Rakennustieto käynnistää kehityshankkeen kansallisen ympäristötietokannan luomiseksi

Ympäristöministeriö on myöntänyt Rakennustiedolle avustuksen hankkeeseen ”Rakennustuotteiden ympäristötietokanta edistämään rakentamisen vähähiilisyyttä”. Samaa hanketta tukevat rahallisesti ja asiantuntemuksellaan Talonrakennusteollisuus, Rakennustuoteteollisuus, Puutuoteteollisuus, SKOL, Senaatti-kiinteistöt ja Rakennustuotteiden Laatu Säätiö (säätiön mukaantulo vahvistuu 6/2022). Hankkeen toteutuminen luo edellytyksiä konkreettisille toimille rakentamisen vähähiilisyyden edistämiseen.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää Rakennustiedon ylläpitämästä RT-tuotetiedosta kansallinen rakennustuotteiden ympäristötietokanta. Tietokantaan voidaan viedä käytössä olevien rakennustuotteiden hiilijalanjälkitiedot. Kannassa voidaan hyödyntää tuotekohtaisia hiilijalanjälkiarvoja ja Suomen Ympäristökeskus SYKEn tietokannasta saatavia varmuuskertoimella varustettuja yleisiä arvoja. Näitä tietoja voidaan hyödyntää läpi rakennusalan yhdessä tuotteen muiden tietojen kanssa.

Hiilijalanjälkitiedon avoin saatavuus mahdollistaa, että tiedosta muodostuu todellinen kilpailutekijä tuotteiden valinnan yhteydessä. Loppukäyttäjä voi ensin hakea teknisten ominaisuuksien näkökulmasta soveltuvat tuotteet ja valita niistä vähähiilisimmän. Tämä kirittää tuotetoimittajia vähähiilisempiin ratkaisuihin.

Kohteen BIM-tietomalliin voidaan viedä tietoa käytetyistä tuotteista ja niiden ominaisuuksista. Näihin tietoihin voidaan viedä myös hiilijalanjälkitieto. Tietomallissa oleva hiilijalanjälkitieto mahdollistaa parhaimmillaan lähes automaattisen rakennuksen hiilijalanjäljen laskennan. Kun tietomalli päivittyy rakennuksen elinkaaren aikana, myös rakennuksen hiilijalanjälki päivittyy samalla.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen toimenpiteet kohdistuvat kerättävien hiilijalanjälkitietojen määrittämiseen, tietojen hankkimiseen tuotetoimittajilta ja välittämiseen tiedon loppukäyttäjille. Samaan aikaan kehitetään palvelua, joka mahdollistaa tuotteiden etsimisen, vertailun ja valinnan hiilijalanjälkitiedon perusteella.

Kansallinen ympäristötietokanta on ainutlaatuinen mahdollisuus tuoda hiilijalanjälkitieto avoimesti näkyväksi ja koko rakennusalan käyttöön. Kyseisen tiedon saatavuus on kriittistä alaan kohdistuvien vähähiilisyystavoitteiden toteutumiseksi.

Lisätietoja

Kai Renholm
Rakennustieto Oy
liiketoimintajohtaja
kai.renholm@rakennustieto.fi
p. 040 771 8511

Ympäristöministeriön avustus hankkeelle tulee Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF).