Kiinteistö- ja rakennusalan tulevaisuus: muutoksien ennakointi on tärkeää

Kuinka kiinteistö- ja rakennusalan muutoksia voi ennakoida ja millainen on LVI-alan tulevaisuus? Nämä aiheet nostettiin esille 21. syyskuuta Suomen LVI-liitto SuLVI ry:n ja Talotekniikka-lehden järjestämässä SuLVI Suunnittelijapäivässä Helsingissä.

Alan muutokseen vaikuttavia teemoja, kuten uutta rakentamislakia, vastuullisuutta ja kyberturvallisuutta ei tilaisuudessa voinut ohittaa. Tilaisuudessa puhuivat Kirsi Martinkauppi (Ympäristöministeriö), Ari Järvinen (A-Insinöörit), Jarmo Leskelä (Rakennuspooli) ja Sini Saarimaa (Rakennustietosäätiö).

Vastuullisuus on tulevaisuudelle hyvää liiketoimintaa

RTS:n tutkimusjohtaja Sini Saarimaa avasi kiinteistö- ja rakennusalan muutoksen ajureita ja toi esille tarkempia kehitystarpeita esimerkinomaisten aiheiden kautta puheenvuorossaan: Vastuullisuuden aikakausi: Kiinteistö- ja rakennusalan muutoksen ajurit ja tulevaisuus. Puheenvuoro käsitteli kokonaisuuden optimointia, kiertotaloutta, energiamurrosta, käyttäjätietoa ja käyttäjien osallisuutta sekä huoltovarmuutta ja resilienssiä. Nämä ovat esimerkkejä muutosilmiöistä, jotka ovatkin varsin laajoja ja monimuotoisia, mutta keskenään vahvasti verkottuneita.

Vastuullisuus liittyy olennaisesti kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden ja heidän rahoittajiensa riskienhallintaan ja kietoo ajankohtaisia muutosilmiöitä yhteen. Vastuullisuus ja kokonaisvaltainen kestävyys voi näkyä jatkossa yhä selkeämmin esimerkiksi rakennushankkeen rahoituksen hinnoissa ja ehdoissa. Parhaimmillaan vastuullisuus on alan toimijoille kilpailuetu ja tuo taloudellistakin hyötyä.

Saarimaa toi esille, miten paljon kiinteistö- ja rakentamisalalla on tehty tutkimuksia sekä löytyy laadukasta ja alalle hyödyllistä tietoa. Tämän tiedon parempi hallinta auttaisi alaa paremmin ennakoimaan tulevaa ja suunnittelemaan omaa toimintaa. Harmillisesti tieto on niin hajallaan, että sen löytäminen vaatii aikaa ja osaamista. RTS näkee tässä haasteen, johon haluaa tarttua ja ratkaista.

Kuva: Jan Erola