RT-ohjekortit yläpohjista, bitumikermikatoista ja liikennöidyistä tasoista päivitetty

RT 103274 Yläpohjat, perustietoja -ohjekortissa esitetään perustietoja tuulettuvista ja tuulettumattomista yläpohjista, niiden höyrynsulusta, lämmöneristyksestä, vesikatteesta, aluskatteesta, vedenpoistosta katolta, yläpohjan ja katon purkutyön ja rakentamisen työturvallisuudesta, katon huollosta ja huoltotyön turvavarusteista.

RT 103275 Loivat bitumikermikatot -ohjekortissa esitetään ohjeita bitumikermeistä loivalle katolle tehtävästä katteesta. Loivien kattojen käyttöluokat katon kaltevuuden mukaan ovat VE40 (jyrkempi kuin 1:40) ja VE80 (jyrkempi kuin 1:80).

RT 103276 Jyrkät bitumikermikatot -ohjekortissa esitetään vesikaton kattaminen bitumikermillä tiivissauma-, kolmiorima- ja kattolaattakatteena.

RT 103277 Liikennöidyn tason vedeneristykset -ohjekortissa esitetään ohjeita liikennöityjen tasojen vedeneristyksen suunnitteluun, rakentamiseen, laadunvalvontaan ja korjaamiseen. Ohjeet soveltuvat käytettäväksi tavanomaisissa rakennuskohteissa lämmöneristetyillä ja kylmillä liikennöidyillä taso- ja kansirakennelmilla, kuten pysäköintitasoilla, pihakansilla ja terassi- ja parvekerakenteissa.