Ympäristöministeriön uusi raportti käsittelee elinkaariominaisuuksia rakennetussa ympäristössä

Kuvituskuva: Pexels

Ympäristöministeriön asiantuntijaprosessin tuloksena 7.2.2024 julkaistu raportti käsittelee laajasti elinkaariominaisuuksia rakennetussa ympäristössä ja suosittelee niiden sisällyttämistä rakentamisen hankintaan.

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025, ja se tuo mukanaan merkittäviä muutoksia rakennusalalle. Kestävä rakentaminen nousee keskiöön. Laki sisältää aiheita, jotka korostavat rakennusten vähähiilisyyttä ja pitkäikäisyyttä. Laki tuo esille uuden olennaisen teknisen vaatimuksen: rakennuksen elinkaariominaisuudet. Elinkaariominaisuudet kattavat rakennusten teknisen säilyvyyden, tilallisen joustavuuden ja uudelleenkäytettävyyden.

Elinkaariominaisuuksien toteuttaminen ja hallinta vaatii sen, että näille ominaisuuksille voidaan asettaa täsmällisempiä vaatimuksia. Tämä puolestaan vaatii elinkaariominaisuuksien, niiden määritelmien ja arvioinnin syvällisempää ymmärrystä, johon vastauksena ympäristöministeriö käynnisti vuonna 2022 asiantuntijaprosessin.

Asiantuntijaprosessin tuloksena syntynyt tuore raportti ehdottaa elinkaariominaisuuksien sisällyttämistä rakentamisen hankintaan ja ohjaukseen. Raportti antaa myös suosituksia aiheeseen liittyvistä jatkokehitysmahdollisuuksista.

”Raportin vahvuus piilee luonteeltaan hyvin erilaisten elinkaariominaisuuksien yhdistämisessä yksiin kansiin. Tulevaisuudessa on olennaista jatkaa elinkaariominaisuuksien tarkastelun yhdistämistä sekä keskenään että laajemmin kestävän kehityksen muihin aiheisiin”, toteaa raportin yksi kirjoittajista, Rakennustietosäätiön tutkimusjohtaja Sini Saarimaa.

Julkaistu raportti on luettavissa ja ladattavissa ympäristöministeriön sivuilta.

Joustavuusominaisuuksien taustalla monialainen toimikunta

Rakennustietosäätiön monialainen toimikunta ohjasi 2022–2023 osana ympäristöministeriön asiantuntijaprosessia kehitystyötä, jossa keskityttiin elinkaariominaisuuksien joustavuuteen.

Hankkeen vetäjänä toimi tutkimusjohtaja Sini Saarimaa. Hankkeen ympärille perustettu TK 442 joustavan rakennuksen arviointi -toimikunta ohjasi joustavan rakennuksen arvioinnin kehittämistä. Tässä työssä vahvan perustan loi olemassa oleva tutkimustieto yhdessä monialaisen ja -näkökulmaisen toimikunnan osaamisen ja asiantuntemuksen yhdistelmä.

Toimikunnan kommenttien siivittäminä laadittuja tuloksia esiteltiin ympäristöministeriön sidosryhmätilaisuuksissa 31.10.2022 ja 2.3.2023. Myöhemmin hankkeen vetäjä Sini Saarimaa kutsuttiin kirjoittamaan joustavuutta käsittelevää osiota myös 7.2 julkaistuun raporttiin.

Sini Saarimaa esittelee joustavuusominaisuuksia ympäristöministeriön sidosryhmätilaisuudessa 2.3.2023. Kuva: Eira Lampén
Sini Saarimaa esittelee joustavuusominaisuuksia ympäristöministeriön sidosryhmätilaisuudessa 2.3.2023. Kuva: Eira Lampén

Elinkaariominaisuuksien ymmärtäminen rakentamisessa on tärkeää

Rakennustietosäätiössä työstetään parhaillaan uutta julkaisua, joka syventää ymmärrystä joustavuudesta rakentamisessa. Julkaisu perustuu Joustavan rakennuksen arviointi -toimikunnan (TK 442) ohjauksessa tuotettuun sisältöön ja johon on lisätty konkreettisia esimerkkejä. Rakennustietosäätiön raportti julkaistaan kevään 2024 aikana

Rakennustietosäätiön TKI-toiminnassa elinkaariominaisuudet kokonaisuudessaan ovat suuressa roolissa. Yhtenä esimerkkinä tästä on projektijohtaja Katja Tähtisen vetämä UURAKET-hanke, jossa keskitytään rakennusosien uudelleenkäytön edistämiseen talonrakentamisessa.

”Elinkaariominaisuuksien parempi ymmärtäminen on olennaista resurssitehokkaassa rakentamisessa, jossa korostetaan rakennusten pitkäikäisyyttä sekä rakennusmateriaalien ja tuotteiden uudelleen hyödyntämistä rakennusten elinkaaren päättyessä. Olemme sitoutuneet jatkamaan laaja-alaista ja aktiivista kehitystyötä aiheen parissa” vahvistaa Sini Saarimaa.