilaajia ja suunnittelijoita edistämään rakennusalan kiertotaloutta turvallisesti ja todennetusti. Tuotetoimittajia luokitus auttaa markkinoimaan uusiotuotteita ja poistamaan markkinoiden epävarmuutta uusiomateriaalien ja -tuotteiden turvallisuudesta. Lisäksi luokitus auttaa tuotetoimittajaa todentamaan tuotteen sisältämän kierrätysmateriaalin määrän muun muassa rahoittajaa ja ympäristöraportointia varten. Luokitusta haetaan Rakennustiedolta.

Rakennustieto tarjoaa rakennusalalle keskitetyn tuotetietokannan, jossa rakentamisessa käytettävien tuotteiden tiedot ovat vakioidussa ja rakenteellisessa muodossa GTIN-koodatulla tasolla ja hyödynnettävissä osana digitaalista tuotteiden valintaa, hyväksyttämistä ja dokumentointia. Vakioidun, digitaalisen tuotetiedon käyttö parantaa koko rakentamis- ja kiinteistöalan tuottavuutta. Ympäristötieto on kasvava osa tuotetietoa. Uuden luokituksen tiedot tulevat osaksi Rakennustiedon Tuotetiedon tietokantaa ja tätä kautta kerralla näkyväksi ja käytettäväksi koko alalle, mikäli materiaali- ja tuotevalmistaja on liittynyt Rakennustiedon Tuotetiedon tietokantaan.

Lisätietoja:

Kai Renholm, liiketoimintajohtaja
Puh: 040 771 8511
kai.renholm@rakennustieto.fi

Jessica Karhu, johtava asiantuntija
Puh: 040 675 8899
jessica.karhu@rakennustieto.fi