Diplomityö ”Kierrätetty kerrostalo” tarjoaa ratkaisuja neitseellisten luonnonvarojen kulutukseen uudisrakentamisessa

Rakennustietosäätiö RTS sr kannustaa nuoria alalle tukemalla diplomitöitä vuosittain stipendein. Diplomityössään Havu Järvelä tutki, mitä ja miten purettavan rakennuskannan resursseja voidaan hyödyntää osana kasvavien kaupunkien asuinkerrostalorakentamista.

Uudisrakentaminen ei kykene lähitulevaisuudessa perustumaan nykyisessä määrin neitseellisten luonnonvarojen kulutukseen ja uudisrakentamisen määrää on syytä vähentää. 

Diplomityö kartoittaa uudisrakentamiseen soveltuvia resursseja ja niiden käytännön uudelleenkäyttöpotentiaalia. Lisäksi tavoitteena on ollut selvittää, miten uudelleenkäytettyjen rakennusosien hyödyntäminen vaikuttaa suunnittelutyöhön ja mitä muutoksia tarvittaisiin rakennusosien laajamittaisen uudelleenkäytön vakiinnuttamiseksi.

Tutustu Havu Järvelän diplomityöhön »