Policy brief: vastuullisuus ja vihreät investoinnit rakennetussa ympäristössä edellyttävät datayhteistyötä yli toimialarajojen

Digitaaliseen ja kestävään rakennettuun ympäristöön tähtäävät EU-aloitteet ja tutkimus korostavat, että esimerkiksi rakentamisen elinkaaren aikana päästöjen vähentämistä ei pysty yksittäinen toimija yksin ratkaisemaan vaan ratkaisu on systeeminen. Rakennettu ympäristö, liikenne- ja energiatoimialat muodostavat arvovirtojen myötä systeemin, jonka digitaaliset ratkaisut ja datavirrat on tärkeä kytkeä yhteen. Näin saadaan digitaalisesta muutoksesta kaikki irti ja data hyödynnettyä esimerkiksi vihreiden investointien ja vastuullisuuden kehittämisessä.

Rakennustietosäätiö on koonnut policy brief -muotoisen keskustelualoitteen ja kehittämissuositukset rakennetun ympäristön, energia ja liikenne toimialarajat ylittävän datayhteistyön kehittämisestä. Policy brief perustuu Rakennustietosäätiön ja Sitran Kaupunki 3.0 yhteistyöhankkeen havaintoihin.

Policy brief -julkaisu
Tiedote Kaupunki 3.0-hankkeen lopputuotoksista

Lisätietoja
Tommi Arola, tutkimusjohtaja
Rakennustietosäätiö
tommi.arola@rts.fi